Waarom investeren in opleiding?

Waarom is het stimuleren van bedrijfsopleiding en bedrijfstraining een topprioriteit in de Europese werkgelegenheidsstrategie? Heeft het opleiden van medewerkers een invloed op de productiviteit? Welke bedrijven hebben een opleidingscultuur? En moet je kiezen voor interne, externe of in-company opleidingen? Onyx vertelt het je.

“Het aanbieden van opleiding op de werkvloer heeft een grote impact op het concurrentievermogen en op de resultaten van een onderneming.”

Waarom bevordert opleiding op de werkvloer het concurrentievermogen?

Het concurrentievermogen van een bedrijf in de EU berust niet op lage lonen maar op de combinatie van innovatie, wetenschap en het investeren in menselijk kapitaal. Het opleiden en bijscholen van werknemers zorgt voor meer motivatie en een bredere kennis. Medewerkers worden multi-inzetbaar, met betere bedrijfsresultaten als gevolg.

Investeren grote ondernemingen meer in opleiding?

Het antwoord is ja, 84% van de bedrijven met meer dan 200 werknemers zijn vormingsbedrijven. Dit cijfer valt terug tot 50% voor bedrijven met 50-200 werknemers en tot 12% voor de ondernemingen met 10 tot 50 werknemers. Bij de kleine bedrijven, die tot 10 mensen tewerkstellen, biedt slechts 1,7% opleiding aan. De ‘instroom’ van personeel is dus een belangrijke determinant van de investering in opleiding. Naarmate er meer werknemers aangeworven worden, stijgen ook de opleidingsinspanningen.

investeren in opleiding

Is er een verschil in opleidingsinspanningen per sector?

In sectoren als landbouw, horeca en bouw zijn de opleidingsinspanningen quasi nihil. De energiesector, banken, verzekeringen en de (petro)chemie hechten daarentegen veel belang aan het bijscholen van hun personeel.

Wat is het programma ‘Leven Lang Leren’ van de EU?

Technologische ontwikkelingen, globalisering en robotisering hebben een enorme impact op onze manier van werken. Er worden steeds hogere eisen aan de vaardigheden van werknemers gesteld. Het objectief van een ‘Leven Lang Leren’ is dat elke werknemer, gedurende zijn hele loopbaan, toegang heeft tot opleiding, om zo snel op veranderingen te kunnen inspelen.

Nederland investeert meer dan België in continue opleidingen.

In België heeft 6,9% van alle werknemers toegang tot continu leren, in Nederland is dat 19%. Nederland scoort beter dan het Europees gemiddelde van 10,7%, maar blijft achter hinken op landen als Zwitserland, Denemarken en Finland, waar bijna 30% van de werknemers toegang hebben tot opleiding en training.

Welke soorten opleiding bieden bedrijven aan?

Enerzijds zijn er de opleidingen die zich vooral toespitsen op het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis zoals technische opleidingen, on-the-job trainingen, on-board trainingen, producttrainingen. De opleidingen gekoppeld aan de specifieke noden van een bedrijf zeg maar. Anderzijds zijn er de meer algemene bedrijfsopleidingen, zoals loopbaancoaching, leiderschap, klantvriendelijkheid etc…

bedrijfsopleiding

Wat werkt het best, opleidingen binnen het bedrijf of externe opleidingen?

De keuze hangt af van het doel van je opleiding. We maken een verschil tussen interne, externe en in-company opleidingen. Een interne opleiding wordt door het bedrijf zelf voorbereid en uitgevoerd, waardoor de leerstof meteen toepasbaar is. Het voordeel van extern opleiden is dat je profiteert van de kennis en de ervaring van de trainer en sneller weet wat er bij de concurrentie leeft. Het nadeel is dat een trainer de cultuur en de opleidingsdoelen van je bedrijf niet goed kent. Bij in-company opleidingen via e-Learning wordt de leerstof afgestemd op de opleidingsdoelen van de organisatie. De Verenigde Staten kiezen resoluut voor deze vorm van opleiden en ook Europa is aan een inhaalbeweging bezig. Nadeel van deze vorm van opleiden is het prijskaartje.

Is het opleiden via e-Learning echt duurder?

Opgelet, opleiden via e-Learning is duurder dan het aanschaffen van een cursus, dat is zeker, maar e-Learning is niet duurder dan een klassikaal traject met dezelfde doeleinden. Je betaalt voor maatwerk, voor een totaalconcept van doelgericht opleiden, inclusief opvolging en testmodules. Je bespaart echter op lesgevers, infrastructuur en reiskosten.

Heeft het opleiden van e-Learning een meerwaarde?

Personeel opleiden via e-Learning heeft vele voordelen, maar is vooral geschikt voor bedrijven met een duidelijk opleidingsdoel.
E-Learning opleidingen zijn altijd en overal beschikbaar, hebben een hoger bewezen rendement, zijn multi-inzetbaar en vragen minder tijd.

E-Learning in cijfers.

Digitale bedrijfsopleidingen doen het goed. De omzet van e-Learning bedraagt 91 miljard dollar. In de Verenigde Staten kiest 77% van de bedrijven voor het opleiden via e-Learning. In Europa, waar vandaag de voorkeur uitgaat naar externe opleidingen, wint e-Learning snel terrein. Vanaf het jaar 2000 is de e-Learning markt maar liefst met 900% gestegen.

opleiding voor bedrijven

Moet een bedrijf een ‘leerexpert’ in huis hebben om e-Learning aan zijn werknemers aan te bieden?

Nee, een positieve ingesteldheid volstaat. E-Learning ontwikkelaars -je moet hier wel het kaf van het koren scheiden- begeleiden hun klanten van A tot Z. Ze brengen (in samenspraak met de HR-verantwoordelijke of preventieadviseur bv) de bedrijfscultuur in kaart, gaan na wat de bedrijfsbehoeften zijn, ontwikkelen leercontent, testmodules en kunnen in vele gevallen het administratieve platform aanbrengen om het geheel aan leertrajecten van hun werknemers of derde partijen op te volgen.

Conclusie: loont het investeren in een bedrijfsopleiding?

Absoluut, daarom is het ook één van de topprioriteiten in de Europese werkgelegenheidsstrategie. De impact van de integratie van bedrijfsopleiding binnen een bedrijfscultuur is enorm, dankzij de positieve invloed op de bedrijfsprestaties en het concurrentievermogen van een onderneming. Hoe dat komt? Opleiding bevordert de inzetbaarheid van werknemers, speelt in op attitudes en motivatie en werkt de wrijvingen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt weg.