Afstandsleren nu ook in jouw onderneming?

De huidige COVID-19-crisis heeft geleid tot een grote toename van afstandsleren. Na het klaslokaal is nu ook de werkvloer aan de beurt.  Ben je geïnteresseerd in het implementeren van e-Learning in jouw onderneming? Wil je waar voor je tijd en geld? Waar moet je rekening mee houden? Welke soorten trainingen zijn er? Hoe maak je je medewerkers enthousiast? Wat zijn de meest gestelde vragen over afstandsleren? Je leest het hier.

Afstandsleren via e-Learning, wat is dat precies?

E-Learning staat voor digitaal leren. De ‘e’ staat voor de elektronische component – het internet en de bijbehorende technologie, zoals een computer, smartphone of tablet. De e-Learner volgt een cursus, training of opleiding dus online. Door middel van tekst en interactieve elementen zoals spel en video, wordt de leerstof op een didactisch onderbouwde manier aangeboden en getoetst. Heel wat verschillende soorten online trainingen vallen onder de noemer e-Learning. Soms zijn het eenvoudige trainingen zonder audio, soms hele interactieve trajecten. Welke soort e-Learning je precies kiest, hangt af van het budget en de doelen van het afstandsleren. Voor het overdragen van kennis heb je niet dezelfde tools nodig als voor gedragsverandering bijvoorbeeld. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de infrastructuur waarover een bedrijf beschikt.

Waarmee moet je rekening houden voor je begint?

Bepaal de doelstellingen

Stipuleer welke resultaten je met dit project wil behalen. Zie het als een busreis. Op welk punt stap ik op, wat zijn de te nemen haltes en wat is het eindpunt van de reis? Maak het verschil tussen de resultaatsdoelstelling en het trainingsdoel.

De resultaatsdoelstelling

Dit is het richtpunt van het afstandsleren. Het geeft antwoord op de vraag: Waarom geven we deze cursus of training? Welk effect willen we bereiken? De resultaatsdoelstelling is vaak niet op korte termijn te bereiken, maar helpt om het traject niet uit het oog te verliezen en de eindbestemming voor ogen te houden.
Bijvoorbeeld:

 • De resultaatsdoelstelling van deze e-Learning is de veiligheid op de site verhogen.
 • De resultaatsdoelstelling van deze online training is telefonische klantvriendelijkheid te verbeteren.
 • De resultaatsdoelstelling van deze cursus is om de afdelingen beter te leren samenwerken.

Het trainingsdoel

Dit beschrijft welke vaardigheden de e-Learner aan het einde van de training bereikt. Trainingsdoelen kun je splitsen in kennis-, attitude- en vaardigheidsdoelen.
Bijvoorbeeld:

 • De e-Learner heeft het kennisdoel bereikt wanneer hij of zij in staat is de werking van het nieuwe systeem te begrijpen.
 • Het attitudedoel wordt bereikt wanneer de deelnemer de noodzaak van de samenwerking met andere afdelingen erkent.
 • De cursist heeft het vaardigheidsdoel bereikt als hij in staat is op de gewenste manier met een probleem om te gaan.

Praktische voorbereidingen

Wat zijn de technologische vereisten?

Een Leer Management Systeem (LMS) is software die speciaal is ontworpen voor het creëren, verdelen, beheren en opvolgen van educatieve content. Je kunt kiezen voor een eigen LMS of voor hosting. De vereiste hard- en software hangt af van het soort training en van de leverancier. Bekijk ook de vereisten voor de cursist. Beschikt iedereen over een computer, laptop of smartphone?

Wat is het verloop?

Hou rekening met de interne doelstellingen en processen die door het project worden beïnvloed. Bepaal het tijdstip waarop je van start wil gaan, wil afronden en wil testen. Bepaal wie welke verantwoordelijk draagt en wat de mijlpalen zijn.
Beslis hoe vaak je project updates wilt delen en wie verantwoordelijk zal zijn voor het delen ervan. Geef aan welke communicatiemiddelen jouw voorkeur genieten.

Welke inhoudelijke hulpmiddelen worden gebruikt?

Bepaal welke inhoudelijke hulpmiddelen je kunt gebruiken als bronmateriaal. Een verouderde video, een powerpoint, een handleiding? Bekijk of er input moet gecreëerd worden om de e-Learning te laten ontwikkelen?

Hoe worden vragen en problemen aangepakt?

Maak een overzicht van hoe problemen moeten worden gecommuniceerd, wie instaat voor het aanreiken van antwoorden en oplossingen en wanneer een vraag of probleem als beantwoord of opgelost mag worden beschouwd.

Hoe motiveer je je medewerkers?

Beloon hen, maar doe het met mate

Voorwaardelijke beloningen (of extrinsieke motivatie) dienen als positieve bekrachtigers van gewenst gedrag. Werknemers zullen met meer enthousiasme een training volgen als er een soort stimulans aan verbonden is. Dat kan door hen eenvoudigweg in de kijker te zetten als ze een training succesvol hebben afgerond. Sommige grote bedrijven koppelen ook substantiëlere beloningen, zoals een geld- of vakantiebonus, aan het volgen van training. Maar let wel op, want beloningen kunnen ook een minder positief effect hebben. Het is niet de bedoeling dat je medewerkers zich enkel en alleen richten op het afronden van de training om de beloning binnen te rijven. Dan komt intrinsieke motivatie (iets doen omdat je het graag wilt) in het gevaar. Echte passie, een gevoel van voldoening en een doel zijn de factoren die aanzetten tot actie en leiden tot betrokkenheid. Externe beloningen zorgen voor een vals gevoel van doelgerichtheid. Dit neemt de behoefte weg om de echte redenen te ontdekken die tot actie aanzetten.

Wakker hun intrinsieke motivatie aan

Hoe kan je de intrinsieke motivatie prikkelen? Laten we met een metafoor beginnen. Bij intrinsieke motivatie draait het om het spel en bij extrinsieke motivatie om de knikkers. Werknemers willen uitgedaagd worden. Ze willen zich mondig, bekwaam, nuttig en intelligent voelen. Maar hoe doe je dat? Door uit te leggen waarom deze training hen zowel professioneel als persoonlijk ten goede zal komen. Door hen waardevolle vaardigheden aan te leren die hen  helpen zich gesterkt te voelen en meer vertrouwen te hebben in wat ze doen. En tenslotte door hun gevoel van eigenwaarde te boosten. Want zelfs als de training verplicht is, kan je via prijzen en positieve feedback, hun motivatie aanwakkeren.

Gebruik gamification

We zagen al dat beloningen werken. Combineer ze met competitie en je hebt een winnende combo. Door gamification technieken te gebruiken combineer je extrinsieke motivatie (beloning) en intrinsieke motivatie (een uitdaging aangaan en de wens om de beste te zijn). En dan spreken we niet over volledige games die we op de Playstation of Nintendo spelen. Ook met heel eenvoudige spelelementen geraak je al een heel eind op weg.
Enkele voorbeelden:

 • Vind het ontbrekende element en spring naar het volgende niveau.
 • Ontdek de vijf verschillen.
 • Goed gedaan. Je verdient vijf sterren en gaat naar het volgende level.

Persoonlijke ontwikkeling

Een van de belangrijkste redenen waarom werknemers ervoor kiezen een organisatie te verlaten? Het gevoel niet genoeg ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen. Wanneer een onderneming investeert in opleiding, gaat het personeelsverloop omlaag en de motivatie omhoog. Dat is logisch want de werknemer voelt zich gewaardeerd en onbewust fier dat er in haar of hem geïnvesteerd wordt.

Welke training kan je op afstand volgen?

Soft skills training

Vaardigheden zoals luisteren, samenwerken, ideeën presenteren en communiceren, ze worden steeds belangrijker. Sterke soft skills zorgen voor een productieve en gezonde werkomgeving. Wij beweren niet dat enkel het volgen van een e-Learning voldoende is om softskills aan te leren want dat is niet zo. E-Learning is wel de perfecte ondersteuning voor het opfrissen en inoefenen van softskills. Door hen onder te dompelen in real-life scenario’s, krijgen ze de kans de nieuw geleerde skills uit te proberen. Bovendien zorgt e-Learning voor een veilige en comfortabele oefenomgeving. Fouten maken mag, dat neemt de stress weg en vergemakkelijkt het leerproces.

Compliance training

Dit type training wordt ontworpen om organisatorische risico’s te verminderen en te voldoen aan beleidsrichtlijnen. Het is een doeltreffende manier om werknemers en derden (zoals contractoren, leveranciers, klanten en patiënten) veiligheidsregels aan te leren. De onderwerpen worden bepaald volgens de behoefte van de onderneming of organisatie, de standaarden van de sector en de vereiste juridische kaders. Het voordeel van e-Learning? Iedereen krijgt dezelfde informatie op een uniforme manier voorgeschoteld. Je kan bovendien afronden met een test die automatisch een aantal vragen trekt uit een vragenpoule. De resultaten worden geregistreerd in een LMS, zo weet je meteen wie de module doorlopen heeft en wie geslaagd is voor de test. Vaak wordt het volgen van online compliance training gekoppeld aan het toestaan of weigeren van toegang.

Producttraining

Een degelijke productkennis en scherpe verkoopvaardigheden zijn belangrijk voor het succes van de onderneming. Je hebt heel wat soorten e-Learning modules die onder de noemer producttraining vallen:

 • Interne producttraining is e-Learning die wordt gebruikt om medewerkers een nieuw product of systeem aan te leren.
 • Infomercials vallen onder de noemer informatieve e-Learning. Een informercial wordt ingezet om aan derden (zoals klanten, resellers of verkopers) een nieuwe dienst uit te leggen.
 • Performance support is e-Learning die meer uitleg geeft over specifieke vaardigheden of toelaat bepaalde informatie te vinden, zonder ondersteuning van anderen. Een online helpfunctie dus.

Retraining

Dit zijn korte en snelle e-Learning modules. Ze zijn bedoeld om aangeleerde kennis en vaardigheden op te frissen. Refresher training (of Retraining) wordt gebruikt om werknemers door herhaling vertrouwd te maken met nieuwe vaardigheden, methoden en processen. Deze vorm van online trainen wordt vaak niet pro-actief, maar als redmiddel ingezet. Bij tijdsdruk, risicogedrag of na het frequent mislopen van een bepaalde situatie. Of om weerstand bij het accepteren van nieuwe methodes/concepten tegen te gaan.

Onboarding

Inductie of onboarding e-Learning is training voor nieuwe werknemers. Het doel? De nodige kennis en vaardigheden verwerven om snel operationeel te zijn. Het maakt je vertrouwd met de praktische regelingen, de bedrijfscultuur en doelstellingen van je nieuwe werkomgeving. Een goede onboarding zorgt voor meer betrokkenheid want de e-Learner voelt zich ondersteund en wordt op een relaxte wijze ondergedompeld in het DNA van de onderneming. Dit neemt heel wat stress weg, voor de werkgever én de werknemer.

Assessment

Dit zijn online toetsten en beoordelingen. Online assessments worden op verschillende manieren gebruikt. Voor het begin van de training om een beeld te krijgen van de sterktes, minpunten, vaardigheden en kennis. Tijdens het volgen van online training om de vooruitgang te toetsen.  En tenslotte aan het eind van het leerproces, om te evalueren of de leerdoelen werden behaald. Kortom, online assessments geven je inzicht in de sterktes en de zwakheden van je team.

Infomercials

Een infomercial is een korte online video die meer uitleg geeft over een product, een dienst of een service. Bij het maken wordt rekening gehouden met de marketingtaal van de doelgroep. Het informeren over de werking van een hoogtechnologisch product vraagt een andere aanpak dan het stimuleren van impulsaankopen. Hoe wordt relevante informatie gekozen? Welke woorden hebben een grote impact en welke moet je juist absoluut vermijden? Kies je beter voor grafisch design of voor video? Ht werken met informercials draagt bij aan de professionele uitstraling van de onderneming.

Digitale handleiding

Dit soort e-Learning is nog helemaal nieuw en hot. Geen saaie bijsluiters meer maar een digitale ontdekkingsreis. Te bekijken in elke gewenste taal. Bovendien kan de geraadpleegde informatie vastgelegd worden via analysetools. Dit levert waardevolle input op voor de optimalisatie van je product. Een innovatieve aanpak dus.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd mee dacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst weer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.”