e-Learning voor bedrijven

Assessment e-Learning

Testen en bedoordelen van werknemers

Wat moet je weten over assessment e-Learning? Het zijn online modules op maat, die worden ingezet voor toetsing en beoordeling op de werkvloer. Het woord assessment betekent inschatting, raming, taxatie. Het is een vorm van e-Learning die afzonderlijk of als onderdeel van een online traject ingezet wordt.  Welke soorten assessment e-Learning zijn er en hoe worden ze gebruikt?
Onyx vertelt het je.

Verschillende soorten assessment e-Learning

Diagnose
Beoordeelt sterktes, minpunten, vaardigheden en kennis VOOR het aanvangen van de training.

Formatief 
Evalueert de prestaties en vooruitgang van de werknemer TIJDENS het volgen van een online training. Deze vorm maakt onderdeel uit van het leerproces.

Summatief 
Het toetsen van kennis op het einde van het leerproces. Dit wordt gebruikt om te kijken of de leerdoelen werden behaald.

Norm-referenced
Vergelijkt een individuele prestatie met een nationale of andere normgroep.

Criterion-referenced
Vergelijkt de persoonlijke prestaties met de leerstandaarden in een bepaalde fase van de training

e-Learning
Oline testen

Vormen assessment e-Learning

Meerkeuze
Deze vaak gehanteerde beoordelingsmethode kan één of meerdere correcte antwoorden hebben. Het meerkeuze testen wordt vaak ingeschakeld om te testen of kennis kan toegepast worden. Hiervoor worden best voorbeelden uit de echte werkomgeving gebruikt.

True or false
Als je kennis test die een heel duidelijk en definitief antwoord heeft, zijn true or false (juist of fout) vragen een prima optie. In online training wordt deze vorm aangewend voor het testen van feiten, vak-gerelateerde wetgeving, veiligheid en beleid. Dit is de meest snelle manier van testen.

Fill in the gaps
Ook wel invuloefeningen genoemd. Uitermate geschikt voor het onthouden van specifieke feiten. Efficiënte maar complexe testvorm. Je moet er rekening mee houden dat, door het gebruik van synoniemen, meerdere antwoorden mogelijk zijn. Daarenboven kunnen spelfouten zorgen voor een vertekend resultaat.

Drag and Drop
Sleep-en-neerzet vragen om te sorteren, rangschikken en groeperen in plaats van te selecteren. Deze vorm wordt gebruikt voor het begrijpen van processen, waarin het aanleren van opeenvolgende stappen belangrijk is.

Skip Logic
De interactieve methode gebruikt in een branching quiz. Het gegeven antwoord bepaalt de volgende vraag. Elk antwoord levert nieuwe keuzes en uitdagingen op. Zo komt een persoonlijke leerweg tot stand. Deze vorm wordt gebruikt bij productlancering, bij het toewijzen van taken en bij concepttests.

Tips voor het gebruik van assessment e-Learning

Schep duidelijkheid
Zorg dat het beoordelingsproces duidelijk is voor je met testen begint. Vertel wat het doel van de definitieve beoordeling is en ga dieper in op de manier waarop er getest zal worden. Vertel welke vorm de assessment module aanneemt en geef een voorbeeld van het soort vragen dat gesteld wordt. Geef een tijdsindicatie en vermeld hoe snel feedback kan verwacht worden. Zijn meerdere pogingen mogelijk? Vergeet dit dan niet aan te stippen.

Help een handje
Kadert de assessment training in een leertraject met als doel bepaalde leerdoelen te behalen? Vertel de lerende welke antwoorden hij of zij verkeerd heeft. Geef hem of haar de kans de vraag opnieuw te beantwoorden. Zo worden snel concrete leerdoelen behaald.

Maak het niet te makkelijk
Een vaak gemaakte fout. Kies nooit voor duidelijk foute antwoorden. Want zo is de kans groot dat het antwoord door eliminatie wordt geraden. Met als gevolg dat het uiteindelijke doel, kennisoverdracht of het aanleren van een vaardigheid, niet wordt gehaald.

Kies e-Learning met random vragen
Zorg dat je voor elke beoordeling over meerdere vragen beschikt. Dit betekent dat als de lerende een assessment module opnieuw doet, hij of zij een mix van verschillende vragen krijgt in plaats van steeds opnieuw dezelfde vragen.  Zo voorkom je dat de kennistest een geheugenoefening wordt.

online assessment

Ik wil meer weten over assessment e-Learning

Assessment e-Learning