De pijlers van online leren

De 4 pijlers van online leren

Volgens de cognitieve wetenschap zijn de vier sleutelfactoren voor succesvol leren aandacht, actieve betrokkenheid, feedback en consolidatie.
Een resultaatgerichte online training houdt rekening met deze pijlers. Heb je vijf minuten? We vertellen er je graag meer over.

Aandacht

Aandacht is het filtermechanisme dat ons in staat stelt informatie te selecteren en de verwerking vorm te geven. Het wordt onderverdeeld in drie systemen: alertheid, oriëntatie en uitvoerende controle. Een kwalitatieve online training houdt rekening met wat de wetenschap vandaag over aandacht weet.

Alertheid
Onthouden begint bij een scherpe focus en de werkelijke interesse om
informatie aan te leren. Je kunt de alertheid van de hersenen extra activeren door doelen
te stellen en vragen te formuleren.

Oriëntatie
Het uitvoeren van twee taken tegelijkertijd is erg moeilijk. Onderzoek wijst een bottleneckverschijnsel in de hersenen aan als we onze aandacht moeten verdelen. De leerstof wordt niet ten gronde waargenomen. Aandacht is selectief van aard. De uitdaging is daarom om de aandacht te richten. Sommige trainingen zien er wel hip uit maar verliezen de aandachtsfactor uit het oog, door een teveel aan informatie of het gebruik van teveel illustraties.

Uitvoerende controle
Ten slotte is uitvoerende controle de hefboom van aandacht. De lerende wordt aangespoord om bij de les te blijven.  Dit aandringen vermindert ongewenst gedrag (zoals met anderen gaan praten of even Facebook checken).

Onyx online trainen

Actieve betrokkenheid

Het leidende principe is heel duidelijk: een passief organisme leert niet. We zullen daarom in onze trainingen actieve betrokkenheid aanmoedigen. Hoe we dat doen? Daar hebben we een aantal ’trucjes’ voor. We gaan ze hier niet allemaal aan de grote klok hangen, maar een paar willen we wel met je delen. Betrokkenheid kan je uitlokken door de naam van de lerende te gebruiken en hem/haar persoonlijk aan te spreken. Door spelelementen te gebruiken en zo de competitiegeest aan te wakkeren en door de lerende de kans te geven zichzelf te testen.

De gebruikte methodes hangen af van het doelpubliek en de opleidingsbehoefte. Ben je benieuwd naar het stappenplan van e-Learning integratie? Laat het ons weten. Wij helpen je graag verder.

Onyx online leren

Feedback

Maak je weleens een fout? Dan heb je vanaf nu een excuus. De cortex in de hersenen is een soort machine die voorspellingen genereert en voorspellingsfouten integreert. Wablief? Geen paniek, we leggen het even uit. Bij elke activiteit starten onze hersenen een voorspelling en ontvangen daar sensorische informatie voor terug. Vervolgens wordt een vergelijking tussen beide gemaakt. Het verschil creëert een foutsignaal. Dit signaal verspreidt zich in de hersenen om zo de volgende voorspelling te verbeteren. Een online training werkt op dezelfde manier. Daarom is feedback essentieel. Maar niet gelijk welke feedback. Enkel motiverende feedback zoals goedkeuring, bevestiging en aanmoediging werkt. Als de lerende zich bestraft voelt, genereert hij/zij stress. En dat is nu net dé remmende factor voor leren.

Onyx online training

Consolidatie

As je de eerste pijlers van online leren gelezen hebt ben je je ervan bewust dat achter elke training een leerproces zit. De laatste stap is wat we consolidering noemen. De overdracht van het expliciete naar het impliciete, zeg maar. Sterker nog, geleidelijk aan, door over te schakelen naar onbewuste, snellere, efficiëntere netwerken, bereiken de hersenen een vorm van automatisering. Dit is de kers op onze online trainingstaart. Je kan het een beetje vergelijken met een leerproces van een jong kind. In het eerste leerjaar wordt veel inspanning gevraagd om de letters te lezen. Ze lezen woordjes door elke letter uit te spreken. Vanaf het derde leerjaar gaat een kind ‘parallel’ lezen. Alle letters worden tegelijkertijd gelezen. Een woord van zeven letters is zo even gemakkelijk als een drie-letter woord. Bij online training doe we dit ook. Door met mondjesmaat de aan te leren informatie weer te geven en stapsgewijs de moeilijkheidsgraad te verhogen. Wil je graag meer weten over het trainen met e-Learning. Laat je dan maar horen, wij helpen je graag verder!

Onyx online leren