Serious games

De impact van spelen was nog nooit zo groot

De term ‘serious games’ kan je het best definiëren als e-Learning of online training die serieuze doelstellingen (leren, communiceren of informeren) combineert met speelse elementen uit het videospel (games). De eerste serious game in een professionele omgeving ‘America’s Army’ werd in 2002 door het Amerikaanse leger ontwikkeld om jongeren aan te trekken. Het succes van het spel leidde tot de ontwikkeling van soortgelijke initiatieven in bedrijven, NGO’s en universiteiten.

Wat is het verschil tussen serious games en gamification?

Een serious game is een training die wordt ontwikkeld onder de vorm van een game of een simulatie, gecreëerd om te voldoen aan de specifieke behoeften van een bepaalde doelgroep. Het leerdoel wordt bereikt tegen het einde van de game. Het is wat wij immersive e-Learning noemen (immersive betekent onderdompeling). De e-Learners hebben een missie te vervullen: om er te komen, moeten ze rationeel denken, strategieën uitzetten, problemen oplossen enz. Gamification maakt gebruik van spelelementen om een bestaande training leuker te maken. Gamification zorgt ervoor dat e-Learners bij de les blijven, dat het leren leuker wordt. Het is een doeltreffende manier om je medewerkers te motiveren een training te volgen en te voltooien. Beloningen, erkenning en competitie met collega’s zijn vaak gebruikte spelelementen.

Kunnen Serious Games de betrokkenheid van werknemers verhogen?

Ja. Door het stellen van haalbare doelen op korte termijn. Betrokken werknemers tonen meer inzet en verlaten minder snel het bedrijf dan werknemers die zich niet betrokken voelen. Bedrijfssituaties naspelen door het gebruik van games zorgt voor meer betrokken real-time feedback. Werknemers kunnen zich op die manier beter aanpassen aan nieuwe processen, systemen en business modellen.

Zijn er nog andere voordelen?

Ze zijn, door hun ludiek karakter, uiterst geschikt voor het ombuigen van de leerweerstand. We merken ook dat deze vorm van e-Learning steeds vaker wordt gekozen voor het uitleggen en aanleren van complexe systemen en situaties. Oorzaak-gevolg relaties worden beter begrepen. Dit komt omdat de learner verschillende strategieën kan uitproberen.

Heeft de wetenschap baat bij Serious Games?

Steeds vaker worden serious games wetenschappelijk gevalideerd. In Nederland trainen artsen in opleiding hoe zij met verschillende soorten patiënten moeten omgaan. Alle medische handelingen en de gebruikte tijd worden vertaald naar beloningen en scores. Deze bepalen of een deelnemer klaar is voor een volgend level.

Zijn Serious Games een hype of een vaste waarde?

De vraag naar deze vorm van e-Learning wordt steeds groter. Alhoewel veel Belgische ondernemingen nog moeite hebben om de digitale stap te zetten, blijft digitalisering noodzakelijk om de concurrentiepositie te versterken en de groei te verzekeren. Volgens onderzoek van het leidinggevende zakentijdschrift Forbes zagen de 200 best presterende bedrijven hun omzet aanzienlijk stijgen door het implementeren van spelelementen tijdens het online trainen van hun medewerkers.