Sociale vaardigheden trainen met e-Learning

Socaile vaardigheden trainen met e-Learning

Om te presteren op de werkvloer, moet je naast vakinhoudelijke deskundigheid ook de nodige sociale vaardigheden (skills) bezitten. Maar wat zijn de essentiële sociale vaardigheden in een professionele omgeving? En hoe kan je deze aanleren en inoefenen? Een OESO-rapport toont aan dat sociale vaardigheden zich kunnen ontwikkelen in verschillende leeromgevingen. Wij tonen je graag hoe je met e-Learning kan inzetten op het aanleren en/of verbeteren van de soft skills van iedereen in jouw onderneming.

De belangrijkste sociale vaardigheden op de werkvloer

1. Goed communiceren

Hoe goed communiceer je? Communicatie is meer dan enkel correct met anderen praten. Het is de uitwisseling van alle informatie die plaatsvindt tussen mensen, onmiddellijk of met tussenkomst van hulpmiddelen (zoals mail bijvoorbeeld). Informatie die bewust of onbewust wordt gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd. E-Learning volstaat niet altijd als methode voor communicatietraining, maar biedt ondersteuning in het leertraject.

Sociale vaardigheden trainen met e-Learning

Een industriële groep gebruikt e-Learning om de communicatieve vaardigheden van hun personeel ’top of mind’ te houden. Elke week krijgt iedere medewerker, via mail, de uitnodiging voor een ‘Communicatiemoment’.

In een korte module van minder dan vijf minuten,  wordt één communicatie-onderwerp belicht. Enkele voorbeelden: Leren luisteren, onderhandelen, non-verbale communicatie, presenteren, rapporten schrijven… Elke module eindigt met een paar vragen of korte scenario’s. de medewerker weet meteen of hij helemaal mee is of extra oefening nodig is. De module verwijst door naar extra resources waarmee de medewerker zelf verder aan de slag kan.
Door het gebruik van e-Learning modules werd de focus verschoven van communicatie als opleidingsdoel naar communicatie als werkinstrument. Door het frequent doorsturen van de micro-modules wordt de lesstof levendig gehouden en ook effectief gebruikt.

2. Kritisch denken

Kritisch denken is de mogelijkheid om informatie in je op te nemen en weloverwogen beslissingen te maken zonder te worden beïnvloed door je eigen mening. De kunst om je denkprocessen onder controle te hebben in plaats van omgekeerd. Een sociale vaardigheid die wordt ingezet in de werkomgeving om  problemen te begrijpen, te analyseren en oplossingen te bedenken. Zo kunnen onlogische redeneringen worden vermeden en denkfouten worden voorkomen. Maar kun leren kritisch te denken? Het antwoord is ja. Uit onderzoek blijkt dat het niet een aangeboren talent is. Mits de juiste technieken kan iedereen leren kritisch denken.

sociale vaardigheden trainen met e-Learning

Een ziekenhuisgroep gebruikt e-Learning als trainingsmethode om hun managers en afdelingshoofden te helpen een kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Dit is een krachtig hulpmiddel in de tijden van transformatie in de gezondheidszorg.

Ze volgen een interactief traject om stap voor stap kritisch te leren denken, onderverdeeld in 15 modules van 20 minuten.

Door het inzetten van e-Learning krijgen de zorgkundigen de mogelijkheid om andere denkkaders en gedragsmogelijkheden te verkennen en verwerven. Tijdens de training wordt interactief geoefend met fictieve, maar herkenbare werksituaties.

3. Omgaan met conflicten

Een conflict op de werkvloer is een situatie tussen personen of groepen waarbij tenminste één van de partijen zich door de ander gedwarsboomd voelt en bereid is daar tegenin te gaan. Wanneer een conflict niet aangepakt wordt kan het ontaarden in ruzie en dat is nefast voor de werksfeer en zorgt voor ziekteverzuim. Jaarlijks zijn 70.000 mensen afwezig als het gevolg van een conflict. Hoe ga je om met  conflicten op de werkplek? Goede training in conflictbeheer stelt medewerkers in staat om positief met collega’s of teams om te gaan, controversiële gesprekken aan te gaan, moeilijk nieuws te brengen, constructieve kritiek te uiten en ook negatieve opmerkingen te beantwoorden.

sociale vaardigheden trainenIn de e-Learning training ‘Conflictbeheer’ biedt een telecomoperator zijn managers de handvatten om op een doeltreffende manier met conflicten op de werkvloer om te gaan. De training werd opgebouwd uit losstaande modules die altijd beschikbaar zijn. Ze kunnen proactief, in teamverband of in crisissituaties gevolgd worden.

De modules zijn onderverdeeld in conflictgroepen:

  • Behoeften- of doelenconflicten
  • Methodeconflicten
  • Gedragsconflicten
  • Loyaliteitsconflicten

Door de e-Learning ‘conflictbeheer en conflictoplossing’ worden conflicten niet vermeden maar op een constructieve manier opgelost. Aan de hand van duidelijke voorbeelden krijgen de managers inzicht in het beheren van moeilijke gesprekken, besluitvorming en geschillenbeslechting. Met de nodige dosis humor wordt aangetoond hoe het vooral niet moet.

4. Samenwerken

Op de juiste manier samenwerken is doorslaggevend voor het behalen van resultaten, maar het betekent dat je een deel van je autonomie inlevert. Dit kan voor spanningen zorgen. Want naast de collectieve belangen, streeft elke medewerker ook zijn eigen belangen na. Hoe kan je efficiënt samenwerken? Hoe ga je om met verwachtingen, verplichtingen, diversiteit en teleurstellingen? Wat is je communicatiestijl en welk effect heeft dit op anderen? Ben je je bewust van je eigen talent en je weet je tegen welke grenzen je aanloopt? Je ziet het, goed samenwerken is veel meer dan goed communiceren.

In een blended learning parcours (lessen in teamverband, ondersteund door e-Learning modules) heeft een groep in de financiële- en zakelijke dienstverlening een online bibliotheek met e-Learning modules rond samenwerken.  Neem nu de learning ‘Many hands and one mind’  Stap voor stap leer je hoe je met goede voorstellen komt waarbij het gemeenschappelijk belang voorop staat. Je leert het doel van een samenwerking te definiëren en het speelveld, door de input van de anderen, te vergroten. Je leert hoe je in team nieuwe scenario’s bedenkt in plaats van anderen te bekritiseren. Je ontdekt het belang van brainstormen en het samen bepalen van voorkeuropties. Door middel van goede en foute situaties en het oplossen van quizvragen wordt het stellen van een gemeenschappelijk doel kinderspel.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Cristina Nacarino-Lucero
McDonald’s Belgium