Het digitale personeel en de werkplek van de toekomst

Aanbevelingen voor het omgaan met nieuwe technologie

e-Learning Onyx

De exponentieel groeiende ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën heeft onze levens grondig veranderd. 86 % van de huishoudens in België beschikt over een internetverbinding en 97,9 % van de ondernemingen heeft breedband (vast of mobiel). In 2017 kwam 31,4 % van de omzet van ondernemingen voort uit elektronische handel. De vergevorderde digitalisering van werk dwingt ondernemingen innovatie te omarmen om hun concurrentiepositie te behouden. Dit heeft een grote invloed op onze manier van werken.

De invloed van digitalisering

Onyx e-Learning

Wat is de invloed van de digitalisering op de arbeidsmarkt? Wat zijn de uitdagingen en gevolgen voor onze ondernemingen?  De Europese Commissie stelde de vakgroep ‘High level expert group on the impact of the digital transformation on EU labour markets samen, bestaande uit vertegenwoordigers van de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de industrie. Dit zijn de aanbevelingen.

Zorg voor bekwaam personeel dat digitalisering ondersteunt

 • Maak persoonlijke leeraccounts mogelijk voor het stimuleren van digitale vaardigheden.
 • Stimuleer loopbaanbegeleiding en ontwikkel innovatieve leeromgevingen om betere carrièrekeuzes mogelijk te maken en actief te streven naar relevante training.
 • Ondersteunen van bemiddelaars op de arbeidsmarkt (zoals openbare arbeidsbemiddelingsbureaus, outplacementkantoren of interimkantoren) om structurele vaardigheidskloven te verkleinen. Deze zullen investeren in praktijkopleiding, op voorwaarde dat zij de opleidingskosten kunnen terugverdienen van werkgevers die op hun beurt zullen profiteren van geschoolde werknemers.
Onyx e-Learning

Nieuwe arbeidsverhoudingen

Structuren aanpassen aan de realiteit van vandaag

 • Investeer in preventie van arbeidsveiligheids- en gezondheidsrisico’s, zoals geestelijke gezondheid en stressgerelateerde problemen. Door een verhoogde nadruk op preventie in programma’s voor personeelsbijstand en door het leveren van gepersonaliseerde, kosteneffectieve oplossingen mogelijk gemaakt door technologie.
 • Alle werknemers, ongeacht de status, gelijk behandelen (administratie).
 • Ondersteun sociale dialoog tussen werknemers en sociale partners. Bijvoorbeeld door werknemers toe te staan ​​onderwerpen op een bottom up-manier te bespreken in speciale, gemodereerde online-ruimtes (Social Worknets) en actief zowel vakbonden en werkgevers als platformoperators uit te nodigen om deel te nemen aan een voortdurende uitwisseling voor verbeterde collectieve resultaten (Social Digilogue).

Een nieuw sociaal contract

Het sociale weefsel van onze arbeidsmarkten verbeteren

 • Zorg voor neutrale sociale bescherming tegen werkloosheid, ziekte en andere levensomstandigheden onafhankelijk van de status van werknemer.
 • Creëer een digitaal enkelvoudig venster voor werknemersbijdragen en belastingen voor zelfstandigen die op online platforms werken voor meerdere en snel veranderende opdrachtgevers.
 • De waarde van digitale eigendom herverdelen, b.v. door gegevens te behandelen als kapitaal, arbeid of intellectuele eigendom. Voor zover de gegevens van werknemers en consumenten worden gebruikt om de waarde van de onderneming te verhogen, moet dit overeenkomstig worden erkend en gecompenseerd.
Online training

De nieuwe werknemer

Multi-inzetbaar en creatief

De sleutel tot succes is het multi-inzetbaar maken van je medewerkers. Waarom? Individueel en routinematig werk wordt getransformeerd in projectmatig werk. Medewerkers werken steeds meer samen in heterogene groepen en teams. Het nieuwe werken zet in op diversiteit om het snel oplossen van complexe problemen en uitdagingen aan te kunnen. Dit vraagt om een creatieve manier van denken en werken.

Om deze veranderingen aan te kunnen is opleiding van kapitaal belang. Digitale training op maat (e-Learning) wordt aangepast aan de opleidingsbehoeften van de onderneming. Leerdoelen worden behaald, herhaling en opvolging is mogelijk.

 • Corporate e-Learning is schaalbaar
  Wat wil dat zeggen? Het is aanpasbaar in capaciteit naargelang de werkomgeving. Handig voor het trainen van grote groepen, want de opleidingsinspanning blijft dezelfde.
 • Altijd de juiste informatie
  Door 1 training aan te bieden krijgt iedereen de juiste informatie mee en ben je niet afhankelijk van een trainer of onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte bijvoorbeeld).
 • Corporate e-Learning blijft beschikbaar
  Elke online module kan herhaald worden, wat de efficiëntie van de training aanzienlijk verhoogt.
e-Learning training Onyx

Waarom sommige bedrijven geen training voorzien

En waarom ze dat wel zouden moeten doen

Er is een opleidingsbudget voorzien maar je medewerkers maken er geen gebruik van.
Door het implementeren van een online leerplatform wordt leren een onderdeel van de dagelijkse routine. Door de e-Learning aan te passen aan de stijl en de gewoonten van het bedrijf, wordt deze vorm van leren sneller en gemakkelijker aanvaard.

Je medewerker volgt de training, maar krijgt geen feedback.
Daarom voegen we testvragen of quizzen aan de modules toe. Zo weet de werknemer of hij de leerstof begrijpt en/of kan toepassen. Is dat niet zo dan kan hij de module of een onderdeel van de training herhalen. Dit ‘oefenen’ kan niet tijdens klassieke training. Resultaat? Met e-Learning  ben je zeker dat alle teamleden hun leerdoelen bereiken.

Het ontbreken van concrete leerdoelen.
Waarschijnlijk het grootste struikelblok. Ja we willen graag efficiënte opleiding organiseren, maar het einddoel is niet helemaal duidelijk. Kies daarom altijd voor e-Learning op maat. Een specialist zoekt samen met u uit welke precieze leerdoelen moeten gesteld worden.

Je werkt vooral met laaggeschoolden die niet staan te springen om te leren.
Om deze leerweerstand om te buigen worden speciale technieken gebruikt. Zo krijgt beeld voorrang en wordt tekst vermeden. Er worden spelelementen aan de e-Learning modules toegevoegd. Ook competitie, onder spelvorm, werkt uitstekend. De ‘ik moet naar school’ weerstand wordt zo omgevormd tot ‘ik wil de beste zijn’. Een speelse manier, met evenveel resultaat.

Er is geen tijd om training te volgen.
Een e-Learning module is altijd beschikbaar en hoeft niet op een bepaald ogenblik gevolgd te worden. Teams die het druk hebben, kiezen ook voor voor microlearning, snel op elkaar volgende modules die tot maximum 5 minuten duren.

Je werkt met meerdere nationaliteiten.
Eén van de grootste troeven van e-Learning is dat de module in elke taal vertaald kan worden. Zo hoeft de training maar 1 keer te worden ontwikkeld en bovendien omzeil je handig de taalbarrière. Ook interessant voor bedrijven of organisaties met filialen in andere landen.

e-Learnng cursus opleiding

Graag meer informatie of een demo? Laat hier je gegevens na.

Corporate e-Learning: de zes types

Corporate e-Learning voor bedrijven en organisaties

Leer je medewerkers omgaan met verandering

e-Learning leert je werknemers omgaan met verandering

Waarom je vergeet en hoe je je geheugen traint

Onyx traint je geheugen

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd mee dacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst vweer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.