Is e-Learning ontwikkeling een optie voor elk bedrijf? Hoe ziet een traject eruit?
Hoe worden resultaten opgevolgd?
Een Q&A met Elke Colpaert, Business Developer bij Onyx Online Learning.

Wanneer is het interessant om een klassikale training om te zetten naar e-learning?

Elke Colpaert: “Bedrijven stuiten, als ze voor de klassieke manier van opleiden kiezen, vaak op organisatorische problemen. Wanneer voor een grote groep mensen een training moet voorzien worden, is e-Learning ontwikkeling de oplossing. Ook als een bepaalde training op heel bepaald tijdstip moet gevolgd worden. E-Learning wordt ook vaak gebruikt door bedrijven met meerdere filialen. Of voor heel specifieke on-the-job trainingen.”

Met welke specifieke problemen hebben deze bedrijven te kampen?

Elke Colpaert: “Bedrijven met ploegendiensten. Ondernemingen waar meerdere talen gesproken worden, of met meerdere locaties al dan niet in meerdere landen. Bedrijven die met interim-krachten werken of waar vaak nieuwe mensen aangenomen worden. Het organiseren van klassieke training is dan een onmogelijke zaak. Te tijdrovend. Door het inzetten van e-Learning ontwikkeling is een training niet afhankelijk van plaats noch tijd. Bovendien kan dezelfde training in meerdere talen gevolgd worden.”

Bij onboarding (het aannemen van nieuwe werknemers) wordt vaak e-Learning gebruikt?

Elke Colpaert: “Bij de opstart van nieuwe mensen wordt vaak een introductie training gegeven. Ook binnen een onboardingstraject kan e-Learning een goede aanvulling zijn. Zo krijgen nieuwe medewerkers inzicht in de waarden en de cultuur van het bedrijf. Ze kunnen vooraf bepaalde opleidingen volgen en documenten uitwisselen met hun nieuwe werkgever.”

Welke soorten e-learning zijn er?

Elke Colpaert:  “E-Learning is een heel breed begrip. Het gaat over alles wat onder online leren valt. E-Learning omvat dus veel soorten trainingen. Het begint bij eenvoudige training zonder audio. Maar het is net zo goed interactieve, audio gestuurde training, video learning, gamification, testmodules… Wij ondersteunen onze klanten in het kiezen van het juiste type e-Learning. We doen dit door het bepalen van de doelgroep en de doelstelling van een opleiding. Voor het overdragen van kennis heb je niet dezelfde tools nodig als voor gedragsverandering bijvoorbeeld. Daarnaast houden we rekening met de infrastructuur waarover een bedrijf beschikt (pc, tablet, smartphone, audio of niet,…).”

Waaraan voldoet een goede e-learning?

Elke Colpaert: “Een goede e-Learning is dynamisch, interactief, voorzien van verschillende media, visueel aantrekkelijk en niet te lang.”

Kan e-Learning ook voor lager geschoolde mensen?

Elke Colpaert: “Absoluut. Het is een misvatting die nog steeds leeft. Vaak wordt gedacht dat e-Learning enkel interessant is voor hoger opgeleide mensen of bedienden. Niets is echter minder waar. E-Learning is voor de verschillende doelgroepen een goede manier van opleiden. Iedereen kan in zijn eigen tempo de training doorlopen en langer stilstaan bij de punten die voor hem/haar onduidelijk zijn. We toetsen ook vooraf hoe computer-handig werknemers zijn. Wanneer er minder ervaring is, wordt er minder interactiviteit ingebouwd.”

Hoe zit een traject voor e-learning ontwikkeling eruit en hoe lang duurt het?

Elke Colpaert: “Het ontwikkelen van een trainingsmodule volgt steeds een vast stramien. We starten met het analyseren van de inhoud. Op basis hiervan maken we een inschatting van het aantal en het soort schermen dat we nodig hebben om de inhoud op een didactische manier weer te geven.
Dit verwerken we vervolgens in een script waarin de klant duidelijk ziet hoe en welke inhoud we willen presenteren. Belangrijk is dat dit script door de klant goed wordt doorgenomen en wordt goedgekeurd voor we starten met de ontwikkeling van de module.
Gelijktijdig wordt een grafisch design en een prototype ontwikkeld. Het prototype bevat een voorbeeld van elk type scherm: het intro scherm, een geanimeerd theoriescherm, een interactief theoriescherm en een voorbeeld van een vraag. Van zodra de klant met het prototype heeft ingestemd, gaan we verder met de ontwikkeling van de rest van de module, naar analogie met de schermen van het prototype.
Nu wordt een eerste versie ter controle voorgelegd. De klant heeft nu nog de kans om opmerkingen te maken. We integreren de opmerkingen en leveren de tweede versie op. Bij een eerste samenwerking kan een traject oplopen tot 2-3 maanden (natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid). Voor de volgende trainingen gaat dit vaak een stuk sneller omdat we de voorkeuren en stijl van het bedrijf kennen.”

Hoe kunnen de resultaten geregistreerd worden?

Elke Colpaert:  “Alle ontwikkelde e-Learning modules worden aangeleverd in SCORM of AICC formaat. Dit zorgt ervoor dat er een connectie kan gemaakt worden tussen de module en het LMS waarop deze wordt geplaatst en de resultaten worden geregistreerd. Om de resultaten te registreren is dus een onderliggend platform nodig die registreert wie inlogt, welke training hij/zij volgt en wat het resultaat is van een eventuele test.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Het Onyx e-Learning Platform richt zich puur op de registratie van online trainingen. Een onbeperkt aantal SCORM modules kunnen opgeladen worden en toegewezen aan de werknemers die deze training moeten volgen. Wanneer de klant naast de registratie ook de planning en opvolging wil doen van klassikale trainingen of wil werken via competentie profielen, raden we een volwaardig LMS aan. Onyx is hiervoor verdeler van NetDimensions en Totara.”

Meer info over e-Learning ontwikkeling
voor uw bedrijf?

  Naam

  Mail

  Telefoonnummer

  Onderwerp


  Onyx Online Learning
  Elke Colpaert
  Business Developer
  Email: [email protected]
  Telefoon: +32 269 80 21

  Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen