Opleiden van werknemers. Ondernemingen uit de privé-sector moeten jaarlijks 1,9% van de totale loonmassa investeren in het opleiden van hun werknemers. Wanneer de globale opleidingsinspanning niet is gehaald, wordt een bijkomende RSZ-bijdrage opgelegd aan de werkgevers uit sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen hebben geleverd.
Al aan online opleiden gedacht?
Snel

Online opleiden of e-Learning wordt ingezet om werknemers snel en doeltreffend op te leiden. Maar e-Learning wordt ook gebruikt om nieuwe beleidslijnen of concepten aan te leren. Voor het doeltreffend inwerken van nieuwe medewerkers en het motiveren van de bestaande teams.

CAPACITEIT

Online opleiden of e-Learning is de juiste opleidingsvorm voor het opleiden van grote groepen. Je kunt e-Learning inzetten op verschillende locaties.

CONSEQUENT

Verschillende filialen? Meerdere talen? Met e-Learning krijgen ALLE medewerkers DEZELFDE online opleiding. Aangepast aan hun taal en cultuur.

VOORDELIG

Kiest u voor een online opleiding? Dan betaalt u slechts een eenmalige opleidingskost. Bovendien spaart u de reis- en verblijfkosten uit.

ONTHOUDEN

Een online opleiding maakt gebruik van beelden en interactieve modules. Dit stimuleert het memoriseren. E-learners onthouden 35% beter.

GOALS

Bij online opleiden worden vooraf opgestelde bedrijfsdoelstellingen bepaald. Bovendien heeft u, in uw LMS, tools om te meten of de gestelde goals werden gehaald.

TESTEN

Testmodules maken het mogelijk de resultaten van uw werknemers op te volgen. Zo ziet u of ze vorderingen maken. Voldoen ze niet aan de doelstellingen? Dan kunnen ze één of meerdere modules herhalen.

Mail ons