84% van de Belgische bedrijven investeert in opleidingen voor medewerkers.

Wat lezen we op de site van Statbel, het Belgisch statistiekbureau? 84% van de bedrijven organiseert opleidingen voor medewerkers. Mooi cijfer denk je. Toch blijft het gebrek aan opleidingsinspanningen één van de structurele zwaktes van onze arbeidsmarkt. Een woordje uitleg.

Het Belgisch opleidingsmodel

Het Belgische opleidingsmodel focust op onderwijs voor de start van de loopbaan. Ook al biedt 83% van onze bedrijven opleiding aan, slechts 7% van de 25- tot 64-jarigen kan er gebruik van maken. In toplanden als Zwitserland en Zweden is dat 30 procent. Dit maakt van ons land één van de zwakste landen van Europa.

De arbeidsmarktpositie van ouderen

Leeftijdsdiscriminatie op de Belgische arbeidsmarkt is een pijnlijk feit. Als we naar de opleidingsgegevens van 55- tot 64-jarigen kijken, zien we dat amper 3,7% toegang tot opleiding heeft. In de best presterende landen is dit 20%. Geen toeval dus dat in België maar 45% van deze leeftijdsgroep nog aan het werk is. In Zweden en Zwitserland is dit meer dan 70%.

De toenemende diversiteit

de toenemende diversiteit plaatst onze arbeidsmarkt voor steeds grotere uitdagingen. Volgens de berekeningen van de Verenigde Naties neemt de netto-migratie in ons land toe tot 2020. De arbeidsmarktintegratie is moeilijk voor mensen met een migratie achtergond. Deze sociale ontwikkelingen vragen om veranderingen in de manier van opleiden.

De verstrengde wetgeving

De wet-Peeters rond Werkbaar en Wendbaar Werk verplicht de werkgever om gemiddeld 2 opleidingsdagen per werknemer per jaar te voorzien. Op termijn worden dat er 5. Voordien waren de regels anders: dan moesten bedrijven 1,9% van de loonmassa investeren in opleiding.

Levenslang Leren

Technologieën evolueren aan een sneltempo. Om deze veranderingen aan te kunnen volstaat een diploma niet meer. ‘Levenslang Leren’ heeft een positieve invloed op bedrijfsprestaties omdat ze de kennis, vaardigheden en motivatie van werknemers verhoogt. De keuze voor klassikaal of online leren hangt af van de te bereiken leerdoelen.

Opleidingstraject

Is e-Learning het antwoord op uw opleidingsvraagstuk? Dan werken wij, samen met u, een moduleerbaar opleidingstraject uit. Is klassikaal opleiden beter, dan verwijzen wij u graag door.