Tips om bijscholing aantrekkelijk te maken

Zin in leren stimuleren met e-Learning

De drempel is te hoog

Volwassen ervaren heel wat drempels als het op leren aankomt. Volgens onderzoek van de UAntwerpen en de KULeuven is, na de tijd en de kostprijs, een gebrek aan motivatie de hoogste drempel. Een belangrijke oorzaak daarvan is ons schoolsysteem. Studenten raken ontmoedigd en hebben het gevoel dat leren niets voor hen is. Dit zorgt vaak voor een levenslange aversie. Hoe kan je leren en bijscholen weer uitstraling geven? Onyx geeft je tips.

Waarom is het belangrijk om je constant bij te scholen?

De arbeidsmarkt verandert snel en voortdurende investering in optimale ontwikkeling en benutting van talenten van mensen is nodig om de economie op peil te houden. Met een diploma op zak ben je klaar om te starten op de arbeidsmarkt. Maar wil je na vijf, tien of dertig jaar nog meetellen? Dan moet je bijscholing volgen. Want, als gevolg van technologische ontwikkelingen neemt de snelheid waarmee banen verdwijnen, veranderen en ontstaan toe. Vooral het middensegment van de arbeidsmarkt staat hierdoor onder druk.

Waarom bijscholing vaak mislukt

bijscholing aantrekkelijk maken

De weerstand om te leren, het is een vuil beestje. Hoe komt het eigenlijk dat ondernemingen op weerstand stuiten bij het aanbieden van bijscholing. Kotter & Schlessinger maken onderscheid tussen de volgende vier vormen van weerstand:

 1. Angst om waardevolle zaken te verliezen
  Met waardevolle zaken wordt invloed, sociale contacten, de werkplek en specifieke taken bedoeld. Een geval van persoonlijk welzijn en eigen belang dus.
 2. Wantrouwen of misverstanden
  Medewerkers verzetten zich ook tegen verandering omdat ze de gevolgen niet kunnen overzien. Ze hebben geen vertrouwen in de leiding en zijn bang om meer te verliezen dan dat zij ervoor terugkrijgen.
 3. Andere inschatting van de gevolgen van de verandering
  De overtuiging dat bijscholing het bedrijf meer kwaad dan goed doet. Bij deze vorm van weerstand gaat het niet om eigenbelang maar om een gebrek aan inzicht. Dit komt vaak voort uit een gebrekkige communicatie van bovenhand. De medewerker beschikt niet over de juiste informatie.
 4. Lage veranderingstolerantie
  Bang zijn om niet voldoende in staat te zijn om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Deze vorm van weerstand komt ook voor wanneer medewerkers het doel van de bijscholing begrijpen.

Hoe bijscholing aantrekkelijk maken?

Door ver weg te blijven van de schoolse manier van leren. Door leerinhoud te creëren die de natuurlijke leerweerstand ombuigt en door de medewerker actief te betrekken. Onyx geeft je enkele tips.

 • Leg het leerprofiel vast
  Een leermodule niet aangepast aan de doelgroep flopt, dat is een zekerheid. Hou altijd rekening met het opleidingsniveau, eventuele taalproblemen, het niveau van computervaardigheid. Zo kies je de juiste vorm van leren voor jouw doelgroep: intellectueel, informeel, imaginair of intuïtief.
 • Bepaal het doel van de bijscholing
  Gaat het om informatieoverdracht of kennisoverdracht, het aanleren van theoretische of manuele vaardigheden of heb je gedragsverandering tot doel? Elk leerdoel vraagt om een andere insteek, om een andere manier van opleiden.
 • Schep duidelijkheid
  Geef je medewerkers, voor de opleiding start, mee wat ze kunnen verwachten. Wat de volgorde en doelstelling van de e-Learning is, hoelang ze duurt en wat je met de module beoogt. Duidelijkheid schept rust, wat leren vergemakkelijkt.
 • Hou het luchtig
  Door spelelementen -gamification heet dat- aan je training toe te voegen vergeet de medewerker dat hij aan het leren is. Het is bij uitstek de manier om weg te blijven van een ‘schoolsysteem’. Geen punten maar scores en deze zijn tijdelijk. Je kunt het opnieuw proberen. Je kunt verbeteren. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie en verbetert de kennisinhoud.
 • Maak er een interactief verhaal van
  Vermijd saaie schermen met opsommingstekens. Een echte verhaallijn maakt de leerinhoud veel interessanter. Maak het ook interactief. Door de medewerker te betrekken en in een real-life scenario voor keuzes te stellen, zullen ze sneller en met meer plezier leren.
 • Denk als een marketeer
  Weet de aandacht te trekken en mensen tot actie te motiveren. Concentreer je op leren en breng het naar zijn eenvoudigste en makkelijkst te begrijpen vorm. Roep emotie op. Maak het leuk, sexy, interessant, mysterieus, enz. Wees je bewust van de invloed van kleuren en grafische elementen.