Van statische kennis naar dynamische medewerkers

De rol van menselijk kapitaal in productiviteitsgroei

e-Learning zorgt voor dynamische kennis

De link tussen menselijk kapitaal en kenniseconomie

Wat wordt bedoeld met menselijk kapitaal? Het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden die economisch waardevol zijn. Enerzijds de aangeboren talenten, anderzijds vaardigheden en kennis. Je kan menselijk kapitaal vergroten door te investeren in opleiding of persoonlijke ontwikkeling.

En wat is de definitie van een kenniseconomie? Economie waarin de productiefactor ‘kennis’ voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de economische groei van een bedrijf. Wat wil zeggen dat arbeid en kapitaal sterk gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie.

De nieuwe werknemer is multi-inzetbaar en past zich snel aan nieuwe ontwikkelingen aan. Vroeger volstond het om te investeren in statische kennis. Nu is het investeren in dynamische kennis een must voor het behouden van een stevige marktpositie.

De werknemer wordt een investering

Werknemers worden niet langer als kostenpost beschouwd, maar als investering, als menselijk kapitaal dat verder moet worden ontwikkeld. In de nieuwe kenniseconomie heeft hun arbeid een steeds grotere invloed op productie en dienstverlening. Hun vaardigheden en competenties zijn de sleutel tot succes en het belangrijkste productiemiddel van een onderneming.

Het verschil tussen vaardigheid en competentie

Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt. Fout, want een vaardigheid is een onderdeel van een competentie, samen met kennis en attitude. We leggen het even uit.

  • Kennis: de informatie en ervaring die je nodig hebt om een bepaalde functie uit te voeren. Zo heeft een programmeur de kennis nodig om in een bepaalde programmeertaal code te schrijven.
  • Vaardigheden: de handelingen die je kan uitvoeren en waar je goed in bent. Deze worden onderverdeeld in persoonlijke vaardigheden (nauwkeurigheid, assertiviteit, creativiteit,…) en praktische vaardigheden (met een bepaald computersysteem werken, een machine bedienen).
  • Attitude: de houding die je aanneemt om je functie uit te voeren.

Vaardigheidstraining en competentietraining

Vaardigheden kan je redelijk gemakkelijk aanleren maar hoe zit het met competenties? Een aantal competenties is te trainen of te ontwikkelen, maar niet allemaal. Het hangt af van de aard van de competentie, de mate van zelfkennis en de kwaliteit van de training of bijscholing.

De dynamische werknemer

Investeer in e-Learning

Opleiding, training of bijscholing via e-Learning is efficiënter dan klassieke training om vaardigheden en competenties te trainen. Waarom? Omdat de training zich aanpast aan de werknemer en niet omgekeerd. Hoe? Door stap voor stap het leerproces te testen. Een goede e-Learning module maakt een leerdoel van elk onderdeel van een leerproces.

  • Kennen: ik herken een product of proces en kan er een naam aan verbinden.
  • Begrijpen: ik begrijp de doelstelling van de handeling of van het proces.
  • Toepassen: ik kan het proces in een fictieve omgeving/situatie hanteren of inschakelen.
  • Analyseren: ik kan nagaan of wat ik gezien/begrepen heb juist is.
  • Reflecteren: ik kan conclusies trekken en fouten in de toekomst voorkomen.
e-Learning

e-Learning
e-Learning