Hou je emoties onder controle tijdens het leren

Elke keuze die we maken wordt tot op zekere hoogte beïnvloed door onze emoties. Ze spelen een belangrijke rol bij de cognitieve ontwikkeling en hebben een impact op ons leervermogen. De emoties die we ervaren geven richting en betekenis aan onze ervaringen. Ze bepalen hoe gemotiveerd we zijn en hoe snel we nieuwe vaardigheden en taken aanleren of nieuwe kennis opslaan. Onyx legt je uit waarom.

Soorten emoties

Onderzoek van de University of California uit 2017 verdeelt onze emoties in 27 categorieën. We sommen er een paar op: bewondering, hunkering, rust, verveling, angst, sympathie, tevredenheid… Al deze emoties worden herleid tot twee basisdimensies: de intensiteit en de valentie (prettig – onprettig). Bij valentie spelen twee aparte processen een rol: de toekenning van beloning of straf (opluchting, angst…) en het niet toekennen van beloning of straf (verdriet, opluchting). Positieve ervaringen bevorderen het aannemen van ‘mastery goals’, het willen leren op zich. Ze buigen de leerweerstand om en leiden tot flexibele, creatieve en holistische manieren van leren.

Onbewuste emoties sturen cognitief leren

We horen je het al denken. Mooi woord cognitief maar wat betekent dat nu concreet? Het is een term die afkomstig is uit de psychologische wetenschap, niet zo eenvoudig om concreet af te bakenen. Het woord cognitief doelt op alle informatieverwerkende processen die zich afspelen in onze hersenen. Een combinatie van geheugen, taal, het vermogen gedrag aan te passen, patronen en heel wat andere denkprocessen. Al deze processen worden gestuurd door intuïtieve emotionele reacties. Dit gebeurt vaak onbewust.

Als emoties in de weg staan

Hoe je je voelt tijdens het leren zal dus bepalen hoe goed je leert. Negatieve emoties (wanneer iemand met faalangst afrekent of gepest wordt bijvoorbeeld) zorgen ervoor dat de hersenen minder snel en minder goed informatie opnemen. Dit gebeurt bij emoties zoals weerstand, angst, woede, frustratie en verdriet. Bij positieve emoties zoals vreugde of trots, gebeurt het tegenovergestelde: er komen stoffen vrij waardoor de hersenen informatie juist beter kunnen opnemen.

Emoties en e-Learning

In onze e-Learning modules creëren we een veilige omgeving en maken we gebruik van technieken die, mede door het oproepen van emoties, het leerproces bevorderen. We geven je enkele voorbeelden.

 • We geloven in belonen, niet in straffen.
  Geen ‘rode bic’ in onze modules. Je kan bij ons niet buizen. Je kan gevraagd worden opnieuw te beginnen. Je begint, bijvoorbeeld, met een team van 10 mannetjes. Als je er meer dan 3 verliest begin je opnieuw. De nadruk ligt op oefenen, zo halen we de leerstress weg. Toch stellen we dezelfde leerdoelen en hebben we manieren om te testen of deze gehaald werden.
 • Niet verliezen is belangrijker dan winnen.
  Natuurlijk is het leuk om in een situatie als winnaar uit de bus te komen. Maar iets  verliezen (zoals een leven in een spel bijvoorbeeld of mannetjes van he team) roept een nog sterkere emotie op. De schrik om iets te verliezen is een sterkere motivator dan het verlangen iets te winnen. 
 • Spelelementen houden het luchtig en maken het fun.
  ‘Goed gedaan, je hebt al drie sterren verdiend. Als je vijf sterren verzamelt, ga je naar het volgende level’. Dit klinkt helemaal anders dan ‘Je hebt maar elf van de twintig vragen juist beantwoord, dat is onvoldoende.’ Door het gebruik van spelelementen wordt leren leuk.
 • We geven je de keuze.
  Of deze nu groot of klein is, het geeft een gevoel van controle. Dit zorgt voor een positieve emotie en werkt uiterst motiverend.
 • We tonen hoe het niet moet en gebruiken humor.
  Neem nu het aanleren van veiligheidsregels, dit komt vaak voor. Krijg je een opsomming te zien dan ga je er hooguit twee of drie onthouden. Transformeer je dezelfde lijst in een grappig filmpje waar een personage alles doet wat niet mag en van het ene ongeluk in het andere tuimelt, dan worden de veiligheidsregels beter onthouden en vaker toegepast. Sommige klanten verkiezen dan weer een visualisatie van best practices, zij tonen liever hoe het wel moet. Ook dat is mogelijk met e-Learning.
 • We beginnen eenvoudig en maken het steeds moeilijker.
  Een ingewikkeld proces aanleren? Dan beginnen we met het stellen haalbare doelen. Let wel, het omgekeerde is ook niet goed. Wordt de module te gemakkelijk, dan ligt verveling op de loer. Het behalen van doelen zorgt voor een positieve emotie wat zorgt voor motivatie. ‘Ik kan dat en ik ben hier goed in’. Nadien, eens je de aandacht van de ‘lerende’ hebt, moet je deze ook weten vast te houden. Dat doe je door het integreren van meer complexe oefeningen. De moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs opgedreven. 
 • We wisselen af.
  Verandering van spijs doet eten, verandering van stijl doet leren. We vervangen grafieken door verhalen, testvragen door quizvragen en ga zo maar door. Door afwisseling aan te bieden, breken we zo de gedragspatronen die innovatief denken in de weg staan.

Benieuwd naar andere ’tips and tricks’ om emotie op te wekken en zo sneller en efficiënter leerdoelen te behalen? Neem dan nu contact met ons op!