Inductie of onboarding verwijst naar het mechanisme waardoor nieuwe werknemers de nodige kennis en vaardigheden verwerven om snel te renderen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze socialisatie technieken leiden tot positieve resultaten voor nieuwe werknemers: hogere werktevredenheid, betere werkprestaties, grotere betrokkenheid en minder personeelsverloop.

Nieuwe werknemers: de feiten

 • 86% neemt na 6 maand de beslissing om te blijven of te vertrekken
 • 35 % vertrekt binnen de 2 jaar
 • na 3-5 jaar moet de helft van uw medewerkers vervangen worden
 • kost per vervanging: 100% van het bruto jaarsalaris
 • pas na 1 jaar productief

Onboarding: de resultaten

 • Productief na maximum 4 maand
 • 25% minder personeelsverloop
 • 70% meer betrokkenheid
 • 30% minder ziekteverzuim
 • 42% minder werkstress

Uw onboardingstraject op maat

Wat houdt zo’n onboardingstraject nu precies in?
Praktische regelingen, bedrijfscultuur, jobomschrijvingen, doelstellingen,… kortom alles wat aan bod komt bij het inwerken van uw nieuwe collega’s.
Onyx Online Learning biedt u een uiterst complete en visueel aantrekkelijke portal om het geheel aan onboardingstrajecten te visualiseren en op te volgen. Zo verloopt het traject, dat uw nieuwe medewerkers moeten volgen, op een gestructureerde manier en houdt u én uw medewerker steeds overzicht.
De bedrijven die met onze portal kennis maken zijn laaiend enthousiast.
Vraag vandaag nog uw demo!

  Naam

  Mail

  Telefoonnummer

  Onderwerp