Zelf e-Learning maken?

Volg deze stappen.

Een professionele e-Learning module voldoet aan meerdere kwaliteitsnormen. Daarbij worden zowel het behalen van de vooropgestelde leerdoelen als een goed functioneel gebruik in acht genomen. Hieronder volgen de stappen voor e-Learning inhoudsontwikkeling die je kunt volgen om efficiënte, hoogwaardige, interactieve, en minder tijdrovende e-Learning modules te maken.

WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN VOOR JE BEGINT?

BEPAAL DE DOELSTELLINGEN

Stipuleer welke resultaten je met dit project wil behalen. Zie het als een busreis. Op welk punt stap ik op, wat zijn de te nemen haltes en wat is het eindpunt van de reis? Maak het verschil tussen de resultaatsdoelstelling en het trainingsdoel.

1. DE RESULTAATSDOELSTELLING (TLO – Terminal Learning Objective)

Dit is het richtpunt van het afstandsleren. Het geeft antwoord op de vraag: Waarom geven we deze cursus of training? Welk effect willen we bereiken? De resultaatsdoelstelling is vaak niet op korte termijn te bereiken, maar helpt om het traject niet uit het oog te verliezen en de eindbestemming voor ogen te houden.
Bijvoorbeeld:
• De resultaatsdoelstelling van deze e-Learning is de veiligheid op de site verhogen.
• De resultaatsdoelstelling van deze online training is telefonische klantvriendelijkheid te verbeteren.
• De resultaatsdoelstelling van deze cursus is om de afdelingen beter te leren samenwerken.

2. HET TRAININGSDOEL (ELO – Enabling Learning Objectives)

Dit beschrijft welke vaardigheden de e-Learner aan het einde van de training bereikt. Trainingsdoelen kun je splitsen in kennis-, attitude- en vaardigheidsdoelen.
Bijvoorbeeld:
• De learner heeft het kennisdoel bereikt wanneer hij of zij in staat is de werking van het nieuwe systeem te begrijpen.
• Het attitudedoel wordt bereikt wanneer de deelnemer de noodzaak van de samenwerking met andere afdelingen erkent.
• De cursist heeft het vaardigheidsdoel bereikt als hij in staat is op de gewenste manier met een probleem om te gaan.

PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN

WAT ZIJN DE TECHNOLOGISCHE VEREISTEN?

Een Leer Management Systeem (LMS) is software die speciaal is ontworpen voor het beheren, toewijzen, opvolgen en eventueel creëren van educatieve content. Je kunt kiezen voor een eigen LMS of voor hosting. De vereiste hard- en software hangt af van het soort training en van de leverancier. Bekijk ook de vereisten voor de cursist. Beschikt iedereen over een computer, laptop of smartphone? Via welk medium moet de cursus bij voorkeur gevolgd worden? Wordt het een module met of zonder voice-over?

WAT IS HET VERLOOP?

Hou rekening met de interne doelstellingen en processen die door het project worden beïnvloed. Bepaal het tijdstip waarop je van start wil gaan met de module, wanneer je wil afronden en wil testen.

STEL EEN PROJECTTEAM SAMEN

Bepaal wie welke rol zal opnemen bij het ontwikkelen van de module, zoals bijv. de rol van projectmanager, ontwikkelaar, subject matter expert, vertaler, tester, LMS-specialist etc.
Beslis hoe vaak je project updates wilt delen en wie verantwoordelijk zal zijn voor het delen ervan. Geef aan welke communicatiemiddelen jouw voorkeur genieten.
Maak ook een overzicht van hoe problemen moeten worden gecommuniceerd, wie instaat voor het aanreiken van antwoorden en oplossingen en wanneer een vraag of probleem als beantwoord of opgelost mag worden beschouwd.

WELKE INHOUDELIJKE HULPMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT?

Bepaal welke inhoudelijke hulpmiddelen je kunt gebruiken als bronmateriaal. Een verouderde video, een PowerPoint, een handleiding? Bekijk of er input moet gecreëerd worden om de e-Learning te (laten) ontwikkelen.

CHECKLIST Voldoet mijn e-Learning module aan ALLE vereisten?

INHOUD/SCHERMEN

 • Is de cursus niet langer dan 20 à 30 minuten?
 • Is de inhoud opgedeeld in logisch samenhangende en beheersbare stukken?
 • Bevatten de slides niet meer dan 5 bullets? Gebruik infographics indien mogelijk.
 • Wordt content af en toe via de “pull-methode” aangeboden?
 • Is de content die via de “push-methode” wordt aangereikt voldoende interactief gemaakt?
 • Is het taalgebruik op alle schermen duidelijk, ondubbelzinnig en aangepast aan de doelgroep?
 • Zijn de spelling en grammatica gecontroleerd?
 • Is de toon consistent doorheen de cursus?
 • Zijn de interpunctie en het hoofdlettergebruik correct en consistent?
 • Zijn de afbeeldingen en foto’s zinvol?
 • Zijn alle knoppen en pictogrammen logisch gelabeld?

LOOK & FEEL (GUI)

 • Hebben alle schermen relevante namen of beschrijvingen?
 • Zijn de juiste logo’s gebruikt?
 • Zijn het kleurenschema, het lettertype, de iconen en foto’s etc. consistent gebruikt doorheen de cursus en zijn ze in lijn met de branding guidelines van het bedrijf?
 • Hebben de schermen genoeg contrast?
 • Is er voldoende witruimte op het scherm?
 • Worden er maximaal twee/drie lettergroottes gebruikt?

OEFENINGEN EN TESTEN

 • Zijn er voldoende inline questions zodat de learner voor zichzelf kan nagaan of hij/zij de content goed begrepen heeft?
 • Zijn de vragen in de test relevant voor het aftoetsen van de aangeboden content?
 • Worden er verschillende types vragen gebruikt?
 • Werk je met een grotere vragenpoule waaruit je dan ad random een aantal vragen zal trekken?
 • Moeten de vragen in de vragenpoule onderverdeeld worden in categorieën, zodat er uit elke categorie een aantal vragen kan worden getrokken?
 • Wil je wel of geen feedback geven bij een juist/foutief antwoord?
 • Is de feedback zinvol?
 • Wat is het slagingspercentage?
 • Hoeveel kansen wil je de learner aanbieden om te slagen voor de test?
 • Moet hij eventueel de module opnieuw doornemen na meer dan 1 niet-geslaagde test?

NAVIGATIE EN FUNCTIONALITEIT

 • Is de laadtijd van de cursus aanvaardbaar?
 • Is de cursus zichtbaar in alle webbrowsers?
 • Zijn alle hyperlinks getest en werken ze naar behoren?
 • Brengen alle knoppen de gebruikers waar ze hen moeten brengen?
 • Werkt de lineariteit perfect?
 • Is de volgorde van alle navigatie gemakkelijk te herkennen en correct?

AUDIO EN VIDEO

 • Zijn alle videobestanden gecomprimeerd en geoptimaliseerd voor alle webbrowsers en het LMS?
 • Zijn de video’s consistent in kwaliteit en type?
 • Zijn de voice-overs duidelijk?
 • Kunnen gebruikers gemakkelijk het volume regelen?
 • Zijn alle audiobestanden correct gesynchroniseerd met de schermen?
 • Zijn er ondertitels nodig?

ANDERE

 • Is de totale doorlooptijd goed ingeschat/berekend?
 • Is de inhoudsopgave gemaakt?
 • Is alle persoonlijk identificeerbare informatie verborgen?

Als je liever niet zelf aan de slag gaat met het ontwikkelen van een e-learning module, dan kunnen wij je altijd helpen.
Neem gerust contact met ons op.