LEREN TIJDENS HET WERKEN

Een win-win voor werkgever en werknemer

Ondernemingen geven veel geld uit aan opleiding, maar besteden amper aandacht aan het ontwikkelen van een leercultuur. Dit wordt vaak als te lastig ervaren. Nochtans is leren een middel en geen doel. De juiste manier van opleiden zorgt ervoor dat een medewerker slimmer, sneller, handiger of beter wordt in zijn of haar werk. Leerprocessen die dat mogelijk maken, dragen positief bij aan het functioneren van de werknemer en aan de impact die zij of hij op de organisatie heeft.

DE VOORDELEN VOOR DE WERKGEVER

Alle Employer Brand Research onderzoeken zijn het eens, een krachtige leercultuur zorgt voor minder verzuim en meer inzet. Dit komt omdat opleiding tot meer betrokkenheid leidt. Wanneer een werknemer geconfronteerd wordt met problemen en verbeterpunten gaat hij meedenken en sneller intitiatief nemen. Dit komt de productiviteit en klantentevredenheid ten goede.

DE VOORDELEN VOOR DE WERKNEMER

De mogelijkheid om opleiding en training te volgen is een blijver in de top 10 van belangrijkste criteria bij de keuze van een werkgever. Het wordt gezien als investering en blijk van waardering. Een sterke leercultuur zorgt ervoor dat werknemer interessant blijft op de arbeidsmarkt en meer doorgroeimogelijkheden heeft. Bovendien verlaagt de juiste opleiding de werkstress en verhoogt het het werkplezier.

DE VALKUILEN EN DE E-LEARNING OPLOSSINGEN

Er is een opleidingsbudget voorzien maar je medewerkers maken er geen gebruik van.
Door het implementeren van een online leerplatform wordt leren een onderdeel van de dagelijkse routine. Door de e-Learning aan te passen aan de stijl en de gewoonten van het bedrijf, wordt deze vorm van leren sneller en gemakkelijker aanvaard.

Je medewerker volgt de training, maar krijgt geen feedback.
Daarom voegen we testvragen of quizzen aan de modules toe. Zo weet de werknemer of hij de leerstof begrijpt en/of kan toepassen. Is dat niet zo dan kan hij de module of een onderdeel van de training herhalen. Dit ‘oefenen’ kan niet tijdens klassieke training. Resultaat? Met e-Learning ben je zeker dat alle teamleden hun leerdoelen bereiken.

Je hebt geen concrete leerdoelen.
Waarschijnlijk het grootste struikelblok. Ja we willen graag efficiënte opleiding organiseren, maar het einddoel is niet helemaal duidelijk. Kies daarom altijd voor e-Learning op maat. Een specialist zoekt samen met u uit welke precieze leerdoelen moeten gesteld worden.

Je werkt vooral met laaggeschoolden die niet willen leren.
Om deze leerweerstand om te buigen worden speciale technieken gebruikt. Zo krijgt beeld voorrang en wordt tekst vermeden. Er worden spelelementen aan de e-Learning modules toegevoegd. Ook competitie, onder spelvorm, werkt uitstekend. De ‘ik moet naar school’ weerstand wordt zo omgevormd tot ‘ik wil de beste zijn’. Een speelse manier, met evenveel resultaat.

Er is geen tijd om training te volgen.
Een e-Learning module is altijd beschikbaar en hoeft niet op een bepaald ogenblik gevolgd te worden. Teams die het druk hebben, kiezen ook voor voor microlearning, snel op elkaar volgende modules die tot maximum 5 minuten duren.

Je werkt met meerdere nationaliteiten.
Eén van de grootste troeven van e-Learning is dat de module in elke taal vertaald kan worden. Zo hoeft de training maar 1 keer te worden ontwikkeld en bovendien omzeilt u handig de taalbarrière. Ook interessant voor bedrijven of organisaties met filialen in andere landen.

Ja ik wil meer weten over e-Learning

De eerste stap in het tot stand brengen van een leercultuur, is het bepalen van de behoeften. Wat is het doel van de training? Hoe bepaal ik het leerprofiel van mijn medewerkers? Wat zijn de meetbare resultaten van een opleiding? Aan de hand van de bepaalde behoeften van een team of onderneming, kies je de opleidingsmethode. Wil je graag weten hoe je moet beginnen met het implementeren van online training?
We’re happy to help!