Berichten

Onyx press

Online trainingen winnen terrein. De return of investment ligt beduidend hoger dan bij klassieke training. Uw werknemers zijn beter opgeleid en worden opgevolgd.

Elke Colpaert - Sales Developer - Onyx Online Learning

Q&A met Elke Colpaert, Business Developer bij Onyx Online Learning over e-Learning ontwikkeling.

De kwaliteit van een product kan enkel worden gewaarborgd, wanneer het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze uitgevoerd wordt. Lees meer

Heb je een vraag?
Onyx heeft het antwoord.