Maak het doeltreffend!

Een goede compliance training? Weinig ondernemingen hebben ze. Meer nog, het merendeel van de compliance trainingen in omloop beperkt zich tot een aantal te ondertekenen A4’tjes vol regels die niet gelezen worden. Hoe komt dat? Omdat ondernemingen zich willen indekken, maar niet voldoende stilstaan bij het beperken van de risico’s en het verminderen van dreigingen op de werkvloer. En voor de werknemer of contractor lijkt het alleen maar extra werk, een afleiding van zijn hoofdtaken en een zinloze formaliteit. Maar deze manier van denken is, van beide kanten, kortzichtig. Anno 2021 is er nood aan een strategie. Hoe maak je compliance training doeltreffend? Onyx vertelt het je.

Het doel van compliance training

Compliance training, het opleiden van werknemers en/of derden over wetten, voorschriften en bedrijfsbeleid die van toepassing zijn op hun dagelijkse werkverantwoordelijkheden, heeft meerdere doeleinden:

  • Het verhogen van de productiviteit.
  • Het vermijden en opsporen van overtredingen door werknemers/derden die kunnen leiden tot juridische aansprakelijkheid voor de organisatie.
  • Het verminderen van ziekteverzuim door fysieke letsels, burnout of depressie.
  • Het verminderen van risico’s op de werkplek.
  • Het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving.
  • Het toevoegen van zakelijke waarde en een concurrentievoordeel (reputatie).

in welke gevallen zet je compliance training in?

Sector-specifiek of door de overheid opgelegd? Er zijn veel situaties waarin het geven van online compliance training nodig is. We geven je een aantal voorbeelden.

Veiligheid op de werkplek

Veiligheidstraining doelt op het bijbrengen van kennis en vaardigheden (aan medewerkers en derden die het bedrijf betreden),  die toelaten het  werk op een voor hen en hun collega’s veilige manier uit te voeren. Daarnaast omvat een veiligheidstraining instructies en richtlijnen voor het identificeren van gevaren, het melden ervan en het afhandelen van incidenten.

Gegevensbescherming en privacy

De hoeveelheid aan gegevens binnen een onderneming blijft exponentieel groeien. Een groot deel van deze informatie is onderworpen aan privacy- en gegevensbeschermingsregels. In de meeste organisaties is er echter geen duidelijk eigenaarschap van deze gegevens of waar die gegevens zich bevinden of wat zich in die gegevens bevindt. Kennen je medewerkers voldoende de GDPR-regels en de procesvoering van je onderneming? Weten ze wat te doen met verouderde informatie? Gaan ze veilig om met gegevens buiten de werkomgeving (bijv. mobiele apparaten)? Kennen ze de te volgen procedures in geval van diefstal of verlies van een telefoon of laptop? Met een online training gegevensbescherming en privacy zet u snel en doeltreffend de krijtlijnen uit.

Cyberbeveiliging

Cyberbeveiliging en gegevensbescherming en privacy overlappen elkaar natuurlijk, maar toch is het de moeite waard beide onderwerpen in verschillende trainingsmodules onder te verdelen. De focus van een training cyberbeveiliging  ligt vooral op de snel groeiende hoeveelheid gevoelige en/of vertrouwelijke informatie en hoe die efficiënt kan worden beheerd. Het geeft meer informatie over de strategieën, de hulpmiddelen en de systemen die nodig zijn om de identiteit en de persoonsgegevens van mensen te beschermen. Je medewerkers leren wat cyberaanvallen zijn en hoe elk persoon afzonderlijk zich daartegen kan wapenen.

Grensoverschrijdend gedrag

Ongewenste intimiteiten, pesterijen, discriminatie en agressie collega’s of derden. Het zijn allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Een training grensoverschrijdend gedrag geeft een overzicht van de richtlijnen en maatregelen.  Het bespreekt effectieve strategieën voor het reageren op pesten en intimidatie. Wat is de norm en welk gedrag wordt niet getolereerd? Hoe word je weerbaar? Hoe baken je je grenzen af? Hoe moet je bewijzen verzamelen? Wat zijn de risicofactoren? Hoe zorg je voor een open gespreksklimaat? Welke stappen moet je concreet ondernemen als je slachtoffer wordt of getuige bent van grensoverschrijdend gedrag?  Het biedt houvast en werkt ontmoedigend voor mogelijke daders.

Diversiteitstraining

Diversiteitstraining gaat veel verder dan informeren over politieke correctheid. Het doel is om werknemers bewust te maken over de individuele verschillen op de werkplek en hoe deze verschillen de manier waarop mensen samenwerken belemmeren of verbeteren. De nadruk ligt op de sterke punten van diversiteit en op het werken met mensen van verschillende etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, mentale of fysieke capaciteiten, enz. Aangezien diversiteit kracht betekent, leren werknemers hoe ze de waardevolle input en perspectieven die een diverse werkplek kan bieden, effectief kunnen omarmen.

Bedrijfsethiek

Hoewel bedrijven aan economische verwachtingen moeten voldoen, hebben ze ook ethische verantwoordelijkheden. Een training bedrijfsethiek dient om de ethische betrokkenheid op de werkvloer te vergroten en om beslissingen en gedrag beïnvloeden. Dit soort trainingen legt de nadruk op ethisch handelen: integriteit, het nakomen van beloften & betrouwbaarheid, loyaliteit, eerlijkheid, bezorgdheid om en respect voor anderen, zich aan de wet houden, inzet voor uitmuntendheid, leiderschap, reputatie en moreel en verantwoordingsplicht. Deze training geeft gedetailleerde richtlijnen en maakt werkenemers bewust van de  disciplinaire maatregelen.

Corruptie en witwassen van geld

Dit soort training heeft betrekking op de wetten en regels die een bedrijf wettelijk moet volgen, en hoe elke werknemer aansprakelijk is voor het volgen van de regels die betrekking hebben op zijn/haar werk. Er wordt uitgelegd hoe de onderneming met zijn financiën omgaat, wat gepast gedrag is met het geld van het bedrijf, en wat net niet. De werknemer leert corruptieplannen in het bedrijf te herkennen en veilig te melden. Ook de gevolgen voor overtreding worden duidelijk in de verf gezet.

Hoe maak je online compliance training doeltreffend?

De meeste veiligheidsincidenten zijn het gevolg van menselijke fouten. Geen toevalstreffers, maar dagelijkse slechte gewoonten. Een doeltreffende compliance training moedigt gedragsverandering aan, creëert bewustzijn en stimuleert een positieve werkcultuur. Je doet dit door te focussen op mensen en situaties in plaats van op regels. Zo zorg je  ervoor dat derden en werknemers persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en zichzelf ethische grenzen stellen. Dit zijn enkele tips om ervoor te zorgen dat je online compliance training ook echt werkt.

Maak het echt

Het woord simulatie impliceert een nabootsing van een reëel proces. Deze vorm van training helpt om levensechte scenario’s na te bootsen waarin werknemers een beslissing moeten nemen die de naleving van de wet of de bedrijfsregels garandeert. Zo krijgen ze een duidelijk beeld van het resultaat van hun acties.

Zorg voor interactie

Wat bedoelen we daar mee? Interactiviteit is elke interactie tussen de e-learner en de module waarbij de e-learner input geeft, en het verdere verloop van de module op basis van die input. Dit kan via een eenvoudige klik, drag-and-drop, of het invoeren van tekst. Je hebt drie verschillende niveaus:

  1. Kennis en begrip. Dit niveau wordt gebruikt voor het verwerken van basisinformatie.
  2. Toepassing en analyse. Voor het begrijpen van meer complexe informatie en het kunnen toepassen ervan.
  3. Synthese en evaluatie. Voor het aanleren van besluitvormende vaardigheden.

Maak de training toegankelijk

Bij de toegankelijkheid van e-learning zijn verschillende technologieën en normen betrokken. In de eerste plaats moeten zowel de e-learning inhoud als het e-learning platform toegankelijk zijn om doeltreffend te zijn. Hoe e-learningsystemen zijn ontworpen, hoe hun interfaces functioneren, hoe met communicatie wordt omgegaan, hoe beoordelingen plaatsvinden en welke vorm de leerinhoud aanneemt, het is allemaal van invloed op de toegankelijkheid van de training.

Volg op en test

Is jouw compliance training doeltreffend? Kom het te weten via een assessmentmodule. Dit is een korte online test die meet of de inhoud van de compliance training begrepen werd. De e-Learner krijgt een aantal (steeds wisselende) meerkeuzevragen voorgeschoteld. De resultaten kunnen in een LMS gekoppeld worden aan voorwaarden. Zo kan je bij falen bijvoorbeeld de toegang tot het bedrijf ontzeggen (aan derden zoals contractoren), je kan een werknemer verplichten de e-Learning opnieuw te volgen of je kan bij een bepaald faalpercentage de e-Learning module opnieuw aanbieden. Bovendien beschik je over meetbare resultaten om de doeltreffendheid van het trainingsprogramma te bepalen. Door een online platform te gebruiken voor het geven van compliance training bespaar je dus tijd en kosten, verhoog je de efficiëntie en de kennis van je werknemers én/of derden.

Stap over van het ‘wat en waarom van een voorschrift’ naar ‘het gedrag van je medewerkers’ en maak compliance training echt doeltreffend. Onyx Online Learning is al jarenlang de vaste e-Learning partner van heel wat ondernemingen in de industrie. Graag meer weten? Wil je een demo zien? Neem gerust contact met ons op. Het Onyx team helpt je graag verder.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd mee dacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst vweer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.”