Hoe gedragsverandering bekomen? Door het aanreiken van de juiste leerprocessen.
Leerprocessen hebben grote invloed op de manier waarop mensen denken, voelen, waarnemen en zich gedragen.
Onyx Online Learning maakt e-Learning modules die rekening houden met de wetenschap achter gedragsverandering.

De 5 fasen van gedragsverandering

I – Ontkenning
Dit is de fase waarin je je niet bewust bent van het feit dat je een probleem hebt.
Je ontkent en ziet de noodzaak van verandering niet in. Bovendien zal je de oorzaak van het probleem buiten jezelf zoeken.
De eerste fase van onze e-Learning modules bestaat uit het informeren over het waarom van de module (aan de hand van voorbeelden) en het ombuigen van de leerweerstand.

II – Erkenning
In deze fase ben je je bewust van het probleem. Je bent echter nog niet in staat oplossingen te zoeken. Je wilt wel veranderen maar weet alleen niet hoe.
In de tweede fase van onze e-Learning modules gaan we aan het werk met het aanreiken van oplossingen. De leerweerstand wordt omgebogen. ‘Ik kan dat niet’ wordt ‘als ik wil,  zou ik dat kunnen.’

III – Verkenning
In de derde of verkenningsfase ben je gemotiveerd om je doel te bereiken.
Dit is de fase waar we in onze e-Learning modules de cursist actief betrekken. Door het invoeren van spelelementen wordt zijn motivatie aangescherpt en gaan we zijn manier van denken na.

IV – Actie
In deze fase onderneem je echt actie. De gedragsverandering werd begrepen en wordt nu verder uitgediept.
In onze e-Learning modules wordt de lerende aangespoord om resultaatgericht te experimenteren. Op deze manier wordt de gedragsverandering verankerd.

V – Volhouden
Nieuw gedrag moet een gewoonte worden, anders bestaat het risico op terugval.
Door het regelmatig herhalen van één of meerdere onderdelen van de e-Learning modules wordt de lerende aangespoord de gedragsverandering vol te houden. Ook in deze fase wordt vaak met spelelementen gewerkt.

Blended Learning

Het volgen van gedragsverandering e-Learning kan aangevuld worden met een klassikale training. Dat wordt Blended Learning genoemd.
Na het volgen van de e-learning verdiep je je kennis en oefen je concreet met mededeelnemers in de klassikale training. Je krijgt feedback van leerexperts.

Micro-Learning

Voor bedrijven
Deze vorm van opleiden wordt binnen een bedrijf ingezet om nieuwe werknemers bedrijfsstructuren en -waarden aan te leren, om werknemers te motiveren en om hen nieuwe producten voor te stellen.

Voor organisaties
Organisaties werken vooral met micro-Learning voor het veranderen van gedrag, van attitudes en waarden. Voor het stimuleren van mentale vermogens en van cognitieve structuren.

Voor de klant
Bedrijven kiezen steeds vaker voor micro-Learning als onderdeel van hun klantenservice. Voor het aanbieden van digitale gebruiksaanwijzingen of hulp op de website bijvoorbeeld.

Laat hier uw gegevens na
voor meer info of een demo

    Naam

    Mail

    Telefoonnummer

    Onderwerp