De digitale transformatie

in vier golven

Digitale transformatie is het proces waarbij digitale technologieën worden gebruikt om nieuwe bedrijfsprocessen, cultuur en klantervaringen te creëren of te wijzigen om aan veranderende bedrijfs- en markteisen te voldoen. Dit opnieuw bedenken van zaken in het digitale tijdperk is digitale transformatie. We zetten de 4 golven van digitale transformatie op een rij.

Golf 1: 1995+

In de eerste golf van digitale transformatie waren het vooral de muziekwereld en de fotografie die een grondige transformatie doormaakten. Enkele winstgevende sectoren, zoals videoverhuur en cd-verkoop, waren hiervan het slachtoffer en zagen hun omzet aanzienlijk dalen. Deze golf werd gekenmerkt door de  opkomst van de mp3, iTunes en Spotify. We gingen over naar digitale fotografie. Eerst met digitale fototoestellen, nadien met onze telefoon. De wegwerp variant van fototoestellen werd een gadget voor op huwelijksfeesten. En onze klantenkaart van de lokale videotheek krijgt een laagje stof. Video-on-demand services eten langzaam maar zeker het marktaandeel van de videotheek op.

Golf 2: 2010+

De tweede golf van digitale transformatie heeft een enorme invloed op ons dagelijks leven. Heel wat sectoren moeten zich aanpassen om te kunnen overleven. De reiswereld maakt kennis met Booking.com en AirBnB. Uber ziet het daglicht en doet de vervoersector op zijn grondvesten daveren. De traditionele tv-zenders krijgen Netflix als grote concurrent. Ook de uitgeverijen moeten een digitaal antwoord vinden om tegemoet te komen aan de leefstijl van de nieuwe consument. Toch blijft het digitaal uitgeven relatief achter. Ondanks de versnelling bij de kranten, komt de digitalisering van printproducten door uitgevers traag op gang.

Golf 3: 2015+

In de derde golf zien we grote verschuivingen in de auto-industrie, in de bankwereld, in verzekeringen en in onderwijs en opleiding. Online bankieren doet zijn intrede. Transacties worden nu gedigitaliseerd via apps en websites. We maken kennis met de digitale munt en zien de eerste digitale banken op het net verschijnen. De automotive sector moet rekening houden met de veranderende consumentenwens en staat, ook vandaag nog, erg onder druk. Ook het onderwijs en de bedrijfstraining verdienen hun eerste digitale sporen. De digitalisering biedt het lesgeven vele voordelen, waaronder de mogelijkheid om onderwijs te differentiëren. Hierdoor kan persoonlijk leren en onderwijs op maat worden geboden. Bovendien maakt digitaal lesmateriaal de stof en het opvolgen van resultaten toegankelijker.

Golf 4: 2020+

In de nabije toekomst:

  • De samenkomst van machine learning (ML) en internet of things (IoT).
  • Nog meer aandacht voor User Experience (UX).  IT-afdelingen verlaten hun comfortzone om de huidige gebruikersinterface (UI) te verbeteren en zich voor te bereiden op het dagelijks gebruik van steeds complexere processen.
  • Het boomen van artificiële intelligentie (AI).
  • De opkomst van digitaal denken. Bedrijfsleiders moeten de controle loslaten en de kracht van digitaal omarmen, alleen dan zal een werkplek echt transformeren.

Wat staat digitale transformatie in de weg?

  • Gebrek aan budget of de juiste middelen.
  • Nog geen samenhangende digitale strategie en visie.
  • Zorgen over privacy van data en cybersecurity.
  • Onvolwassen digitale cultuur.
  • Gebrek aan samenwerking.

Een digitale leercultuur

Een leercultuur op de bedrijfsvloer is vandaag onmisbaar. Streven naar een positieve organisatiecultuur waarin groei, continu leren en samenwerken worden aangemoedigd, zorgt ervoor dat een onderneming opgewassen is tegen de concurrentie. Een leercultuur maakt, in de moderne onderneming, deel uit van de strategie voor organisatorische groei en vooruitgang.