JAN DE NUL GROUP
  • Opgericht in 1938
  • Baggeren, waterbouw, offshore, infrastructuur, duurzame energie
  • 6.875 werknemers
  • € 2 miljard omzet

Case study

De klant

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Ze maken het opwekken van offshore energie mogelijk en houden waterwegen op diepte. Ze bouwen nieuwe havens en creëren extra land. Ze realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van verontreiniging pakken ze aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen het bedrijf kunnen ze totaaloplossingen aanbieden waarbij ze één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren. Al generaties lang investeert de familie De Nul in mensen en eigen materieel. Met een hart voor ondernemen, maar vooral met een eigenzinnigheid die hen uniek maakt in de sector.

De continue opleiding en ontwikkeling van de duizenden werknemers die wereldwijd actief zijn, is een hele uitdaging voor de KPI-dienst van Jan De Nul Group. KPI staat hier voor Kennis, Proces & Innovatie. De doelen van Kennis zijn glashelder: zelf continu bijleren, en je kennis en ervaring met collega’s delen. Niet alleen binnen de eigen dienst, maar ook doorheen het hele bedrijf.

“Dagelijks volgen collega’s, overal ter wereld, wel een opleiding: simulatortrainingen, klassikale trainingen, maar ook via e-learning. Voor dat laatste heeft Jan De Nul Group een partner gevonden in Onyx”

De uitdaging

Veiligheid is een prioriteit voor Jan De Nul Group. De QHSSE-afdeling (Quality, Health, Safety, Security, Environment) is dagelijks bezig met de opleiding van mensen op werven, schepen en op kantoor.

Toen Jan De Nul Group bij Onyx kwam aankloppen, kregen medewerkers bij de start van ieder project diverse opleidingen over Health, Safety en Environment (HSE). Vaak ging kostbare tijd verloren, want niet iedereen start op hetzelfde moment of op dezelfde dag.

Bovendien kregen sommigen de informatie voor de eerste keer te horen, terwijl anderen de informatie eerder al op een andere werf te verwerken kregen. Echt motiverend werkte dat niet. Met een doelgroep van 20.000 mensen was een oplossing niet vanzelfsprekend.
Of toch?

Er was nood aan een training:

  • die geen tijd en energie vraagt van verantwoordelijken tijdens de opstart van de werf
  • die op voorhand gevolgd kan worden
  • waarin correcte informatie op exact dezelfde manier wordt overgebracht aan elke medewerker
  • met een test waarvan de resultaten gelogd worden zodat het duidelijk is wie de training al gedaan heeft en mensen deze niet nodeloos opnieuw moeten volgen

De oplossing

Onyx to the rescue

Trainingsnoden voor een aanzienlijke doelgroep die wereldwijd verspreid zit, daar weten we bij Onyx wel raad mee. e-Learning is de ideale manier om grote groepen mensen op eenzelfde wijze te trainen en hun voortgang en resultaten op te volgen. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, kan deze vorm van training bovendien ook offline worden gevolgd. En dat was nodig voor een groot deel van de doelgroep dat niet constant toegang heeft tot het internet. Ruim 3.000 bemanningsleden aan boord van de schepen bijvoorbeeld.

Samen met de QHSSE-afdeling en de KPI-dienst bepaalden we een plan van aanpak. Zij hadden al een heel goed idee hoe de training er juist moest uitzien: korte modules van maximaal een kwartier gevolgd door een test die de leerstof van alle modules toetst.

Kick-off meeting

Tijdens de kick-off meeting legden we de parameters voor het project vast en maakten we goede afspraken. We bepaalden de doelstellingen van de training, de doelgroep en de stakeholders, maar ook de prioriteiten en mogelijke valkuilen voor het project. Daarnaast werd de rolverdeling binnen Onyx en Jan De Nul Group verduidelijkt en deed Onyx de verschillende fases in het ontwikkelproces uit de doeken.

Doelgroep

De doelgroep was zeer divers, zowel qua moedertaal en opleidingsniveau als functie. Aangezien Engels de voertaal is bij Jan De Nul Group, ontwikkelden we de training in eerste instantie in die taal. Om een goed begrip van de leerstof te verzekeren, werd met een voice-overstem gewerkt die alles in een rustig tempo uitlegt. Het taalgebruik werd zo eenvoudig mogelijk gehouden en op het scherm werd enkel de essentie getoond.

Timing en inhoud

De QHSSE-afdeling was verantwoordelijk voor de inhoud van de training en leverde alle leerstof aan. Onyx werkte op basis daarvan een script en de bijhorende visualisatie uit. De KPI-dienst was betrokken voor alle technische details omtrent de integratie van de training op het Learning Management System (LMS) van Jan De Nul Group en controleerde samen met de QHSSE-afdeling de scripts en de modules vanuit didactisch, pedagogisch en grafisch standpunt.

Timing was belangrijk voor Jan De Nul Group. Daarom stelde Onyx een projectplan op met een strakke timing voor de ontwikkeling van de modules en korte reviewperiodes.

Ready, set, go!

Na de kick-off meeting ging Onyx aan de slag met de eerste module. We maakten een script en op basis daarvan ook een prototype waarin al een aantal soorten schermen werden uitgewerkt. Het team van Jan De Nul Group zag de EHS-inductie tot leven komen.

Van bij de start kende dit project een vlotte en open communicatie via telefoon en ons projectmanagement platform. Afstand en tijdsverschillen werden moeiteloos overbrugd, en dat was nodig, want het werkgebied van onze contactpersonen overschreed de landsgrenzen ruimschoots. Het engagement van beide partijen om van dit project iets moois te maken, was meteen duidelijk! Na de goedkeuring van het eerste script en het prototype was de basis voor een constructieve samenwerking gelegd.

Voortgang project

Om voldoende oefenmogelijkheden te bieden voor de eindtest, eindigt elke module met een korte oefentest. Het resultaat van deze oefentests is niet bindend, maar geeft elke medewerker een goed idee van zijn/haar kunnen. Voor de eindtest moet de medewerker uiteraard wel een voldoende hoge score behalen.

De behandelde onderwerpen varieerden sterk in moeilijkheidsgraad. Sommige complexe concepten en begrippen vroegen extra visuele ondersteuning. Daarom riepen we een QHSSE-mascotte in het leven, die we heel wat hebben laten doorstaan: de arme stakker werd geëlektrocuteerd, hij viel van een stelling, kreeg een serieuze zonneslag en inhaleerde meer stof dan goed voor hem was. Maar gelukkig zijn Onyx-creaties uit het juiste hout gesneden en heeft de mascotte er niets aan overgehouden.

e-Learning Onyx

Daarnaast werd in de modules heel wat fotomateriaal gebruikt om de informatie te verduidelijken. Het team van Jan De Nul Group verzamelde beelden van verschillende sites uit de hele wereld, zodat iedereen zich wel herkent in een persoon of situatie.

Tijdens de ontwikkeling werd beslist om niet vijf maar zes modules te maken, gevolgd door de eindtest. Er werd ook nog gesleuteld aan de volgorde en inhoud van de verschillende onderwerpen. Een uitdaging om alles op tijd klaar te krijgen, maar dankzij de gedeelde inspanningen van de QHSSE-afdeling en het team van Onyx werd het projectplan gerespecteerd.

“Het Onyx-team is ‘driven to perform’. Voor ons was de timing heel belangrijk, Onyx is erin geslaagd zeer kwalitatief werk te leveren binnen de vooropgestelde planning. Daarnaast zijn het gewoon toffe mensen, de samenwerking is heel vlot verlopen!”

Na vijf maanden schrijven, vormgeven, ontwikkelen en reviewen was de HSE-inductie van Jan De Nul Group klaar. De afsluitende meeting voor het project was een blij weerzien tussen de teams van Onyx en Jan De Nul Group. De quote op de feestelijke taart was zorgvuldig uitgekozen: “Teamwork divides the tasks and multiplies the success.”

e-Learning Onyx