Zo ontwikkel je een succesvolle leercultuur

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Deze voortdurende veranderingen maken blijvende bijscholing essentieel. Het opbouwen en onderhouden van een doeltreffende leercultuur wordt voor L&D afdelingen steeds meer een uitdaging. Klassieke opleidingen volstaan niet langer en er is behoefte aan een meer agile manier om leermiddelen te ontwikkelen en in te zetten. Op welke manier implementeer je een een succesvolle leercultuur? Laat ons eens kijken naar de opportuniteiten en valkuilen.

De voordelen

Het creëren van een sterke leercultuur beïnvloedt de prestaties van je organisatie.
Dit zijn de voordelen:

 • Empowerment
  Empowerment van werknemers komt zowel het individu als de werkgever ten goede. Persoonlijke ontwikkeling en training tijdens de loopbaan resulteert in betrokken en gemotiveerde medewerkers.
 • Concurrentievoordeel
  De werknemers zijn de grootste troef en het grootste concurrentievoordeel van elk bedrijf. Nu technologie en digitale transformatie alom aanwezig zijn, is het voor elk bedrijf van belang om ervoor te zorgen dat het personeel over de nodige vaardigheden, mogelijkheden en over het vertrouwen beschikt om gemakkelijk met deze veranderingen om te gaan.
 • Innovatie en vertrouwen stimuleren
  Een sterke leercultuur beperkt zich niet tot formele training. Een onderneming moet groei stimuleren door een veilige omgeving te creëren waar werknemers van fouten kunnen leren. Zoals een kindje dat leert lopen: het leert en wordt veerkrachtiger door zijn aanpak te verfijnen op basis van elke mislukte poging.
 • Prestaties verbeteren
  Uit onderzoek blijkt dat 17% (McKinsey) tot 19% (Standish Group) van de implementatie van IT-projecten uitloopt op een totale mislukking. Slecht 29% wordt als succesvol beschouwd. Dit toont aan dat ondernemingen tekortschieten in het begrijpen van de vaardigheden en competentievereisten om het voordeel van deze technologie te herkennen. Enkel een sterke leercultuur kan dit probleem ondervangen.
 • Jong talent aantrekken en behouden
  De jongere generatie vindt carrière en groei binnen hun job belangrijk. Hoe meer ze kunnen evolueren, hoe langer ze bij dezelfde werkgever blijven.
 • Senior talent optimaal benutten
  16% uit van de totale beroepsbevolking is ouder dan 55. En dat is goed nieuws, want deze diversiteit verhoogt het rendement. De oudere generaties zijn sterk in het begeleiden en in het scheppen van goed functionerende kaders. De jongere generaties zijn flexibel en bekijken problemen op een holistische wijze. Een perfecte combinatie… op voorwaarde dat ook de oudere generaties toegang hebben tot bijscholing.

De voorbereiding

Bij het creëren van een nieuwe leercultuur moet je eerst begrijpen welke vaardigheden medewerkers nodig hebben om goed te kunnen functioneren en voor welke uitdagingen ze vandaag en in de toekomst staan. Daarbij kunnen volgende vragen helpen.

Wat is onze strategie?
Zorg ervoor dat je de strategie van het bedrijf door en door begrijpt. Vraag aan het management welke richting elke afdeling uitgaat en welke hun doelen voor de toekomst zijn. Op basis daarvan kan je in kaart brengen hoe L&D de betrokken medewerkers kan ondersteunen.

Wie staat in voor verandering?
Doe beroep op de mensen die, binnen jouw organisatie, zich bezighouden met verandering. Zij kunnen jou helpen om verandering beter te begrijpen.

Wordt verandering gestimuleerd?
Denk nu na over hoe deze veranderingen en drijvende krachten zichtbaar zijn in de bedrijfscultuur. Dit geeft je een beeld van hoe het staat met je leercultuur. Soms kan de bedrijfscultuur het leren en het delen van kennis tegenwerken als ze te individualistisch of te competitief is of als ze gericht is op de korte termijn.

Wat zijn de verwachtingen?
Praat met de doelgroep om verwachtingen in kaart te brengen. Stel hen de volgende vragen:

 • Wat is leren voor jou? Wat houdt het in?
 • Hoe leer je? Leer je op het werk?
 • Wat heb je nodig om je werk met succes te doen?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen als het gaat om leren?

Wat wordt er verwacht van de resultaten?
Breng ook duidelijk in beeld welke resultaten je als L&D afdeling wilt nastreven:

 • Hoe wil je die resultaten meten?
 • Hoe wil je verslag uitbrengen?

Ontwikkel een raamwerk

Je huidige leercultuur in kaart brengen, zal je helpen bij het ontwikkelen van een sterke leercultuur in de toekomst. Leren wordt ondersteund op 3 niveaus: Structuur, Omgeving en Individueel. Zo worden de sterke en zwakke punten duidelijk en leg je mogelijke leerbelemmeringen bloot. Dit raamwerk zal je helpen je toekomstige doelen te bepalen.

Structuur

Structurele variabelen kunnen te maken hebben met tijd, middelen, technologieën en regels die uw leercultuur maken tot wat ze is. Het vrijmaken van werktijd voor leren is een van de sleutelfactoren in de ontwikkeling van vaardigheden. Stel volgende structurele vragen:

 • Hoeveel tijd investeren werknemers maandelijks in leren?
 • Hebben en krijgen ze de tijd om kennis te delen en te helpen?
 • Geven managers werknemers voldoende tijd om te leren?
 • Waar vindt leren plaats? Dit kan een digitale leeromgeving zijn, het leren van collega’s of een andere vorm van leren.
 • Wat zijn de instructies, kaders en sjablonen voor het helpen van anderen? Bijvoorbeeld interne demo’s, mentoring, communities, …
 • Wat waren de leeracties in het verleden en wat was de uitkomst?
 • Welke feedback werd er gegeven?

Individueel

Vanuit het gezichtspunt van een individu is niet genoeg tijd hebben om te leren de belangrijkste barrière. Maar zelfs als een werknemer tijd krijgt om te leren, komen alle andere taken op de eerste plaats. Met als gevolg dat de werknemer het gevoel heeft dat hij geen tijd heeft om te leren. Hoe kan je individuen ondersteunen in hun leertraject? Hoe kan je hem of haar motiveren om prioriteit te geven aan leren? Door te helpen inzicht te krijgen in loopbaanambities en door te achterhalen wat hem of haar motiveert. Als een persoon zijn sterke punten en ontwikkelingsgebieden kent, zal hij in staat zijn om zijn leerbehoeften aan te geven. Dit zijn enkele hulpmiddelen om het leren van individuen te ondersteunen:

 • Communiceer over de leermogelijkheden en verwachtingen.
 • Motiveer hen door de leerdoelen en -activiteiten te koppelen aan de bedrijfsstrategie.
 • Ondersteun managers en teamleiders bij het begeleiden van hun teamleden (ontwikkelingsgesprekken, het stellen van leerdoelen, begeleiden van een nieuwe werkwijze).
 • Beoordeel of het huidige systeem ter ondersteuning van het leren van werknemers up-to-date is en wat de waarde is voor de werknemers.
 • Doe een enquête om te begrijpen wat werknemers motiveert om te leren.

Omgeving

Na de structurele en individuele factoren moet je stilstaan bij de werkomgeving, de cultuur en de mentaliteit. Hoe gaan medewerkers met elkaar om? Wat is hun houding? Hoe staat de onderneming in het algemeen tegenover ontwikkeling? Dit helpt je inzicht te krijgen in de obstakels die je kunt tegenkomen bij het invoeren van een nieuwe leercultuur. Volgende vragen helpen je op weg:

 • Hoe reageert je organisatie op mislukkingen? Worden ze verdoezeld of omarmd?
  Is het mogelijk om van fouten te leren?
 • Durven werknemers aan te geven wanneer ze moeite hebben met een taak?
 • Is ontwikkeling een van de kernwaarden van de organisatie?
  Wat is hun groeimindset?
 • Is de omgeving bevorderlijk voor leren in het algemeen?
 • Welke rol speelt leren in loopbaanontwikkeling?
 • Kunnen werknemers open en eerlijk om hulp of feedback vragen zonder repercussies?

Doe een SWOT-analyse

Door het opstellen van een SWOT-analyse breng je de uitdagingen in beeld door de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je huidige leercultuur te evalueren. Want één van de grootste valkuilen bij het creëren van een nieuwe leercultuur is het niet doorbreken van oude leergewoonten. Zonder een duidelijke strategie is het moeilijk medewerkers te overtuigen een nieuwe manier van leren te aanvaarden.
Het is logisch om zoveel mogelijk bestaand lesmateriaal te gebruiken om tijd en middelen te besparen. En vaak is dit ook een uitstekende basis voor een nieuwe training. Toch moet je evalueren of de materialen en ideeën van de vorige opleidingen nog in je huidige leercultuur passen.

Gedragsverandering blijft een valkuil

Vaak heeft een L&D afdeling moeite om gedragsverandering op alle niveaus door te voeren. Eerst en vooral moet het management overtuigd worden. En dat, geloof ons vrij, is niet altijd even gemakkelijk. De mens is een gewoontebeest en reageert weerhoudend op verandering. Wees voorbereid om vaak gehoorde excuses te weerleggen. We zetten er een paar op een rij:

 • We hebben geen behoefte aan concrete leerdoelen.
 • Wij werken met laaggeschoolden, de leerweerstand is te hoog.
 • Wij hebben geen tijd voor bijscholing.
 • We zitten met een taalprobleem.

Kom gerust eens bij ons luisteren als je een onderbouwd antwoord wil op deze vragen. Eens het management overtuigd, moet je zorgen dat je medewerkers goesting hebben om te leren. Dan moet je gedragsverandering bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?

Jij, van jouw kant:

 • Leg het leerprofiel vast
  Hou altijd rekening met het opleidingsniveau, eventuele taalproblemen, het niveau van computervaardigheid. Zo kies je de juiste vorm van leren voor jouw doelgroep: intellectueel, informeel, imaginair of intuïtief.
 • Bepaal het doel
  Gaat het om informatieoverdracht of kennisoverdracht, het aanleren van theoretische of manuele vaardigheden of heb je gedragsverandering tot doel? Elk leerdoel vraagt om een andere insteek, om een andere manier van opleiden.
 • Schep duidelijkheid
  Geef je medewerkers mee wat ze kunnen verwachten en doe dat voor de opleiding start. Vertel hen wat de volgorde en doelstelling van de e-Learning is, hoelang ze duurt en wat je met de module beoogt. Duidelijkheid schept rust, wat leren vergemakkelijkt.

Wij, van onze kant:

 • We houden het luchtig
  Door spelelementen -gamification heet dat- aan je training toe te voegen vergeet je medewerker dat hij aan het leren is. Het is bij uitstek de manier om weg te blijven van een ‘schoolsysteem’. Geen punten maar scores, die bovendien tijdelijk zijn. Je kunt het opnieuw proberen. Je kunt verbeteren. Dit verhoogt de betrokkenheid en motivatie en verbetert de kennisinhoud.
 • We maken er een interactief verhaal van
  We vermijden saaie schermen met opsommingstekens. Een echte verhaallijn maakt de leerinhoud veel interessanter. We maken het ook interactief. Door de medewerker te betrekken en in een real-life scenario voor keuzes te stellen, zullen ze sneller en met meer plezier leren.
 • We kennen de kneepjes van ons vak
  We weten de aandacht te trekken en mensen tot actie te motiveren. We concentreren ons op leren en brengen je training terug naar zijn eenvoudigste en makkelijkst te begrijpen vorm. We roepen bovendien emotie op. We maken het leuk, sexy, interessant, mysterieus, enz. We zijn ons bewust van de invloed van kleuren en grafische elementen.

Wij kunnen je helpen, maar niet toveren

Verandering in het leerproces van een bedrijf begint met het aanpakken van technologische behoeften. Het oude leerplatform of de huidige manier van leren volstaat niet meer, dus je gaat op zoek naar een nieuwe leverancier. Doe dit niet te snel, want technologie (zoals e-Learning) die losstaat van een grondige visie heeft niet het gewenste resultaat. Wat is het nut van een leeroplossing als medewerkers het één keer proberen, vinden dat het niet aan hun behoeften voldoet en dus niet meer terugkeren? Stel daarom eerst, eventueel in samenspraak met je e-Learning provider,  een stappenplan op. Laat je niet verblinden door een hippe vormgeving, het hoofddoel is blijft leren!

Graag meer weten over onze e-Learning aanpak? Neem gerust contact met ons op.
Je kunt ons bereiken op het nummer +32 9 296 80 21.
Of je stuurt ons een mail, dat kan natuurlijk ook.

Voor ons staat Onyx gelijk aan expertise, creativiteit en begeleiding. Zij hebben ons e-Learning portaal opgestart. Ook in de toekomst werken we zonder twijfel weer met hen.

Onyx bleek ook een partner die geëngageerd mee dacht, die zelf kort op de bal speelde en die flexibel wist om te gaan met ‘last-minute’ wijzigingen! Het was een prettige en professionele samenwerking die én door de contacten met de projectleider én door het gebruik van het Onyx-communicatieplatform vlot verliep!
Wij gaan voor de productie van een volgende e-learning opnieuw met Onyx in zee!

Onyx is  een open-minded bedrijf dat met de klant meedenkt.
Ze staan open voor opbouwende kritiek. Het is een fijne samenwerking die hopelijk nog lang standhoudt.

Onyx leverde e-Learning van topkwaliteit. Correcte, snelle en professionele begeleiding. Wij werken in de toekomst weer met hen!

Proactieve, uitdagende en commerciële drive zorgden voor het succes van het project. De communicatie was erg goed en deadlines werden gehaald. De teamleden waarmee wij werkten, waren stuk voor stuk echte professionals.

Nog voor er iets werd opgeleverd, wist ik al dat we goed gekozen hadden door met Onyx in zee te gaan. Het enthousiasme en de passie – zowel tijdens de eerste verkennende gesprekken als nadien in de ontwikkeling – weerspiegelen perfect hun kennis van zaken en gedrevenheid.

Tijdens het ontwerpen van een e-learning hebben we gebruik gemaakt van de expertise van Onyx. Met Onyx is het fijn zaken doen omdat zij scherp de voortgang controleren en zich inleven in de klant. Zo hebben we uiteindelijk het eindproduct waar we erg blij mee zijn.

Het resultaat overstijgt onze verwachtingen. De grote hoeveelheid informatie werd omgezet in een mooi ogende virtuele training. Onze trainees hebben de boodschap voor de volle 100% begrepen. Het gebruik van het platform verloopt uitstekend, ook voor de administratieve kant.

Onyx heeft al meerdere e-learning modules voor ons ontwikkeld. Ze begrijpen onze noden, houden zich aan een strakke planning en denken oplossingsgericht. Dit alles zorgt voor een mooi eindresultaat.”