Verschillende generaties op de werkvloer?

De uitdaging voor HR- en leerprofessionals

Met teams waar maar liefst vier generaties moeten samenwerken, laat de toenemende vergrijzing zich voelen op de werkvloer. Hoe beïnvloeden generatieverschillen in het personeelsbestand ons vermogen om mensen effectief te managen en op te leiden? En wat zijn de eigenschappen, overtuigingen en levenservaringen die elke generatie kenmerken en van invloed zijn op hoe ze werken, communiceren en op veranderingen reageren?
Onyx vertelt het je. Lees je mee?

Verschillende generaties op de werkvloer

Er zijn meer oudere werknemers dan tien jaar geleden, toch neemt de Europese Commissie (in haar verslag over de werkgelegenheid) zich voor om dit percentage verder te verhogen. Productiviteit speelt een belangrijke rol in het werven en behouden van oudere werknemers. In dat licht zijn investeringen in menselijk kapitaal —kennis, vaardigheden en inzetbaarheid van mensen— van groot belang.

Overzicht generaties

Babyboomers: geboren tussen 1945 en 1960.
Generatie X: geboren tussen 1961 en 1980.
Generatie Y: geboren tussen 1981 en 2000.
Generatie Z: geboren na 2000.

Ken de generatieverschillen

Hoe goed ken jij jouw medewerkers? Als je de individuele behoeften, zorgen en drijfveren van werknemers erkent, heb je het meeste kans om een productieve en aangename werkomgeving te creëren. Maar hou ook rekening met algemene generatieverschillen. Een babyboomer is vaker loyaal, maar niet opgegroeid in de digitale wereld. Een millennial werkt graag online maar wil zich niet voor lange tijd binden. Er zijn trouwens nog meer verschillen tussen jongere en oudere werknemers.

 • De manier van het focussen op taken.
  Een uitdagende taak? Oudere werknemers geven er de voorkeur aan deze stap voor stap op te lossen, verspreid over verschillende dagen. De jongere generaties focussen dan weer liever aanhoudend op een taak, tot deze afgerond is en ze naar een ander project kunnen overstappen. Er zijn ook markante verschillen in wat ze belangrijk vinden. Jongeren focussen vooral op het behalen van doelen, ouderen vinden het belangrijker om taken goed uit te voeren. Er zijn geen verschillen tussen leeftijdsgroepen qua voorkeur tot multitasking.
 • De werkinhoud.
  Kenmerkend voor de jongste groep werknemers is dat zij negatiever staan tegenover inhoudelijk weinig interessant werk (waarmee ze alleen de rekeningen kunnen betalen), de zogenaamde McJobs. Het is voor jonge werknemers ook in een grotere mate belangrijk om uitdagend en leuk werk te hebben. Echter, ongeacht hun leeftijd, willen alle werknemers trots zijn op het werk dat ze afleveren en is zinvol werk van groot belang.
 • De werksfeer en -omgeving.
  Oudere werknemers hechten minder belang aan een positieve en stimulerende werksfeer en/of een mooie werkomgeving.

Informatie afkomstig uit de volgende onderzoeken: Zopiatis, Krambia-Kapardis, Varnavas, Manolis, Levin, & Dahlstrom.

De werkende generaties onder de loep

DE BABYBOOMERS

geboren tussen 1945 en 1960

OPTIMISTISCH / COMPETITIEF / WORKAHOLIC / TEAMSPELER

De babyboomers zijn hét gezicht van de vergrijzing: een nieuwe lichting ouderen die absoluut niet meer lijkt op de vorige generaties senioren. Geboren na de Tweede Wereldoorlog staan ze bekend als de protestgeneratie die aan de wieg stond van heel wat veranderingen en verbeteringen op de werkvloer.

 • Hun leven wordt gekenmerkt door wederopbouw, welvaart, nieuwe samenlevingsvormen en keuzevrijheid.
 • Ze kiezen vaak voor de meest efficiënte communicatiestijl en gaan one-to-one gesprekken niet uit de weg.
 • Ze zijn prestatiegericht en offeren hun privéleven op voor het behalen van zakelijk succes.

Efficiënt samenwerken met babyboomers kan door:

 • Het stellen van specifieke doelstellingen en deadlines.
 • Hen een mentorrol toe te kennen.
 • Hen feedback te geven onder de vorm van coaching.

GENERATIE X

geboren tussen 1961 en 1980

FLEXIBEL / INFORMEEL / SCEPTISCH / ONAFHANKELIJK

Deze generatie heet ook wel de Verloren Generatie. Zij groeiden op tijdens de economische crisis die gekenmerkt werd door een grote werkloosheid bij  jongeren. Waar Babyboomers hun plek in de maatschappij ooit met protest opeisten, was generatie X eerder zoekende naar haar plek. Anders dan verwacht protesteerde Generatie X niet. Zij ontwikkelden, misschien wel dankzij de crisis, een zelfredzame no-nonsense mentaliteit. Generatie X vindt waarden als nuchterheid, zelfstandigheid, relativisme en individualisme belangrijk op de werkvloer. Ze zijn de leidende generatie op het vlak van ondernemen. Maar liefst 55% van alle ondernemers zijn X’ers. Markante gebeurtenissen in hun jonge leven waren de AIDS-epidemie, de val van de Berlijnse muur de uitvinding van het internet.

 • Ze worden gedreven door diversiteit en een evenwicht tussen werk en privéleven. Ze streven vooral naar persoonlijke en professionele belangen. De belangen van de onderneming komen pas op de tweede plaats.
 • Hun communicatiestijl is dezelfde als die van de babyboomers, ze maken gebruik van de meest efficiënte vorm. Ze gaan telefoongesprekken en persoonlijk contact niet uit de weg.
 • Generatie X is snel geneigd om van job te veranderen als de onderneming niet aan hun behoeften voldoet.
 • Ze kunnen goed om met veranderingen (als deze tenminste geen impact hebben op hun privéleven).

Om doeltreffend men een X’er samen te werken kan je best

 • Onmiddellijk feedback geven.
 • De mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling uitbreiden.
 • Zorgen voor een flexibele manier van werken.
 • Streven naar een goed evenwicht tussen werk en privéleven.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.”

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd meedacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst weer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.

GENERATIE Y

geboren tussen 1981 en 2000

COMPETITIEF / MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN / RUIMDENKEND / PRESTATIEGERICHT

Deze generatie wordt ook Millennials of Digital Natives genoemd. In 2025 zullen millennials 75% van de wereldwijde beroepsbevolking vertegenwoordigen. Ze zijn opgegroeid met nieuwe technologieën zoals smartphones, laptops en sociale media. Zij kennen geen leven zonder internet. Het onderhouden van sociale contacten gebeurt voor hen digitaal. Zij gaan beter met technologie om dan oudere generaties. Millennials worden vaak omschreven als zelfverzekerd en ambitieus. Ze gaan sneller op zoek naar nieuwe uitdagingen en stellen hoge (soms buitensporige) verwachtingen. Enkele andere kenmerken van de Generatie Y zijn:

 • Ze zijn ambitieus en streven naar unieke werkervaringen, zonder een goede balans tussen werk en privéleven uit het oog te verliezen.
 • Ze verkiezen flexibele werktijden en een sterk diversiteitsbeleid.
 • Zij verwachten snel carrière te maken binnen de onderneming.
 • Voldoet het bedrijf waarvoor ze werken niet aan hun verwachtingen dan verlaten ze het bedrijf.
 • Ze zijn beeldgedreven en hun imago is belangrijk.
 • Persoonlijk leren en ontwikkeling zijn voor hen cruciaal, nog meer dan een hoog salaris.
 • Ze maken altijd en overal gebruik van sociale media/sociale netwerken.

Om efficiënt met een Y’er samen te werken kan je:

 • Een persoonlijke relatie met hen opbouwen.
 • Resultaatgericht werken.
 • Snel feedback geven.
 • Flexibel zijn met hun schema.
 • Hun gevarieerde werkopdrachten voorleggen.
Wij raden Onyx aan! Door hun deskundige aanpak, flexibel denken en open communicatie, beschikken we nu over een prima tool voor de eindgebruiker.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd meedacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst vweer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.

GENERATIE Z

Generatie Z: geboren na 2000

ONDERNEMEND / VOORUITSTREVEND / MINDER DOELGERICHT

Daar waar generatie Y is opgegroeid in een tijdperk van economische expansie, is generatie Z opgegroeid tijdens de recessie. Dit maakt dat ze compleet anders in het leven staan dan de millennials. Ze stellen traditionele mijlpalen in vraag, zoals het afronden van een hogere opleiding, op zichzelf wonen, trouwen en ouderschap. Evenals de traditionele gender-, seksualiteit-, etnische- en familie-identiteit. Wat kenmerkend is voor deze generatie is hun tegengesteld gedrag. Of ze gedragen zich zoals iemand die veel ouder is of ze kiezen bewust om in kinderlijk gedrag te blijven hangen. Ze voelen zich onzeker over hun toekomstige financiële stabiliteit. Ze hebben een vrijer gevoel dan de vorige generaties maar ze kennen ook meer angst. Wat kenmerkt hen op de werkvloer?

 • Ze verkiezen collectivisme boven individualisme.
 • Ze hechten veel belang aan ruimte voor emoties en emotionele intelligentie.
 • Ze zijn multi-inzetbaar en schakelen sneller dan vorige generaties.
 • Ze zijn creatief en verkiezen niet-traditionele werkvormen.
 • Ze waarderen een grote onafhankelijkheid.
 • Ze zijn verslaafd aan schermen.

Wil je doeltreffend werken met de jongeren op de werkvloer? Dat doe je door:

 • Hen afwisseling te bieden door hen aan meerdere projecten tegelijk te laten werken.
 • Innovatieve werkvormen na te streven.
 • Een goede balans tussen werk en privéleven te respecteren.
 • Hen in staat te stellen zelfsturend en onafhankelijk te zijn.
 • Hen de kans te geven zich constant bij te scholen.

Generatieoverschrijdende oplossingen

Als je openstaat voor de behoeften van zowel de jonge als oudere generaties, leidt dit tot een productieve werkomgeving. Waar moet je als HR of leerprofessional op focussen?

 • Stimuleer bewustwording
  Informeer je medewerkers over gedeelde waarden en verschillen tussen generaties, zo bouw je wederzijds begrip op. Dit doe je door een dialoog op te starten tussen vertegenwoordigers van de verschillende generaties. Ga na hoe ze denken over een bepaald onderwerp en laat hen uitleggen waarom ze zo denken en wat hen drijft. Laat medewerkers van verschillende generaties van elkaar leren door hen te laten samenwerken. Zo gaan innovatieve ideeën, een nuchtere kijk en een doordachte planning hand in hand.
 • Leiderschap
  Leidinggevenden moeten over de juiste instelling en vaardigheden beschikken om verouderde patronen in de bedrijfscultuur aan te pakken. Zij moeten bovendien verschillende leiderschapsstijlen tegelijkertijd kunnen hanteren. Creëer een aangename werksfeer door elke generatie een passende werkomgeving te bieden. Bied de oudere werknemers bijvoorbeeld een aantrekkelijk vast salaris voor reguliere taken en millennials eerder een bonus bij het behalen van strategische doelen.
 • Coaching
  Coaching op de werkvloer zorgt voor extra dynamiek tussen generaties. Maak coaching laagdrempelig en stimuleer naast de traditionele coachrelaties (ervaren senior coacht junior) ook nieuwe vormen zoals ‘reversed mentoring’, waar bijvoorbeeld innovatieve ideeën van millennials gekoppeld worden aan de slagkracht van medewerkers geboren tussen 1970 en 1985.
 • Opleiding en training
  Generaties Y en Z groeiden op met andere leerstijlen dan oudere generaties en hebben een kortere leercurve. Zorg bij het ontwikkelen en/of invoeren van nieuwe (digitale) leermethodes dat er ruimte blijft voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en emoties.
 • Goede mix
  Een mix waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn kan bijdragen tot een concurrentievoordeel en duurzame groei. Een kritische blik op de teamsamenstelling kan de samenwerking en innovatiekracht ten goede komen.
 • Vernieuwing en ervaring
  Een valkuil voor ieder gevestigd bedrijf is een vastgeroeste bedrijfscultuur en verouderde processen. Oudere werknemers zijn vaak gewend aan bepaalde vaste patronen, terwijl de jonge generaties vol energie het verschil willen maken. Geef ze de ruimte om mee te denken over manieren om de organisatie te vernieuwen, maar evenwel zonder de ervaringen en wensen van oudere medewerkers uit het oog te verliezen.

Bronvermelding: Phenomenological Study of Generational Response to Organizational Change – Labor Force Composition by Generation Pew Research Center  – Different Motivations for Different Generations of Workers: Boomers, Gen X, Millennials, and Gen Z,” Inc.– Baby Boomers Retire,” Pew Research Center. – Big demands and high expectations: The Deloitte millennial survey, Deloitte – How to Easily Engage Gen Z Employees in the Workplace,” The Center for Generational Kinetics. – Accenture Strategy: Gen Z Rising,” Accenture Strategy.

Meer weten over digitaal trainen van verschillende generaties? Laat het ons gerust weten.

De persoonlijke informatie die je ons verschaft via dit webformulier wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen wanneer je ons een vraag stelt, worden alle gegevens voor de duur van de behandeling vastgelegd. We geven jouw persoonlijke gegevens niet aan derden door en we slaan je gegevens niet op voor commerciële doeleinden.