De goede werkgever stimuleert on-the-job learning

Werk jij in een lerende omgeving?

On-the job learning in een lerende onderneming

Een bedrijf waar de medewerkers voortdurend hun eigen competenties en die van collega’s stimuleren om zo de gewenste resultaten te behalen en de job-tevredenheid te vergroten heet een lerende onderneming. Zij kan flexibel inspelen op omgevingsveranderingen en veranderende noden van de organisatie. Met andere woorden, een onderneming die het on-the-job leren op alle niveaus (individueel en collectief) stimuleert en zichzelf als gevolg daarvan steeds verder ontwikkelt.

De kenmerken van de nieuwe lerende werkomgeving

Werk jij in een lerende onderneming? Check it out.

Horizontale structuur
Traditionele ondernemingen hebben een verticale of hiërarchische structuur. Alle beslissingen worden door de directie genomen. Een lerende onderneming is opgebouwd rond horizontale processen. De medewerkers krijgen meer autonomie. Er is een grotere mate van onderlinge afhankelijkheid nodig waarin mensen leren samenwerken, in hun team en daarbuiten, ongeacht de hiërarchie.

Teamwork
Sterk omlijnde en omkaderde functiebeschrijvingen? Een lerende onderneming gelooft er niet in. Daar waar traditionele ondernemingen steunen op individuen die heel specifieke taken uitvoeren, zweert de lerende onderneming bij teamwork. Want teamleden leren van elkaars prestaties en fouten. Dit optimaliseert de persoonlijke bijdrage en heeft een positieve invloed op het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf in het algemeen.

Open communicatie
In traditionele organisaties wordt meestal een top-down communicatiestijl gebruikt. Er wordt vaak gezegd ‘bij ons staat de deur open’, maar er wordt vergeten dat deze deur een ontzettend hoge drempel heeft. Een lerende onderneming streeft naar een open en eerlijke communicatie. Collega’s die zich uitspreken over dingen die niet goed gaan, worden erkend voor hun bijdragen.

Empowerment
Het klassieke denkpatroon – de rol van het management is om beslissingen te nemen en van de medewerkers om deze beslissingen uit te voeren – wordt niet gevolgd. Waarom niet? Omdat je, met enkele denkers en veel uitvoerders, niet leert. In de lerende organisatie zijn alle werknemers gemachtigd om beslissingen te nemen en te leren van de successen en mislukkingen van deze beslissingen.

Geïnspireerd leiderschap
Een lerende organisatie kan niet bestaan ​​zonder de inzet en het leiderschap van de senior managers. Managers moeten het goede voorbeeld geven door zelf leerling te worden en anderen te inspireren om te leren. Dit vereist een nieuw denkkader want vele managers vinden dat ze niet meer hoeven te leren omdat ze hun diploma op zak hebben. Lerende ondernemingen stimuleren groei, om zo hun werknemers, leveranciers, klanten en andere belangrijke belanghebbenden te inspireren.

Veranderen om te verbeteren
Veranderen om te verbeteren? Vele bedrijven doen het gewoon niet. Het is te moeilijk en het vraagt teveel energie. De lerende onderneming omarmt innovatie en verandering. Ze innoveert omdat ze leert, en ze leert omdat ze innoveert. Het is een continue cyclus van verandering, innovatie, leren en verbetering. Dit is de reden waarom lerende ondernemingen een stuk veerkrachtiger zijn en creatiever omgaan met verandering.

Job-tevredenheid
In de meeste traditionele bedrijven bestaat een gebrek aan arbeidstevredenheid. Dit resulteert in een lage betrokkenheid voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. De symptomen: te lage productiviteit, hoog ziekteverzuim, arbeidsonrust en hoog arbeidsverloop. De lerende onderneming streeft naar een hoge job-tevredenheid. Hoe? Door zich flexibel op te stellen. Glijdende arbeidsuren, de job aanpassen aan de persoonlijkheid van de werknemer, openstaan voor de keuzes en voorkeuren, medewerkers steunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Technologie
Veel bedrijven vinden het moeilijk zich aan te passen aan technologische innovaties. In de lerende onderneming wordt een gezamenlijke inspanning geleverd om de meest geavanceerde technologie te gebruiken om bedrijfsprocessen, diensten en producten te verbeteren. De investeringen in technologie zijn hoog en de medewerkers worden continu getraind om de nieuwste technologie te gebruiken.

Leermogelijkheden
De lerende organisatie stimuleert leren op alle niveaus. Passende leermogelijkheden worden gecreëerd om de ontwikkeling van werknemers te verbeteren. Dit is noodzakelijk in een omgeving die steeds verandert en waar mensen multi-inzetbaar moeten zijn. De uitdaging is om deze leermogelijkheden te identificeren en toegankelijk te maken. Leren en nieuwe dingen uitproberen, zelfs het maken van fouten, wordt onderdeel van de cultuur van de lerende onderneming. De focus verschuift van ‘just in case’ naar ‘just in time’.

Opleiden met e-Learning

Onyx ondersteunt de lerende onderneming in het trainen van hun medewerkers door het maken van corporate e-Learning op maat. Wil dat zeggen dat je bij ons terechtkunt voor elke opleidingsbehoefte? Nee, we maken enkel e-Learning modules voor specifieke leerdoelen. Want soms is een klassikale training of Blended Learning (de combinatie van  e-Learning en klassikale training) beter. Benieuwd naar de juiste opleidingsmethode voor jouw onderneming? Wij luisteren graag en geven je eerlijk antwoord.
Je kunt ons bereiken op het nummer +32 (0)9 269 80 21.
Of laat nu je gegevens na, dan nemen we contact met je op.