Training via simulatie is een trend in steeds meer bedrijfsomgevingen.
Het is een krachtige tool om iets te demonstreren of uit te leggen.
Simulatie via e-Learning is de meest efficiënte manier om werknemers een vaardigheid te laten oefenen.
Of om theoretische vraagstukken visueel uit te leggen en dus begrijpelijk te maken.

Wat is simulatie?
Simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid. In veel gevallen met behulp van een model van die werkelijkheid. Een simulatie is een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij als het ware de regels aan volgens welke deze verandering plaatsvindt.

Wat zijn de voordelen van Simulatie Training?
Fouten vermijden
Simulatie Training gebeurt in een gecontroleerde omgeving. Zo kunnen medewerkers vaardigheden aanleren zonder gevaar te lopen of de werkelijkheid te beïnvloeden.

Leerproces vereenvoudigen
In veel vakgebieden zijn de aan te leren processen complex. Door gebruik te maken van interactieve Simulatie Training wordt het begrijpen of aanleren vergemakkelijkt.

Vaardigheden testen & herhalen
Met Simulatie Training kunt u gemakkelijk nagaan of uw medewerker de aan te leren vaardigheid begrijpt. En ook of het proces op een juiste manier toegepast wordt. Simulatie Training laat u toe uw medewerkers te testen. Werd een onderdeel van de leerstof niet begrepen? Dan kan deze opnieuw gevolgd worden.

Simulatie Training op maat
Onyx Online Learning maakt Simulatie Training modules voor volgende sectoren:

 • (Petro)chemie
 • Bank & verzekeringen
 • Bouw
 • Luchtvaart
 • Farmacie
 • Overheid
 • Zorg
 • ICT
 • Automotive
 • Transport
 • Luchtvaart
 • Retail

Mail ons voor meer info