Steeds minder didactische ondersteuning op de werkvloer

Didactische ondersteuning op de werkvloer is een vorm van professionele ontwikkeling die gericht is op het verbeteren van de vaardigheden en kennis van medewerkers binnen een bedrijf of organisatie. Dit kan variëren van formele trainingen en cursussen tot mentoring en coaching.

Investeren in de professionele ontwikkeling van medewerkers leidt tot een hogere productiviteit, grotere innovatie en een lager personeelsverloop. Toch is de investering in opleidingen en trainingen de laatste jaren gedaald, in België als in heel Europa. Volgens Eurostat daalde de gemiddelde opleidingsintensiteit (aandeel werknemers dat aan opleidingen deelnam) in de EU-27 tussen 2011 en 2019 van 11,1% naar 9,4%.

Waarom investeren onze ondernemingen steeds minder in opleiden?

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de daling van de opleidingsintensiteit in België. Een aantal mogelijke factoren zijn:

 • Financiële druk
  De economische crisis van de afgelopen jaren heeft geleid tot budgettaire druk op bedrijven en instellingen, waardoor er minder middelen beschikbaar zijn voor professionele ontwikkeling.
 • Veranderende arbeidsmarkt
  De arbeidsmarkt in België is veranderd. Er is een groeiende vraag naar flexibele en tijdelijke contracten en in deze doelgroep wordt beduidend minder geïnvesteerd.
 • Wetgeving
  De regelgeving rond opleiding en professionele ontwikkeling in België is relatief complex. Het is vaak moeilijk om je weg te vinden. Dit kan leiden tot minder investering in professionele ontwikkeling.
 • Afname van de interesse voor professionele ontwikkeling
  Dit is het geval als de werknemers weinig jobzekerheid hebben of perspectieven zien voor hun professionele ontwikkeling binnen het bedrijf.
 • Sectorspecifieke oorzaken
  Er zijn sectoren zoals bouw, horeca, retail en administratie die minder in opleiding investeren. De redenen zijn vaak gerelateerd aan budget en arbeidsomstandigheden.

Wat zijn de algemene opleidingsbehoeften?

Het merendeel van de opleidingsbehoeften is afhankelijk van de sector én van de specifieke behoeften van de onderneming. Toch is er een stijgende vraag naar bepaalde algemene skills.

 • Digitale vaardigheden
  De groei van technologie en de digitalisering van de economie versterkt de vraag naar digitale vaardigheden, zoals computervaardigheden, kennis van software en kennis van social media en online marketing.
 • Taalvaardigheden
  Door de globalisering van de economie is er steeds meer behoefte aan medewerkers die meerdere talen spreken.
 • Leiderschapsvaardigheden
  En dan vooral communicatieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en besluitvormende vaardigheden.
 • Commerciële vaardigheden
  Hiertoe behoren vaardigheden zoals verkoop, klantenservice en marketing.
 • Soft skills
  Veel bedrijven hebben behoefte aan medewerkers met goede zogenaamde “soft skills”, zoals teamwork, flexibiliteit, stressbestendigheid, creativiteit, problemsolving en time-management vaardigheden.

Waarop moet je letten als je kiest voor e-Learning (digitaal leren) als opleidingsvorm binnen je bedrijf?

Als je wilt dat e-Learning aansluit bij de behoeften van je organisatie en medewerkers, moet je rekening houden met de volgende factoren:

 • De e-Learning moet aansluiten bij de specifieke doelstellingen van jouw organisatie. Deze doelstellingen kunnen het verbeteren van de vaardigheden en kennis van de werknemers in specifieke gebieden zijn, het verhogen van de productiviteit of het verminderen van verloop. Een e-Learning op maat zal in de meeste gevallen doeltreffender zijn.
 • De training moet gebruiksvriendelijk zijn.  Werknemers moeten gemakkelijk toegang hebben tot de leermaterialen en deze zonder problemen kunnen gebruiken. Dit kan worden bereikt door te zorgen voor een gebruiksvriendelijke interface en een heldere navigatie.
 • De e-Learning moet aansluiten bij de verschillende leerstijlen van de werknemers. De leerstijl hangt vaak af van het opleidingsniveau.
 • De module moet flexibel zijn, zodat werknemers de leermaterialen kunnen gebruiken wanneer het hen uitkomt, zonder dat dit ten koste gaat van hun werktijd.
 • Ondersteuning en evaluatie: een e-Learning moet duidelijke feedback bieden tijdens het leerproces en je moet over een systeem beschikken om de voortgang van de werknemers te evalueren en te kunnen bijsturen.