Wij willen niet leren

Nochtans is bijscholing cruciaal

Een hele carrière lang blijven leren, het is  van cruciaal belang voor de werknemer zowel als voor de onderneming. Toch kampen we nog steeds, in tegenstelling tot onze noorderburen, met een leerweerstand op de werkvloer. Vanwaar komt die aversie tot leren? Wat zijn de excuses? Wat zijn de gevolgen? En tot slot, hoe kunnen we de leerweerstand ombuigen en bijscholing verlokkelijk maken zodat werknemers hun talenten maximaal kunnen ontplooien en inzetten? Onyx vertelt het jou.

Waarom willen we niet leren of training volgen?

DE DREMPELS

Het aanbieden en het volgen van training op de werkvloer scoort ondermaats. Heel wat volwassen hebben er totaal geen zin in om een training te volgen of zich bij te scholen. Maar wat is nu precies de aanleiding van deze leerweerstand? Volgens onderzoek van de UAntwerpen en de KULeuven is een gebrek aan motivatie de hoogste drempel. Werknemers geven aan geen nood te hebben aan bijscholing of geen zin te hebben om de nodige inspanning te leveren. En aan de kant van de werkgever? Daar worden de kostprijs van trainingen en tijdsgebrek voor het organiseren van opleidingsmomenten als reden opgegeven. Bovendien kampt ons land met het ontbreken van een leercultuur volgens de Adult Education Survey van Eurostat. We zijn ons onvoldoende bewust van de opleidingsnood en de risico’s verbonden aan deze passieve houding.

Angst voor verandering

Sommige mensen bieden weerstand van zodra er dingen veranderen. Is dat omdat ze bang zijn om wat er komen gaat? Eigenlijk niet. Het probleem ligt meer bij het willen behouden van wat ze in het verleden bereikt hebben. Zoals invloed op collega’s bijvoorbeeld, of specifieke taken die ze niet uit handen willen geven. Onbewust gaan ze ervan uit dat ze door de bijscholing aan persoonlijk comfort zullen moeten inboeten.

Wantrouwen in mensen

We kennen ze allemaal, de werknemers en leidinggevenden die continu zeuren over wat er niet goed gaat.  Vaak komt dit voort uit wederzijds onbegrip, door negatieve en vooral subjectieve opvattingen. De manager die gestuurd wordt door financiële afwegingen, krijgt weinig begrip van de werkvloer omdat men niet begrijpt hoe die afwegingen gemaakt werden. Dit zorgt voor wantrouwen. Wanneer het kaderen van een training of bijscholing niet of onvoldoende gebeurt, komt er geen vertrouwen tot stand.

Foute inschatting van de gevolgen

De overtuiging dat bijscholing het bedrijf meer kwaad doet dan goed. Bij deze vorm van weerstand gaat het niet om eigenbelang maar om een gebrek aan inzicht. Dit komt vaak voort uit een gebrekkige communicatie van bovenhand. De medewerker beschikt niet over de juiste informatie.

Eigenwaarde

Mensen met een laag zelfbeeld zijn als de dood voor verandering. Ze zijn bang om niet voldoende in staat te zijn om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Of ze hebben schrik om niet te slagen voor de test die aan de training gekoppeld is. Om niet met zichzelf en hun angst geconfronteerd te worden, gaan ze zich verzetten tegen bijscholing, zelfs als ze het doel van de opleiding begrijpen.

Waarom zijn bijscholing en training op regelmatige basis zo belangrijk?

Hogere eisen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd door de komst van nieuwe technologieën. Niet enkel de jobinhoud, maar ook de houding van werknemers werden gemetamorfoseerd. Vroeger was een loopbaan een lineair traject in een welomlijnde werkomgeving. Je kon met enkele vaardigheden een heel leven aan de slag. Nu is dat niet meer het geval. Een medewerker moet multi-inzetbaar zijn. Bijscholing en training zorgen ervoor dat nieuwe vaardigheden aangeleerd worden. Enkel zo blijft een werknemer een meerwaarde voor de onderneming.

Langdurige loopbanen bestaan niet meer

Een werknemer verandert tijdens zijn of haar loopbaan gemiddeld 4,5 keer van werkgever. Jongeren doen dat beduidend meer dan de oudere generaties. 10 jaar in hetzelfde bedrijf blijven is uitzonderlijk. Daar zijn economische redenen voor. Het verdwijnen van bepaalde activiteitensectoren, de toename van bedrijfsverplaatsingen naar landen waar arbeid goedkoop is, de bevriezing van de lonen die niet langer overeenstemt met de anciënniteit van de werknemers, enz. Maar de redenen zijn ook technologisch en ideologisch. De huidige generatie is op zoek naar levenslang leren, ze zijn opgegroeid met de massale toevloed van informatie op het internet. Voeg daar de toegenomen mobiliteit bij en je weet waarom werknemers gaan jobhoppen. De wereld wordt kleiner en de kansen groter.  Dell Technologies en het Institute for the Future, een Amerikaanse denktank, hebben een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat werknemers in 2030 soms hun taken “on the fly” zullen moeten leren dankzij technologieën zoals augmented en virtual reality. In een dergelijk systeem zou het vermogen om kennis te verwerven dus veel belangrijker zijn dan de kennis zelf.

Digitalisering

De technologische vooruitgang, kunstmatige intelligentie en de automatisering van taken hebben geleid tot ingrijpende veranderingen qua werkmethodes. Onze ondernemingen worden vandaag  geconfronteerd met een steeds meer concurrerende en gedigitaliseerde beroepssector. Enkel door het aanbieden van permanente bijscholing behouden ze de nodige vaardigheden om te blijven meespelen op de arbeidsmarkt.

Conclusie

Bij- en nascholing zijn concrete oplossingen om de herstructurering van de arbeidsmarkt aan te kunnen. Hoe? Door medewerkers aan te moedigen nieuwe kennis te verwerven en basisvaardigheden op peil te houden.

De excuses om geen (of onvoldoende) bijscholing of training aan te bieden

Er is opleidingsbudget voorzien maar er is geen vraag

Mis, door het implementeren van een online leerplatform wordt leren een onderdeel van de dagelijkse routine. Door te kiezen voor e-Learning, kan je training en bijscholing onderdeel maken van je bedrijfscultuur. Leren wordt zo onderdeel van de dagroutine, dit werkt drempelverlagend.

We hebben geen concrete leerdoelen

Dit is waarschijnlijk het grootste struikelblok. Duidelijk omschreven leerdoelen zijn niet alleen van belang voor werknemers, maar ook voor de onderneming zelf. Ze brengen de gewenste kennis of vaardigheden in beeld en geven zo sturing aan het leren. Maar niet elk bedrijf heeft een R&D specialist in huis. Door te kiezen voor e-Learning op maat, ga je met een leerspecialist stap voor stap na wat de leerdoelen zijn. Nadien wordt gekeken welke vorm van leren het meest geschikt is voor je doelpubliek en hoe de verworven kennis kan getest worden.

We werken vooral met laaggeschoolden, de leerweerstand is te hoog

Goed geprobeerd, maar ook dit is geen excuus. Om leerweerstand om te buigen worden speciale technieken gebruikt. Zo krijgt beeld voorrang en wordt tekst vermeden. Er worden spelelementen aan de e-Learning modules toegevoegd. Ook competitie, onder spelvorm, werkt uitstekend. De ‘ik moet naar school’ weerstand wordt zo omgevormd tot ‘ik wil de beste zijn’. Een speelse manier zorgt zo voor een duidelijk resultaat.

Bijscholing daar hebben we geen tijd voor!

Een e-Learning module is altijd beschikbaar en hoeft niet op een bepaald ogenblik gevolgd te worden. Teams die het druk hebben, kiezen ook voor voor microlearning, snel op elkaar volgende modules die tot maximum 5 minuten duren. Je investeert weinig tijd en hebt toch resultaat. Laat het volgende excuus maar horen!

We zitten met een taalprobleem!

Je werkt met meerdere nationaliteiten? Eén van de grootste troeven van e-Learning is dat de modules in elke taal vertaald kunnen worden. Zo hoeft de training maar 1 keer te worden ontwikkeld en bovendien omzeilt u handig de taalbarrière. Ook interessant voor bedrijven of organisaties met filialen in andere landen trouwens.

HOE BIJSCHOLING AANTREKKELIJK MAKEN?

Door ver weg te blijven van de schoolse manier van leren. Door leerinhoud te creëren die de natuurlijke leerweerstand ombuigt en door de medewerker actief te betrekken. We geven je enkele tips.

Leg het leerprofiel vast

Een leermodule niet aangepast aan de doelgroep flopt, dat is een zekerheid. Hou altijd rekening met het opleidingsniveau, eventuele taalproblemen, het niveau van computervaardigheid. Zo kies je de juiste vorm van leren voor jouw doelgroep: intellectueel, informeel, imaginair of intuïtief.

Bepaal het doel van de bijscholing

Gaat het om informatieoverdracht of kennisoverdracht, het aanleren van theoretische of manuele vaardigheden of heb je gedragsverandering tot doel? Elk leerdoel vraagt om een andere insteek, om een andere manier van opleiden.

Schep duidelijkheid

Geef je medewerkers mee wat ze kunnen verwachten en doe dat voor de opleiding start. Vertel hen wat de volgorde en doelstelling van de e-Learning is, hoelang ze duurt en wat je met de module beoogt. Duidelijkheid schept rust, wat leren vergemakkelijkt.

Hou het luchtig

Door spelelementen -gamification heet dat- aan je training toe te voegen vergeet de medewerker dat hij aan het leren is. Het is bij uitstek de manier om weg te blijven van een ‘schoolsysteem’. Geen punten maar scores, die bovendien tijdelijk zijn. Je kunt het opnieuw proberen. Je kunt verbeteren. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie en verbetert de kennisinhoud.

Maak er een interactief verhaal van

Vermijd saaie schermen met opsommingstekens. Een echte verhaallijn maakt de leerinhoud veel interessanter. Maak het ook interactief. Door de medewerker te betrekken en in een real-life scenario voor keuzes te stellen, zullen ze sneller en met meer plezier leren.

Denk als een marketeer

Weet de aandacht te trekken en mensen tot actie te motiveren. Concentreer je op leren en breng het naar zijn eenvoudigste en makkelijkst te begrijpen vorm. Roep emotie op. Maak het leuk, sexy, interessant, mysterieus, enz. Wees je bewust van de invloed van kleuren en grafische elementen.

Wij zijn ONYX

voor online training op maat moet je bij ons zijn

Je hoeft geen leerexpert te zijn om contact met ons op te nemen, een positieve ingesteldheid volstaat. Wij begeleiden onze klanten van A tot Z. We brengen samen met jou, beste HR-verantwoordelijke, preventieadviseur,…  de bedrijfscultuur in kaart, gaan na wat de bedrijfsbehoeften zijn, ontwikkelen leercontent en testmodules. Bovendien kunnen we in vele gevallen het administratieve platform aanbrengen om het geheel aan leertrajecten van werknemers of derde partijen op te volgen.

Even praten? Strak plan!

Je kunt ons bereiken tijdens de kantooruren op het nummer +32 9 269 80 21.
Of laat hier je gegevens na. We nemen snel contact met je op.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd mee dacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst vweer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.