Online training kan reorganisatie ondersteunen

Help je team zich aan te passen aan complexe organisatorische veranderingen

e-Learning ondersteuning bij reorganisatie

Een reorganisatie betekent verandering in het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Soms krijgt het een andere naam zoals herstructurering, modernisering, privatisering, herindeling of outsourcing. Maar het komt altijd neer op verandering. Aangezien de maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen elkaar in sneltempo opvolgen, is het opnieuw inrichten en aanpassen van een organisatie een continu proces geworden. Voor veel werknemers is veranderen niet eenvoudig. Het haalt hen uit hun comfortzone en schaadt hun professioneel evenwicht.

Onyx ondersteunt reorganisatie door de ontwikkeling van e-Learning modules op maat. Dat kan gaan van korte instructiefilmpjes, over infomercials tot het aanleren van een vaardigheid of het begrijpen van structuren. Wat is de bedoeling van deze online trainingen? In de eerste fase duidelijkheid scheppen en verandering leren aanvaarden. Nadien het testen of de veranderingen begrepen werden.

Communiceren met beelden

Natuurijk is het de taak van de manager, diensthoofd of CEO om de reorganisatie te verduidelijken. Maar een eenmalige speech is niet genoeg om jouw team te overtuigen. Dat komt doordat reorganisatie voor stress zorgt. Gestresseerde mensen onthouden niet de inhoud van wat er gezegd werd, maar de gevoelens die deze verandering met zich meebrengt.

Hoe kunnen we dit oplossen? We geven je een voorbeeld. De reorganisatie uitleggen onder vorm van een interactief verhaal (scenario based learning) zorgt voor meer betrokkenheid en vertrouwen. Deze vorm van e-Learning maakt gebruik van actieve leerstrategieën door het gebruik van een verhaallijn.

Dit is maar één van de vele mogelijkheden. Voor we e-Learning ontwikkelen gaan we met jou na welke aanpak het best bij de onderneming en het leerdoel past. Formeel of informeel? Met of zonder humor? Vooral visueel of eerder strak…
Wij ontwerpen de passende trainingsvorm.

Duidelijkheid is erg belangrijk

Waarom gebeurt dit? Wat gaat wanneer gebeuren? Wat betekent het voor mij, mijn job en mijn werkomgeving? Wat verwacht men van mij in de toekomst? Kan ik dit wel? Medewerkers hebben een duidelijke vorm van informatie nodig. Want anders breekt er paniek uit wat voor weerstand zorgt… met mislukking tot gevolg.
Stel je team gerust door op te sommen wat niet gaat veranderen. Bijvoorbeeld de vertrouwde kernwaarden van het bedrijf, de focus op klanten of het samenwerken van afdelingen onderling. Maak vooral duidelijk waarom het bedrijf reorganiseert en wat het totaalplan is. Stimuleer ook de dialoog. Geef duidelijk aan bij wie je medewerkers terechtkunnen voor het stellen van vragen of het uiten van bedenkingen. Onderzoek toont aan dat actieve ondersteuning de belangrijkste succesfactor is. Enkel zo kan je een coalitie van steun opbouwen.

Laat hen wennen aan de nieuwe manier van werken

De weerstand van het team wordt vaak veroorzaakt door onzekerheid. Als er twijfel bestaat over competenties of vaardigheden dan helpt het om de nieuwe situatie in te oefenen. Onyx ontwikkelt interactieve online trainingen met animaties, afbeeldingen en interactieve vragen op maat. Als werknemers het leuk vinden om te leren, blijft de leerstof beter hangen. Zo krijgen medewerkers inzicht in de verandering en vertrouwen in hun eigen kennis en kunde. Het ontstane zelfvertrouwen vermindert de weerstand en creëert een open houding.

Een voorbeeld. Medewerkers van de klantendienst zullen, na het doorvoeren van de reorganisatie, ook aan klachtenbehandeling doen. Ze moeten dus voortaan contact opnemen met ontevreden klanten. Dit zorgt voor stress. Door concrete moeilijke situaties met hen in te oefenen, vergroot je hun vertrouwen in een goede afloop aanzienlijk.

Voorbeeld uit de praktijk (het gaat hier om meerkeuzevragen)

 • Klant: Ik ben boos. Jullie product werkt niet.
  Wat is jouw antwoord?
  A. Ik geef de klant mijn mening.
  B. Ik erken zijn/haar frustratie door te zeggen dat ik het probleem begrijp.
  C. Ik verwijs de klant door via mail.
 • Je hebt aan de klant een oplossing geboden. De klacht is afgehandeld.
  Wat doe je?
  A. Je wenst hem/haar een fijne dag toe.
  B. Je geeft de klant mee dat de fout door hem/haar veroorzaakt was.
  C. Je komt een laatste keer terug op het vervelende voorval, zodat je kunt achterhalen of hij/zij tevreden is over de geboden oplossing.

Het is maar hoe je ’t zegt

Zoek een positieve invalshoek om de reorganisatie aan de man te brengen. Focus bijvoorbeeld op de klant, niet op de werknemer. Het is gemakkelijk voor werknemers om negatief te reageren wanneer de verandering op hen is gericht. Wanneer de nadruk ligt op het verbeteren van de werksituatie ten voordele van de klant, wordt de weerstand al voor een stuk verbroken.

Voor trajectbegeleiding moet je bij Onyx zijn

We zijn goed in wat we doen en we geloven in maatwerk. Indien je dat wilt, kan je bij Onyx terecht voor trajectbegeleiding. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend telefoongesprek. We helpen je graag verder.

O-blog