Ervaringsgericht leren of ‘learning by doing’ is een leermethode die steunt op de veronderstelling dat de lerende zelf (een individu of een groep) eigenaar is van het leerprobleem en de oplossing ervan. Een ontwikkelingsproces op gang brengen om zo specifieke leerdoelen te bereiken, is het uiteindelijke doel van ervaringsgericht trainen via e-Learning.

Leermethode

De leermethode achter ervaringsgerichte e-Learning zorgt voor een verruiming van vaardigheden. Het is een manier van leren die vooral geschikt is voor het veranderen van gedrag. In de bedrijfswereld worden op deze wijze sociale vaardigheden getraind en/of bijgestuurd.
Hoe? Door iemand andere denkkaders en gedragsmogelijkheden te laten verkennen en verwerven. En vervolgens door die nieuwe mogelijkheden te integreren, zodat ze vrij en flexibel gebruikt kunnen worden in concrete werksituaties.

Leervoorwaarden

De lerende moet het leerproces zelf meemaken, want iets wat je ervaart draag je langer mee. Bovendien moet de aangeboden activiteit zowel het ‘denken’ als het ‘voelen’ aanspreken.

Leerproces

 • Herkennen
  Het bewust worden van wat er gebeurt en hoe het gebeurt.
  Patronen herkennen, de kenmerken van een gebeurtenis doorzien.
  Herkenning gebeurt vaak uit frustraties of onvrede.
 • Erkennen
  Het inzien van je eigen aandeel waardoor patronen tot stand komen.
  Verantwoordelijkheid dragen voor je patronen.
 • Verkennen
  Experimenteren met andere mogelijkheden.
  Uitproberen van nieuwe gedragsmogelijkheden en strategieën.
 • Integreren
  Het geleerde toepassen in andere courante situaties.
70/20/10

Ervaringsgericht leren wordt georganiseerd vanuit het 70/20/10 principe. Dat houdt in dat we in de praktijk 70% leren door het opdoen van ervaringen en door te experimenteren. 20% leren we van anderen binnen een informele omgeving. De laatste 10 % leren we in een meer formele setting zoals in trainingen en opleidingen. Door het inzetten van ervaringsgericht leren via e-Learning kan je inspelen op die 70%.

Oefening baart kunst

Medewerkers oefenen in een veilige digitale omgeving totdat ze de nieuwe vaardigheden onder de knie hebben.  De kans dat er in de praktijk fouten worden gemaakt verkleint aanzienlijk.

Graag meer informatie over het trainen van uw medewerkers met e-Learning?
Laat uw gegevens na. Wij nemen contact met u op.

Meer lezen?

Scholing en opleiding via de computer

High Impact e-Learning

LMS, eenvoud primeert

Serious games in de bedrijfswereld

Performance support

Ervaringsgerichte e-Learning