Tijden van onrust, tijd voor vertrouwen

Op goede dagen is het werk van een leidinggevende eenvoudig: hou het bedrijf draaiende, de werknemers productief en de klanten tevreden. Wat een echte leider van een leidinggevende onderscheidt is hoe zij of hij reageert in tijden van verandering. Dit geldt voor de hele bedrijfsstructuur. Een succesvolle onderneming onderscheidt zich door haar focus en haar motivatie om snel te schakelen en zichzelf opnieuw uit te vinden.

FOCUS 1

Eerst de mens, dan de werknemer

Een crisis zoals we die nu meemaken dwingt tot verandering en dat laat zich voelen, ook op de werkvloer. In een economie die draait om connectiviteit, innovatie en menselijke kwaliteiten, wordt elke werknemer belangrijk. Het codewoord? Empathie. De coronacrisis leert ons dat we situaties niet altijd in de hand hebben. Sommige mensen volgen stipt alle hygiëneregels en worden toch ziek. We evolueren naar een nieuwe, meer empathische manier van leidinggeven. Werken wordt een wisselwerking, een zaak van geven en nemen. Want voor het begrip dat je toont door een werknemer te steunen, ook in moeilijke tijden, krijg je engagement en trouw terug. Een grote meerwaarde voor de onderneming die vandaag kampt met een groot personeelsverloop. De moderne onderneming houdt de balans tussen werk en privéleven in evenwicht, stelt zich flexibel op en staat open voor nieuwe ideeën.

FOCUS 2

Een vlakke structuur

Een traditioneel bedrijf heeft een hiërarchische structuur met verticale machtsverhoudingen. Medewerkers presteren volgens hun functieomschrijving en binnen een duidelijk omlijnde hiërarchie. De moderne onderneming kiest voor een flexibeler en vrijer werkmodel. Bedrijven werken onderling meer samen en netwerken om hun activiteiten te diversifiëren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ook de functieomschrijving van medewerkers wordt minder vastomlijnd. Vele jobs worden leuker, interessanter, maar ook uitdagender. Er wordt nu verwacht dat werknemers meer kennis hebben, snel, slim en innovatief zijn, in plaats van alleen maar harde werkers. Ze moeten snel schakelen en zijn sterk afhankelijk van sociale vaardigheden, zoals luisteren, begrijpen, onderhandelen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Meer informatie over sociale vaardigheden en concrete voorbeelden hoe je die kan trainen vind je hier.

FOCUS 3

Evolueren naar een hechtere en betrouwbare werkomgeving

Transparantie op de werkvloer, we horen het de laatste jaren wel meer. De moderne onderneming gaat een stap verder een kiest resoluut voor eerlijkheid in haar manier van functioneren, om op die manier onderdeel te zijn van een hechtere en betrouwbare wereld. Klinkt het je een beetje zweverig in de oren? Toch is gebleken dat bedrijven met deze visie vertrouwen uitstralen en gelukkigere werknemers hebben. En geluk op de werkvloer zorgt voor betrokkenheid, wat ontzettend belangrijk is in tijden waar een groot personeelsverloop realiteit is. Bovendien zorgt eerlijkheid er ook voor dat je als onderneming mensen aantrekt die perfect passen binnen je bedrijfscultuur, wat dan weer de productiviteit bevordert. Wil je meer weten over hoe je je werknemers kan onderdompelen in je bedrijfscultuur met een online DNA-training? Lees het hier. Wanneer je openhartigheid en het delen van informatie op elk niveau van je bedrijf aanmoedigt, maak je de weg vrij voor een meer uniform begrip van de bedrijfsdoelstellingen

FOCUS 4

Zonder technologie haal je het niet

Het internet en smartphones in het bijzonder hebben de manier waarop gebruikers vandaag omgaan met technologie veranderd. Deze digitale levensstijl en het groot aantal digitale transformaties waarmee een onderneming te maken krijgt betekenen de achteruitgang of zelfs ondergang van traditionele bedrijven. Ondernemingen worden gedwongen hun bestaande bedrijfsmodellen te heroverwegen en dit in bijna alle sectoren. Neem nu de media. De opkomst van Netflix heeft de traditionele mediakanalen snel en meedogenloos gedwongen de manier waarop zij hun klanten benaderen te herzien. Het ‘mobiel’ leren denken, het inruilen van een klassiek werkpatroon voor een nieuwe, meer flexibele en innovatieve manier van werken, moet nu gebeuren, anders mis je de boot. Investeren in technologie is de enige manier om voet aan wal  te houden, ook voor kleinere bedrijven. De huidige coronacrisis dwingt veel ondernemingen om aan de slag te gaan met videosoftware zoals Zoom, Whereby, GoToMeeting en Skype, en projectmanagementtools zoals Slack en Asana. Wanneer je investeert in de juiste technologieën zullen reguliere taken sneller en met beter resultaat worden uitgevoerd. En dat is niet alles. Het gebruik van nieuwe technologieën zorgt ook voor meer flexibiliteit en vaak ook meer veiligheid.

FOCUS 5

Maak je medewerkers multi-inzetbaar

Individueel en routinematig werk wordt getransformeerd in projectmatig werk. Medewerkers werken steeds meer samen in heterogene groepen en teams. Het nieuwe werken zet in op diversiteit om complexe problemen snel op te lossen en uitdagingen het hoofd te bieden. Dit vraagt om een creatieve manier van denken en werken. Om deze veranderingen aan te kunnen is opleiding van kapitaal belang. Afhankelijk van het gewenste resultaat kies je face-to-face training op individueel of groepsniveau, digitale training of een combinatie van de twee, blended learning heet dat. Wat als je medewerkers geen zin hebben om te leren? Dan biedt digitale training heel wat mogelijkheden om de leerweerstand om te buigen en je collega’s een aangename en uitdagende leerervaring te bezorgen.

Onze digitale oplossingen

Vaardigheden zoals luisteren, samenwerken met anderen, ideeën presenteren en communiceren, ze worden steeds belangrijker. Sterke soft skills zorgen voor een productieve en gezonde werkomgeving. e-Learning is de perfecte voorbereiding op een klassikaal oefenmoment. In een digitale training kan de e-learner de theorie gekoppeld aan concrete voorbeelden meteen inoefenen in een veilige omgeving. Fouten maken mag, daar leer je des te meer van. En in de digitale wereld kan je niet al te veel potten breken. Na het volgen van de e-Learning is de e-learner klaar voor de volgende stap: een live oefensessie.

Dit type training wordt ontworpen om organisatorische risico’s te verminderen en te voldoen aan lokaal of nationaal beleid en overheidsrichtlijnen. Een efficiënte manier van informeren en testen van eigen werknemers en derden (zoals contractoren, toeleveranciers, klanten en patiënten). De onderwerpen worden bepaald volgens de behoefte van de onderneming of organisatie, de standaarden van de sector en de vereiste juridische kaders. Het voordeel van e-Learning? Iedereen krijgt dezelfde informatie op een uniforme manier voorgeschoteld. Je kan bovendien afronden met een test die automatisch een aantal vragen trekt uit een vragenpoule. De resultaten worden geregistreerd in een LMS, zo weet je meteen wie de module doorlopen heeft en wie geslaagd is voor de test.

Productkennis en verkoopvaardigheden zijn van cruciaal belang voor het succes van de onderneming. Je hebt heel wat soorten e-Learning modules die onder de noemer producttraining vallen. De interne producttraining die gebruikt wordt om medewerkers een nieuw product of systeem aan te leren. Infomercials, die ingezet worden om derden (zoals klanten, resellers of verkopers) te informeren over een nieuw product of nieuwe dienst. Performance support, een online helpfunctie waar de medewerker op elk moment informatie kan terugvinden over producten, systemen, (verkoop)technieken,… Deze informatie is overal beschikbaar op het moment dat je ze nodig hebt.

Korte en snelle e-Learning modules gericht op het opfrissen van eerder verworven kennis en vaardigheden. Refresher training (of Retraining) wordt gebruikt om werknemers door herhaling vertrouwd te maken met nieuwe vaardigheden, methoden en processen, om zo hun prestaties te verbeteren. Deze vorm van online trainen wordt nog onvoldoende pro-actief ingezet, maar is vaak een redmiddel. Worden taken niet tijdig afgerond? Heb je af te rekenen met frequente ongevallen of risicovol gedrag? Of kamp je met weerstand bij het accepteren van nieuwe methodes/concepten? Dan kan retraining ingezet worden om op een snelle en leuke manier de bedrijfsregels te laten respecteren.

Inductie of onboarding e-Learning is corporate training voor nieuwe werknemers. Het doel? De nodige kennis en vaardigheden verwerven om snel te renderen. Het zijn multi-inzetbare online trainingen over praktische regelingen, bedrijfscultuur, jobomschrijvingen, doelstellingen,… Kortom alles wat aan bod komt bij het inwerken van nieuwe collega’s. Een goede onboarding zorgt voor meer betrokkenheid want de nieuwe werknemer wordt volledig ondergedompeld in het DNA van je bedrijf en wordt op gepaste wijze welkom geheten. Een betrokken medewerker presteert niet enkel beter, maar is ook trouw. Inductie is dus een efficiënte manier om personeelsverloop tegen te gaan. En inductie e-Learning neemt heel wat van de werkstress weg, wat zowel de nieuwe werknemer als de onderneming ten goede komt.

Dit zijn online modules die worden ingezet als toetsten en beoordelingen. Online assessments kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kan je sterktes, minpunten, vaardigheden en kennis  beoordelen VOOR het aanvangen van een training. Formatieve assessments evalueren vervolgens de prestaties en vooruitgang van de werknemer TIJDENS het volgen van een online training. Deze toetsvorm maakt onderdeel uit van het leerproces. Tot slot toetsen summatieve assessments de kennis aan het EIND van het leerproces. Ze worden gebruikt om te evalueren of de leerdoelen werden behaald. Norm-referenced assessments vergelijken individuele prestaties met een nationale of andere normgroep. Kortom, online assessments geven je inzicht in de sterktes en de zwakheden van je team.

Een infomercial is een korte online video die informeert over de unieke kwaliteiten van een bepaald product, een dienst of service. Elke specifieke doelgroep heeft zijn eigen bewezen marketingtaal. Het informeren over de werking van een hoogtechnologisch product vraagt een andere aanpak dan het stimuleren van impulsaankopen. Hoe wordt relevante informatie gekozen? Welke woorden hebben een grote impact en welke moet je juist absoluut vermijden? Kies je beter voor grafisch design of voor video? Aan elke infomercial gaat een marketingstudie vooraf.

De digitale handleiding past helemaal in het tijdsbeeld. Je klant of medewerker krijgt duidelijke informatie over je product. Bewegende beelden ondersteunen de ontdekkingsreis. Onze handleidingen kunnen vertaald worden in meer dan 30 talen en zijn eenvoudig aan te passen. Zo moet jouw handleiding niet herdrukt worden en beschikt je gebruiker steeds over de meest recente informatie. Soms wordt geraadpleegde informatie vastgelegd via analysetools. Dit levert waardevolle input op voor de optimalisatie van een product.

Heb je een vraag?

Claire geeft antwoord

Heb je een vraag over digitaal opleiden, trainen, toetsen of informeren?
Stel ze aan Claire, onze L&D specialist.
Let op, geen salesvragen. Daarvoor contacteer je sales via de button onder dit invulformulier.