Veiligheidsregels online aanleren en testen

Uit het statistisch jaarverslag van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) blijkt dat al voor het derde jaar op rij het aantal arbeidsongevallen is gestegen: van 157.242 naar 168.462 ongevallen. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop steeg op 1 jaar tijd van 17 naar 31. De grootste oorzaak blijft onveilig gedrag, vooral in de industriële en bouwsector. Maar veiligheid is fundamenteel, in elke sector en voor elke onderneming. Of tenminste dat zou het moeten zijn, want nog veel ondernemingen kampen met een gebrekkig veiligheidsbeleid.

Waarom worden veiligheidsregels niet gerespecteerd?

Werknemers of contractoren die de veiligheidsregels overtreden zijn vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het overtreden van de regels?

 1. Gebrek aan tijd.
 2. Gebrek aan inspanning.
 3. Gebrek aan comfort.
 4. Groepsdruk.

Hoe zijn overtredingen mogelijk?

Er zitten verschillen in de mate waarin ondernemingen tekortschieten. Vaak worden de veiligheidsregels pas in acht genomen wanneer er inspectie aankomt. Of het doen navolgen van de veiligheidsregels beperkt zich tot het laten ondertekenen van een papier dat niet of toch niet genoeg gelezen wordt, laat staan gerespecteerd.

Hoe moet het wel?

Ondernemingen moeten van veiligheid een onderdeel van het werk en een arbeidsvoorwaarde maken. Hoe?

 • Door het ontwerpen van gedetailleerde veiligheidsprocedures.
 • Door het hanteren van een nultolerantie-beleid.
 • Door sensibilisering.
 • Door grondige training.
 • Door constante opvolging en inspectie.

Online training inzetten is de beste optie

 1. Het laat je toe te controleren
  Door het integreren van testvragen is je medewerker of contractor verplicht de online module aandachtig en volledig te bekijken. Slaagt hij of zij niet voor de test, kan de toegang tot de site ontzegd worden.
 2. Het zorgt voor uniforme inhoud
  Standaardisatie van trainingsmateriaal is van cruciaal belang. Door het invoeren van online training zorg je voor uniform trainen, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de training. Iedereen krijgt dezelfde inhoud op dezelfde manier gepresenteerd.
 3. Je kunt meertalige medewerkers/contractoren opleiden
  Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk vereist dat veiligheidstraining in de moedertaal moet worden kunnen gevolgd. Bij het ontwerpen van e-Learning op maat wordt daar rekening mee gehouden. Voor sommige grote klanten maken wij online veiligheidsmodules in meer dan 30 talen.
 4. Ploegenarbeid wordt niet onderbroken
  Traditionele methodes belemmeren de productiviteit omdat ze moeten worden gevolgd tijdens de werkuren. Dit zorgt vaak voor files aan de poort. Online veiligheidstrainingen bieden een grotere mate van flexibiliteit omdat ze op voorhand en op afstand kunnen worden gevolgd.
 5. Je dekt je in tegen risico’s
  Ondernemingen kunnen effectief aantonen dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen van de industrie. Bovendien kun je aantonen dat je als onderneming duidelijke informatie verschaft en dat deze doorgenomen en begrepen is.

Welke veiligheidstrainingen zijn er?

Veiligheidstraining via e-Learning

Dit type training wordt ontworpen om organisatorische risico’s te verminderen en te voldoen aan lokaal of nationaal beleid en overheidsrichtlijnen. Een efficiënte manier van informeren en testen van eigen werknemers en derden (zoals contractoren, toeleveranciers, klanten en patiënten). De onderwerpen worden gemaakt volgens de behoefte van de onderneming of organisatie, de standaarden van de sector en de vereiste juridische kaders. Het voordeel van e-Learning? Je kan kan de trainingen aanvullen met random testvragen.

Toolbox

Wat kan je doen met een toolbox van Onyx? Derden of eigen werknemers inlichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. Het toont, op een heldere manier, welke maatregelen moeten in acht genomen worden om die risico’s tot het minimum te herleiden. Indien gewenst, kan een kennistest kan aan de toolbox gekoppeld worden. Via het platform Onyx One kan je de deelname en testresultaten registreren.

Poortfilm of poortinstructie

Lange rijen bij de portier? Contractors die de veiligheidsvoorschriften maar half kennen en niet echt toepassen? Met de Onyx poortfilm heb je de oplossing in handen. De digitale poortfilm wordt volledig op maat gemaakt. De contractor volgt de poorttraining op voorhand en krijgt een aantal testvragen om te zien of de veiligheidsregels begrepen werden. Enkel na het succesvol afronden van de training krijgt hij toegang tot de site.

Een online platform voor meer veiligheid op de site

Veiligheid speelt een grote rol in het contractorbeleid van jouw onderneming? Onyx One, het contractor management platform van de industrie, helpt je die veiligheid te waarborgen. Het platform kan in een ‘light versie’ gebruikt worden voor het trainen, testen en opvolgen van derden. De ‘full’ versie stroomlijnt het hele werkproces:

 • Bedrijfskwalificatie
 • Persoonlijke kwalificatie
 • Aanmelding
 • Training
 • Rapportering
 • Automatische opvolging
Hoe kan Onyx helpen?

We zijn al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in online veiligheidstraining en werken samen met de grootste industriële spelers. Bovendien heeft Onyx een online contractor management platform ‘Onyx One’ en een veiligheidsapp ‘The Safety app’. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

De grote ‘K’ van Knowledge, ofte kennis, is één van de drie bouwstenen van onze KPI-dienst, naast Processen (P) en Innovatie (I). De doelen van Kennis zijn glashelder: zelf bijleren en je kennis en ervaring met collega’s delen. Bedrijfsoverkoepelend welteverstaan, niet binnen je eigen dienst.