e-Learning op de werkvloer

Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Werkgevers moeten hun medewerkers beschermen tegen psychosociale risico’s op het werk. Ongewenste intimiteiten vallen daaronder. Seksuele intimidatie op het werk is, net als discriminatie op basis van geslacht, binnen de gehele Europese Unie verboden. Werkgevers dienen maatregelen te nemen om dergelijk gedrag te voorkomen en te bestrijden. Een open beleid en een duidelijke bedrijfscommunicatie maken een groot verschil. Een infomercial, gecombineerd met (online) training, is de ideale manier om een moeilijk onderwerp als dit bespreekbaar te maken.

Op de werkvloer

Seksuele intimidatie op het werk, het komt alle dagen voor. Het gedrag van de ene werknemer ten opzichte van een andere hoeft niet intimiderend bedoeld te zijn, maar voor vele werknemers blijft de grens onduidelijk tussen gewenst en ongewenst gedrag. Er zijn 2 vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, verbaal en non-verbaal.

Vrouwen versus mannen

Uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bleek dat 6% van de vrouwen en 2% van de mannen ooit op een intieme manier werden aangeraakt door een leidinggevende of klant.

Verder werd van 2% van de vrouwen en 2% van de mannen ooit verwacht dat ze flirterig omgingen met klanten. Van 1% van de vrouwen en 1% van de mannen werd ooit verwacht seksuele betrekkingen te hebben met een leidinggevende of klant.

Vrouwen rapporteren vaker ongewenste intimiteiten dan mannen. Vaak gaat het over leidinggevenden die zich grensoverschrijdend gedragen, maar het kan ook over klanten of externen gaan.

Verbaal

Welk verbaal grensoverschrijdend gedrag valt onder seksuele intimidatie?

 • Het maken van seksueel getinte grappen.
 • Iedere communicatie van seksuele aard.
 • Intieme vragen stellen over het seksleven van een collega.
 • Het verspreiden van seksueel getinte roddels.
 • Iemand uitschelden voor hoer of slet.
 • Seksueel getinte opmerkingen maken over iemands uiterlijk.
 • Stalking.
 • De poging iemand te verleiden om seksuele handelingen te stellen.

Non-verbaal

Welk non-verbaal gedrag wordt gecatalogeerd als seksuele intimidatie?

 • Het tonen of mailen van seksuele plaatjes aan een collega.
 • Seksueel geladen geluiden of gebaren maken.
 • Een collega intimiderend aanstaren.
 • Seksueel getinte foto’s of films verspreiden van een collega.
 • Ongewenste aanrakingen van seksuele aard: kussen of omhelzen, arm om de schouder, hand op de knie, hand op de rug, knijpen, klap op de billen, de weg versperren, te dicht bij staan en tot slotte natuurlijk ook aanranding en verkrachting.

Schokkende cijfers

De UN-MENAMAIS-studie (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium) is de eerste studie over seksueel grensoverschrijdend gedrag in België die representatief is voor alle genders en leeftijden. Deze studie, die liep van april 2017 tot april van dit jaar, bevroeg meer dan 5.000 personen naar hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

64% van de personen tussen 16 en 69 jaar maakte seksueel grensoverschrijdend gedrag mee in hun leven (4/5 meisjes en vrouwen, 1/2 van de jongens en mannen).  In de laatste 12 maanden voor hun deelname maakte 44% seksueel grensoverschrijdend gedrag mee.

Er werd een onderscheid gemaakt tussen non-verbaal en verbaal grensoverschrijdend gedrag.

78% van de vrouwen en 41% van de mannen maakte al een vorm van verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. In het afgelopen jaar werd de helft van de vrouwen en één derde van de mannen geconfronteerd met een vorm van verbale seksuele intimidatie.

42% van de vrouwen en 19% van de mannen maakte een vorm van fysiek grensoverschrijdend gedrag mee. Bij 16% van de vrouwen en 5% van de mannen ging het zelfs om verkrachting.
De afgelopen 12 maanden kreeg 10% van de vrouwen en 6% van de mannen te maken met een vorm van hands-on seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Preventie

Het meest efficiënte wapen tegen seksuele intimidatie is preventie. Preventietraining onder vorm van een informercial of een e-Learning module kunnen dit moeilijke onderwerp bespreekbaar maken en tegelijkertijd eventuele daders ontmoedigen door hen te confronteren met een nul-tolerantie beleid. Aan welke eisen moet preventietraining voldoen om efficiënt te zijn?

Eerst en vooral: enkel training is niet voldoende

 • Boodschappen over de niet-tolerantie van het bedrijf ten opzichte van seksuele intimidatie moeten van het hoogste leiderschapsniveau komen en dienen regelmatig herhaald te worden.
 • Spreek duidelijke verwachtingen uit en deel het beleid op regelmatige basis.
 • Iedereen moet verplicht worden dezelfde training over seksuele intimidatie te volgen.
 • Maak duidelijk dat het beleid voor iedereen geldt, ook voor medewerkers van derden en de top van het bedrijf.

Een goede definitie en veel voorbeelden

Een bedrijfscultuur bestaat uit de waarden, overtuigingen, taalsystemen, communicatie en praktijken die mensen gemeen hebben en die kunnen worden gebruikt om hen als een collectief te definiëren. Elke onderneming heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen taal. Het is belangrijk dat preventietraining aansluit bij de waarden en de manier van communiceren van jouw werknemers. Een eerste stap in het bewustwordingsproces is in detail beschrijven wat seksuele intimidatie op de werkvloer inhoudt. Geef concrete voorbeelden van bepaalde situaties en plaatsen waar de aanstootgevende handeling kan plaatsvinden. Hoe concreter je bent, hoe doeltreffender het resultaat zal zijn.

Maak het bespreekbaar

Ook al heeft de #MeToo-beweging voor een ware revolutie gezorgd, toch is de weerslag op de werkvloer nauwelijks te voelen. De drempel om seksueel ongewenst gedrag bespreekbaar te maken blijft torenhoog. Slachtoffers lijden achteraf vaak aan gevoelens van schaamte, schuld of angst. Ze verwijten zichzelf dat ze te weinig weerstand hebben geboden en zijn bang voor de gevolgen van een eventuele melding. Maak het melden van ongewenst gedrag zo gemakkelijk als mogelijk. Zorg ook altijd dat er verschillende alternatieven zijn. De allerbeste optie is te zorgen voor een onpartijdige derde partij. Is dit niet mogelijk, zorg dan voor meerdere opties binnen het bedrijf. Eén vertrouwenspersoon is niet voldoende. Vraag aan je collega’s wie die rol op zich wil nemen en betrek hem of haar actief in de preventietraining. Maak het ook duidelijk. Heb je een probleem? Stuur een mail met #HetStoptHier naar Sandra of naar Bas. Hij/zij zal je in alle discretie verder helpen.

Moedig een veilige cultuur aan

Beschrijf de disciplinaire maatregelen die zullen worden genomen tegen degenen die schuldig worden bevonden. Zorg ervoor dat alle werknemers hun rechten kennen, wettelijk en binnen het bedrijf. Zorg ook voor meer vertrouwen. Maak meermaals duidelijk dat ALLE klachten zullen worden onderzocht. En dat het uiten van een klacht, als slachtoffer of omstander, voor hen absoluut geen negatieve gevolgen heeft voor hun job of positie binnen het bedrijf. Garandeer ook discretie, zo verhoog je de kans dat slachtoffers ook effectief zullen praten.

Zien, horen en ….praten

Ook de rol van omstanders is belangrijk bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Training moet ook op de verantwoordelijkheidszin van derden inspelen. Dit is heel belangrijk, want uit onderzoek van het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa blijkt dat 90% van de omstanders het belangrijk vindt om in te grijpen in situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar dat 40% niet weet hoe je dat kan aanpakken. Hoe komt dat?

 • Ze hebben schrik om zelf slachtoffer te worden.
 • Ze denken ‘is het wel aan mij om te reageren?’
 • Ze willen wel reageren, maar weten niet hoe.

Leer je medewerkers op een helpende manier te reageren. Leer hen hoe ze daders op hun gedrag kunnen aanspreken en hoe ze steun kunnen bieden aan de persoon die met seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt geconfronteerd.

Preventietraining / infomercial seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Onyx Online Learning maakt training en infomercials op maat, aangepast aan de de bedrijfscultuur van jouw onderneming. Graag meer weten? Je kunt ons bereiken op het nummer +32 9 269 80 21. Wil je graag dat wij je contacteren? Laat dan hier je gegevens na.

De persoonlijke informatie die je ons verschaft via dit webformulier wordt vertrouwelijk behandeld en enkel voor de duur van de behandeling vastgelegd. We geven jouw persoonlijke gegevens niet aan derden door.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd mee dacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst vweer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.”