e-Learning

Om je skills op de werkvloer te verbeteren

De digitalisering heeft een impact op onze arbeidsmarkt. Jobs zullen verdwijnen, andere jobs zullen veranderen. Deze jobs zullen niet vanzelf ingevuld geraken. Uit onderzoek blijkt dat, als we geen maatregelen nemen, in 2030 maar liefst 584.000 vacatures open zullen blijven staan, met een verlies aan economische groei tot gevolg. Dat betekent dat massaal veel werknemers omscholing nodig hebben om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Upskilling heet dat en het wordt de nieuwe focus van werkgevers.

Upskilling, het verbeteren van je skills op de werkvloer

Upskilling (het verbeteren van vaardigheden) van medewerkers ondersteunt het productiviteitspotentieel van digitalisering. Want een onderneming die mee is met digitalisering maar niet in de vaardigheden van haar personeel investeert, zal niet productiever zijn dan voordien. Upskilling leert je medewerkers niet enkel omgaan met veranderingen, maar zorgt er ook voor dat ze minder snel naar een andere werkgever vertrekken. Het investeren in je medewerkers maakt je onderneming toekomstbestendig.

Maak het een onderdeel van de bedrijfscultuur

Zorg ervoor dat het bijschaven van vaardigheden en het volgen van training/bijscholing toegankelijk is voor alle medewerkers. Als het moeilijk wordt voor werknemers om te profiteren van de leermiddelen zullen ze deze niet gebruiken. Bespreek mogelijkheden tot upskilling en verwachtingen hierrond al tijdens de onboardingsfase. Zo voelen je medewerkers zich meteen gesteund. Als upskilling duidelijk deel uitmaakt van je bedrijfscultuur zal het aanleren van nieuwe vaardigheden en bijscholing veel makkelijker aanvaard worden. Begin voor je met upskilling begint met een interne beoordeling om de huidige en toekomstige vaardigheidstekorten te identificeren en bespreek de verschillende oplossingen met je werknemers.

Persoonlijke leertrajecten zijn belangrijk

Niet al je medewerkers leren op dezelfde manier, dus een individuele aanpak is belangrijk. Sommige werknemers of teams zullen gedijen in een e-Learning omgeving, anderen hebben meer baat bij een klassikale training. Door je medewerkers te stimuleren om hun inbreng te delen, zullen ze steeds beter worden in het identificeren van hun eigen belangen. Dit buigt de leerweerstand om en komt de productiviteit ten goede. Maak voor je trainingen lanceert ook steeds de leerdoelstellingen duidelijk. Geef aan wat, zonder training, de gevolgen kunnen zijn voor de toekomst. De jobs van vandaag zijn niet altijd de jobs van morgen, dus de mogelijkheid voor werknemers om iets nieuws te leren dat ze in de toekomst kunnen toepassen in hun job, is een win-win situatie.

Het kost tijd

Werknemers moeten hun vaardigheden bijschaven, maar buiten de werkuren? Helemaal fout! Als je wilt dat werknemers productiever worden in hun job moet je tijd vrijmaken voor bijscholing/training tijdens de werkdag. Dit versterkt bovendien de boodschap dat upskilling deel uitmaakt van de bedrijfscultuur. Je medewerkers de vrijheid geven om hun werkdag en hun leermomenten zelf vorm te geven is ook een goede manier om het vertrouwen in de werkrelatie te bevorderen.

Implementeer leersegmenten

Verwachten dat werknemers de hele dag door aan hun skills werken is een utopie. Geef hen de kans om nieuwe vaardigheden te verwerven in een tempo dat zich aan hun agenda en beschikbaarheid aanpast. Door een leertraject onder te verdelen in kortere segmenten, zal je vaardigheidstraining doeltreffender zijn.

Om feedback vragen helpt

Geef je medewerkers de kans om wat ze geleerd hebben in de praktijk om te zetten. Probeer hun job, indien mogelijk, aan te passen aan hun nieuwe vaardigheden. Zo blijft het niet bij theorie en krijgt de upskilling ook echt zin. Vraag bovendien om feedback. Dit levert je niet enkel waardevolle informatie op, maar toont je medewerkers ook hoe waardevol ze als persoon in je team en als schakel in de hele ketting zijn.