Succesvolle compliance e-Learning: bereik naleving met effectieve training

Wat is compliancetraining via e-Learning?

Een trainingsmethode waarbij werknemers via online cursussen en modules worden getraind in de regels, wetten en voorschriften van een bedrijf of organisatie. Deze trainingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wat de gevolgen kunnen zijn als ze zich niet aan de regels houden.

Waarom is compliancetraining belangrijk?

Omdat het helpt bij het minimaliseren van risico’s voor bedrijven. Het niet naleven van regels en voorschriften kan leiden tot boetes, aansprakelijkheidsclaims en reputatieschade. Compliancetraining helpt werknemers om de regels te begrijpen en te weten hoe ze zich aan deze regels moeten houden, waardoor de risico’s voor het bedrijf worden verminderd.

 • Het verhoogt de productiviteit.
 • Het vermijdt overtredingen door werknemers/derden die kunnen leiden tot juridische aansprakelijkheid voor de organisatie.
 • Het vermindert ziekteverzuim door fysieke letsels, burnout of depressie.
 • Het vermindert risico’s op de werkplek.
 • Het creëert een veilige en respectvolle werkomgeving.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.”

Welke soorten compliancetrainingen zijn er?

Dit is een opsomming van de meest gebruikte trainingen:

 • Veiligheid op de werkplek
 • Gegevensbescherming, privacy en GDPR
 • Cyberbeveiliging
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Diversiteitstraining
 • Bedrijfsethiek
 • Anti-corruptie

Wat zijn de voordelen van e-Learning?

Het inzetten van e-Learning zorgt voor een consistente, doeltreffende en gestandaardiseerde compliancetraining.  Alle werknemers krijgen dezelfde informatie, op een interactieve manier, door het gebruik van interactieve leermiddelen zoals video’s, quizzen en simulaties. Dit verhoogt aanzienlijk de betrokkenheid.

Hoe meet je de effectiviteit van compliancetraining via e-Learning?

In e-Learningmodules worden volgende methodes ingezet om de doeltreffendheid van de leerinhoud te meten:

 • Assessment: e-learning modules kunnen assessments bevatten om de kennis en vaardigheden van de lerenden te meten voordat ze de training volgen en nadat ze de training hebben voltooid. Door het vergelijken van de resultaten vóór en na de training, kun je de veranderingen in gedrag of competentie beoordelen.
 • Feedback en reflectie: e-Learning kan interactieve elementen bevatten, zoals quizzes, casestudies, of simulaties, waarbij de lerenden feedback ontvangen op hun antwoorden en acties. Door middel van deze feedback kunnen ze reflecteren op hun gedrag en leren van eventuele fouten.
 • Gedragsobservatie: Sommige e-Learning programma’s kunnen worden ontworpen om lerenden te observeren terwijl ze bepaalde gedragingen oefenen of demonstreren. Dit kan gedaan worden via video-opnames, casestudies, of virtuele scenario’s. Door het observeren van het gedrag van de lerenden, kun je hun vooruitgang en veranderingen in gedrag beoordelen.
 • Evaluatie van prestaties: E-learning platforms kunnen de voortgang van de lerenden bijhouden, zoals het aantal voltooide modules, scores op assessments, en de tijd besteed aan het leren. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de gedragsverandering en de effectiviteit van de e-Learning.

Aan welke eisen moet compliance training voldoen?

De kwaliteit van de de e-Learning module staat recht evenredig tot de doeltreffendheid. Een goede e-Learning voldoet aan de volgende eisen:

 • Duidelijkheid is essentieel.
  Levensechte scenario’s zorgen ervoor dat werknemers een beslissing moeten nemen die de naleving van de wet of de bedrijfsregels garandeert. Zo krijgen ze een duidelijk beeld van het resultaat van hun acties.
 • Interactie zorgt voor betere resultaten.
  Met interactie bedoelen we de input die van de e-Learner gevraagd wordt (klik, drag-and-drop of het invoeren van tekst). Het zorgt voor het verwerken van basisinformatie, het begrijpen van meer complexe informatie en het kunnen toepassen ervan. Bovendien verhoogt interactiviteit ook besluitvormende vaardigheden.
 • Toegankelijkheid in al haar vormen.
  Hoe e-learningsystemen zijn ontworpen, hoe hun interfaces functioneren, hoe met communicatie wordt omgegaan, hoe beoordelingen plaatsvinden en welke vorm de leerinhoud aanneemt, het is allemaal van invloed op de toegankelijkheid van de training.
 • Meten is weten.
  Maak gebruik van een assessmentmodule. Dit is een korte online test die meet of de inhoud van de compliance training begrepen werd. De e-Learner krijgt een aantal (steeds wisselende) meerkeuzevragen voorgeschoteld. De resultaten kunnen in een LMS gekoppeld worden aan voorwaarden. Zo kan je bij falen bijvoorbeeld de toegang tot het bedrijf ontzeggen (aan derden zoals contractoren), je kan een werknemer verplichten de e-Learning opnieuw te volgen of je kan bij een bepaald faalpercentage de e-Learning module opnieuw aanbieden.

Vereenvoudig complexe compliance-onderwerpen en vergroot de betrokkenheid van jouw medewerkers. Bereik nalevingsdoelen en behaal succes met e-Learning op maat. Vraag nu jouw demo aan.