De sleutelfactoren voor corporate e-Learning succes

e-learning succes

Let op de kwaliteit van de inhoud

De kwaliteit van een module bepaalt het succes van je e-Learning. Voorgekauwde off-the-shelf training? Het ziet er soms wel mooi uit, maar de leerresultaten blijven beperkt. Je kan ze gebruiken om te informeren, maar niet om specifieke vaardigheden aan te leren of inzicht te krijgen in structuren eigen aan je bedrijf of product.

Wil je resultaatgericht opleiden? Dan is een analyse van de doelgroep, de leerdoelen en de content nodig. Afhankelijk van dit resultaat kies je voor een vorm van online training.
Er zijn een groot aantal mogelijkheden:

Digitale didactiek maakt het verschil

Onze maatwerk e-Learning is zoveel meer dan enkel een training in een digitaal jasje. Onze onderwijskundigen stellen hoge eisen  aan de kwaliteit van het leerproces. Voor het ontwikkelen van een online training gaan we na hoe we de leerinhoud overbrengen. Het bereiken van het leerdoel staat daarbij centraal.
Ons e-Learning team volgt de onderwijsontwikkelingen op de voet, weet precies hoe ons geheugen werkt en we beter kunnen onthouden. We kennen onze weg in de digitale jungle en helpen je graag om de juiste didactische middelen doordacht in te zetten.

Hoe met eLearning beginnen

Communicatie en bewustzijn

Wil je e-Learning succesvol inzetten? Dan is op voorhand en goed communiceren belangrijk. Vanaf de start van het project je medewerkers betrekken zorgt voor het creëren van een breed draagvlak. Stel een projectteam samen met medewerkers van verschillende afdelingen die de interne cultuur kennen. Ga samen na welke valkuilen vermeden moeten worden. En overtuig de eindgebruikers van het nut van e-Learning. Je kan dit op een ludieke manier doen om zo de ‘leerdruk’ weg te nemen. Wij nemen, indien een bedrijf of organisatie dat wil, de trajectbegeleiding voor onze rekening.