OMBUIGEN LEERWEERSTAND
De leerweerstand van uw werknemers ombuigen gebeurt in meerdere stappen:

Doelgroep
Wat zijn de kenmerken van de doelgroep die opgeleid  moet worden? Is de doelgroep homogeen of zijn er verschillen?
Er wordt rekening gehouden met het aantal op te leiden medewerkers, de geografische verspreiding, de doelstelling en de voorkennis.

Profiel
Vervolgens wordt het trainingsprofiel bepaald. Het soort e-Learning hangt af van verschillende factoren. Het opleidingsniveau, het taalgebruik, het niveau van computervaardigheid, … . Zo bent u bent u zeker dat de leervorm van de e-Learning module overeenstemt met het leerprofiel. Zo kunt u kiezen voor intellectueel, informeel, imaginair of intuïtief leren.

Didactische aanpak
Eens het profiel van uw werknemers in kaart gebracht, helpen wij u bij het kiezen van de soort e-Learning. U hebt de keuze uit toepassingsgericht leren, educatieve games, simulaties en micro-learning.

PRODUCTKENNIS – PRODUCTVAARDIGHEID
In klassikale training zijn kennis en vaardigheden veelal van elkaar losgekoppeld. Door te kiezen voor SoftwareTraining via e-Learning, bent u zeker van dat de inhoudelijke kennis ook in de praktijk toegepast wordt.
Door de interactieve testmodules kan elke werknemer zijn competenties testen. Werd een onderdeel niet begrepen? Dan is de herhaling van een bepaalde module de oplossing.

Meer lezen?

Veiligheidstraining voor derden

Opleiden, bijscholen en opvolgen van Teams

Uw onboardingstraject van A tot Z

Digitaal Contractor Management en Toegangsbeheer