Upskilling, het antwoord op bedrijfstransformatie

Nieuwe arbeidsmarkt

De digitalisering heeft uiteraard een impact op onze arbeidsmarkt. Jobs zullen verdwijnen, andere jobs zullen veranderen. Deze jobs zullen niet vanzelf ingevuld geraken. Uit de studie ‘Shaping the future of Work‘ van werkgeversorganisatie Agoria blijkt dat, als we geen maatregelen nemen, in 2030 maar liefst 584.000 vacatures open zullen blijven staan, met een verlies aan economische groei tot gevolg. Dat betekent dat massaal veel werknemers omscholing nodig hebben om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Upskilling heet dat en het wordt de nieuwe focus van werkgevers.

Upskilling

Upskilling (het verbeteren van vaardigheden) van medewerkers ondersteunt het productiviteitspotentieel van digitalisering. Want een onderneming die mee is met digitalisering maar niet in de vaardigheden van haar personeel investeert, zal niet productiever zijn dan voordien. Upskilling leert je medewerkers niet enkel omgaan met veranderingen, maar zorgt er ook voor dat ze minder snel naar een andere werkgever vertrekken. Het investeren in je medewerkers maakt je onderneming toekomstbestendig.

Upskilling moet deel uitmaken van je bedrijfscultuur

Zorg ervoor dat het bijschaven van vaardigheden en het volgen van training/bijscholing toegankelijk is voor alle medewerkers. Als het moeilijk wordt voor werknemers om te profiteren van de leermiddelen zullen ze deze niet gebruiken. Bespreek mogelijkheden tot upskilling en verwachtingen hierrond al tijdens de onboardingsfase. Zo voelen je medewerkers zich meteen gesteund. Als upskilling duidelijk deel uitmaakt van je bedrijfscultuur zal het aanleren van nieuwe vaardigheden en bijscholing veel makkelijker aanvaard worden. Begin voor je met upskilling begint met een interne beoordeling om de huidige en toekomstige vaardigheidstekorten te identificeren en bespreek de verschillende oplossingen met je werknemers.

Werk met individuele leertrajecten

Niet al je medewerkers leren op dezelfde manier, dus een individuele aanpak is belangrijk. Sommige werknemers of teams zullen gedijen in een e-Learning omgeving, anderen hebben meer baat bij een klassikale training. Door je medewerkers te stimuleren om hun inbreng te delen, zullen ze steeds beter worden in het identificeren van hun eigen belangen. Dit buigt de leerweerstand om en komt de productiviteit ten goede. Maak voor je trainingen lanceert ook steeds de leerdoelstellingen duidelijk. Geef aan wat, zonder training, de gevolgen kunnen zijn voor de toekomst. De jobs van vandaag zijn niet altijd de jobs van morgen, dus de mogelijkheid voor werknemers om iets nieuws te leren dat ze in de toekomst kunnen toepassen in hun job, is een win-win situatie.

Maak tijd vrij voor upskilling

Werkenmers moeten hun vaardigheden bijschaven, maar buiten de werkuren? Helemaal fout!
Als je wilt dat werknemers productiever worden in hun job moet je tijd vrijmaken voor bijscholing/training tijdens de werkdag. Dit versterkt bovendien de boodschap dat upskilling deel uitmaakt van de bedrijfscultuur. Je medewerkers de vrijheid geven om hun werkdag en hun leermomenten zelf vorm te geven is ook een goede manier om het vertrouwen in de werkrelatie te bevorderen.

Werk met leersegmenten

Verwachten dat werknemers de hele dag door aan hun skills werken is een utopie. Geef hen de kans om nieuwe vaardigheden te verwerven in een tempo dat zich aan hun agenda en beschikbaarheid aanpast. Door een leertraject onder te verdelen in kortere segmenten, zal je vaardigheidstraining doeltreffender zijn.

Vraag om feedback

Geef je medewerkers de kans om wat ze geleerd hebben in de praktijk om te zetten. Probeer hun job, indien mogelijk, aan te passen aan hun nieuwe vaardigheden. Zo blijft het niet bij theorie en krijgt de upskilling ook echt zin. Vraag bovendien om feedback. Dit levert je niet enkel waardevolle informatie op, maar toont je medewerkers ook hoe waardevol ze als persoon in je team en als schakel in de hele ketting zijn.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek een partner die geëngageerd meedacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst weer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-Learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.