Micro learning Onyx

Wat is het?


Het doel van microlearning of micro-leren is het snel en compact aanleren van vaardigheden. De leerstof wordt verpakt in (interactieve) filmpjes van 30 seconden tot 5 minuten. Microlearning is een doeltreffende en relatief goedkope manier voor bedrijven en organisaties om hun medewerkers en klanten bij te scholen of wegwijs te maken.

Is deze vorm van leren geschikt voor elke soort training of opleiding?


Nee, microlearning is enkel geschikt voor snel toepasbare leerinhouden. Ze zijn, door hun gefragmenteerde content, vooral geschikt voor het verwerven, herhalen of opfrissen van kennis. Het is niet geschikt voor het aanleren van uitgebreide en/of complexe leerstof.


Bedrijven.


Deze vorm van opleiden wordt binnen het bedrijf het meest ingezet om nieuwe werknemers bedrijfsstructuren of waarden bij te brengen. Maar ook om werknemers te motiveren en om hen nieuwe producten aan te leren.

Organisaties.


Organisaties werken vooral met microlearning voor het veranderen van gedrag, van attitudes en waarden. Voor het stimuleren van mentale vermogens en van cognitieve structuren.

Klant.


Bedrijven kiezen steeds vaker voor microleren als onderdeel van hun klantenservice. Voor het aanbieden van digitale gebruiksaanwijzingen of hulp op de website bijvoorbeeld.

Alles over

Online testen en examens
Digitale e-Learning implementatie
Infomercials
Nudging
Digitaal Contractor Management
Bijscholing op maat via e-Learning
Softwaretraining via e-Learning
Veiligheidstraining voor derden
Stappenplan e-Learning
Onboarding en Inductie