De (trage) evolutie van corporate training

Een goed bedrijfsbeleid voorziet voldoende opleiding. In een moderne werkomgeving evolueert corporate training van klassikale lessen met een lesgever naar het gebruik van online platforms. In ons land kiezen we, in tegenstelling tot onze buurlanden, nog altijd voor een traditionele benadering van training. Of voor een mix van e-Learning en traditioneel opleiden.  Waarom investeren organisaties in de opleiding van hun werknemers? Welke soort training wordt het meest ingezet? Wat zijn de uitdagingen en hoe zit het met de doeltreffendheid van corporate training? Wat zijn de trends? Stay tuned, Onyx vertelt het je.

Doel en soorten

Het trainen van werknemers is een systematische methode van leren om de efficiëntie van een individu, een groep of een onderneming te verbeteren. Bedrijfsopleidingen pakken zwakke punten aan en versterken bestaande talenten.Werknemers die voldoende opleiding hebben gekregen, hebben niet enkel meer vaardigheden, maar ook een grotere kennis en een groter vertrouwen in hun capaciteiten. Daardoor presteren ze beter. Synchroon leren verwijst naar de opleidingsaanpak waarbij werknemers leren onder begeleiding van een lesgever, of dat nu in een traditionele klassikale setting is of bij het volgen van een virtuele cursus. Asynchroon leren, daarentegen, is wanneer werknemers zelfstandig en in hun eigen tempo werken. Een andere aanpak, die langzaam maar zeker aan populariteit wint, combineert deze twee modellen en wordt blended of hybride leren genoemd.

Enkele cijfers

De vraag naar e-Learning op de werkvloer stijgt, maar tot op heden blijft klassikale training nog steeds de meest populaire trainingsmethode. 44% van de kleine bedrijven geeft de voorkeur aan traditionele training in een klassikale setting en slechts 27% maakt gebruik van blended learning-methoden en virtuele klaslokalen.

39% van de middelgrote bedrijven maakt gebruik van klassikale training, 25% van blended learning en 17% van virtuele klaslokalen.

bron: Training Industry Rapport

In grote bedrijven zien we een gebruik van 26% klassikale training en 34% blended learning-aanpak. Ze maken ook vaker gebruik van computerondersteunde of online leermethoden (32%).

68% van de werknemers geeft de voorkeur aan leren of trainen op de werkplek, 58% om te leren of trainen in hun eigen tempo en 49% van de werknemers wil enkel leren of te trainen wanneer dat nodig is.

Waarom investeren ondernemingen in opleiding?

Vandaag is training veeleer een competitief wapen dan ‘een kostenfactor’. Intellectueel kapitaal wordt nu evenzeer gewaardeerd als fysieke en financiële activa, aangezien op kennis gebaseerde diensten hun eigen plaats in de economie veroveren. Opleiding draagt bij aan de werknemerstevredenheid en gaat personeelsverloop tegen omdat het zorgt voor doorgroeimogelijkheden. Bovendien zorgt het verbeteren van vaardigheden  voor een positievere houding, wat dan weer resulteert in een verhoogde productiviteit en concurrentievermogen.

Met welke L&D-uitdagingen worden bedrijven geconfronteerd?

Prioriteit
Gelukkig heeft de pandemie bijgedragen tot een hoger bewustzijn bij het management. Volgens een onderzoek van LinkedIn is het aantal CEO’s dat pleit voor leren en ontwikkeling met 159% gestegen.

Leercultuur
Bedrijven met een leercultuur presteren beter dan hun concurrenten op het gebied van innovatie, omzet, winstgevendheid en marktaandeel. Uit onderzoek van CIPD blijkt dat 98% zich van de noodzaak bewust is. Toch heeft slechts 40% van alle ondernemingen vandaag een leercultuur.

Betrokkenheid
Trainees zullen zich eerder betrokken voelen wanneer ze interactieve en sociale leerervaringen aangeboden krijgen die passen in hun werkroutine. Delen en samenwerken met collega’s is een belangrijk onderdeel van het proces.

Leerweerstand
Uit het LinkedIn Workplace Learning Report blijkt dat de trainees de vrijheid willen hebben om in hun eigen tempo opleidingen te volgen. Hetzelfde aantal zegt dat ze willen dat hun managers cursussen aanbevelen. Een samengesteld leertraject met onbeperkte toegang tot leermogelijkheden is wat nodig is om content op maat aan te bieden.

Lacunes
Volgens Deloitte heeft meer dan de helft van de werknemers in de komende drie jaar een aanzienlijke omscholing nodig. Veel leiders weten niet hoe ze lacunes in vaardigheden moeten identificeren. Dat is ook een hele uitdaging gezien de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden.

Vergeetcurve
Dit is de eeuwige uitdaging. De vergeetcurve van Ebbinghaus toont aan dat mensen meer dan 50% van wat ze geleerd hebben binnen een paar dagen vergeten. Regelmatig bijscholen is dus een absolute noodzaak.

Heterogeen team
Onderzoek van McKinsey toont aan dat bedrijven met een goede diversiteit in ras/etniciteit en geslacht op leidinggevend niveau tot 36% meer kans maken op hogere winsten. Organisaties die een divers personeelsbestand opbouwen, moeten ervoor zorgen dat hun leerplatform bedrijfskritische thema’s zoals diversiteit en inclusie aanbiedt en voldoet aan de behoeften van iedereen die leert. Het is bewezen dat de groei van bedrijven gestimuleerd wordt door prioriteit te geven aan individuele en teamtransformatie op het gebied van diversiteit en inclusie.

Personeelsverloop
Volgens onderzoek van Robert Half hebben bedrijven met een sterke leercultuur een 30-50% hogere personeelsbehoud dan bedrijven die geen leercultuur hebben.

Digitale transformatie
In 2022 werd een keerpunt bereikt op het gebied van flexibiliteit op de werkplek. Uit een studie van IWG blijt dat 64% van de recruiters zegt dat de mogelijkheid om een thuiswerkbeleid te voeren hen helpt om talent van hoge kwaliteit te vinden. Externe en hybride werkplekken zijn niet meer weg te denken, en digitale opleidingsoplossingen zorgen ervoor dat iedereen binnen leerafstand is.

Wat zijn de meest populaire bedrijfsopleidingen?

Veiligheid en compliance
Veel ondernemingen eisen dat werknemers en derden die werken komen uitvoeren op de bedrijfssite een compliance training volgen. Een populair voorbeeld is ‘veiligheid op de werkplek’. Digitale trainingen zijn erg geschikt voor compliance doelen. Het is een efficiënte manier van informeren en testen van eigen werknemers en derden (zoals contractoren, toeleveranciers, klanten en patiënten).

Soft skills e-Learning
De regels op het werk veranderen. De nieuwe maatstaf is niet enkel hoe slim we zijn maar ook hoe goed we omgaan met anderen, met onszelf en hoe snel we ons kunnen aanpassen. Voldoende intellectuele capaciteiten en technische knowhow blijven belangrijk, maar de nieuwe werknemer beschikt ook over persoonlijke kwaliteiten, zoals initiatief en empathie, aanpassingsvermogen en overtuigingskracht. Uit een Harvard onderzoek bleken teamwork en samenwerking de nuttigste soft skills op de werkplek te zijn, gevolgd door kritisch denken, spreken in het openbaar en overtuigend schrijven.

Producttraining
Je hebt heel wat soorten e-Learning modules die onder de noemer producttraining vallen. Interne producttraining, die gebruikt wordt om medewerkers een nieuw product of systeem aan te leren, is daar een voorbeeld van. Of infomercials, die ingezet worden om derden (zoals klanten, resellers of verkopers) een nieuwe dienst uit te leggen. Dan is er ook nog performance support, een online helpfunctie die meer uitleg geeft over specifieke vaardigheden of toelaat bepaalde informatie te vinden. Performance support is op elk gewenst moment beschikbaar tijdens het uitvoeren van de job.

Inductie of onboarding
inductie of onboarding is training van nieuwe werknemers. Het doel? De nodige kennis en vaardigheden verwerven om snel te renderen. Het zijn multi-inzetbare online trainingen over praktische regelingen, bedrijfscultuur, jobomschrijvingen, doelstellingen,… kortom alles wat aan bod komt bij het inwerken van nieuwe collega’s. Een goede onboarding zorgt voor meer betrokkenheid want de nieuwe werknemer wordt op een duidelijke en luchtige manier ondergedompeld in het DNA van je bedrijf. En een inductie e-Learning neemt heel wat van de werkstress weg, wat zowel de nieuwe werknemer als de onderneming ten goede komt.

Retraining
Dit zijn korte en snelle e-Learning modules gericht op het opfrissen van kennis en vaardigheden. Retraining wordt gebruikt om werknemers door middele van herhaling vertrouwd te maken met nieuwe vaardigheden, methoden en processen, om zo hun prestaties te verbeteren. Deze vorm van online trainen wordt nog niet genoeg pro-actief ingezet, maar wordt vaak als redmiddel gebruikt. Wanneer ondernemingen geconfronteerd worden met ongevallen of risicovol gedrag bijvoorbeeld. Of als ze te kampen krijgen met weerstand en nieuwe methodes/concepten niet aanvaard worden.

Overschakelen op online leren? Onyx helpt je op weg.

Wil je graag met digitale training beginnen? Kijk hier gerust eens hoe je dat moet aanpakken. Wil je graag weten of e-Learning iets voor jullie bedrijf is? Neem dan contact op met één van onze leerexperten. We zijn bereikbaar op het nummer +32 9 269 80 21 of via mail op [email protected]

© Copyright 2017 | Onyx Online Learning