E-Learning stappenplan

Steeds meer ondernemingen kiezen opleidingen op maat met een bewezen ‘return of investment’.
De eerste stap in het opzetten van een goed opleidingsbeleid is het in kaart brengen van de leerbehoeften.
Gevolgd door het kiezen van de juiste opleidingsmethodes.
Wat is het doel van de training?
Komt de vorm overeen met het profiel van mijn medewerkers?
Het aanleren van vaardigheden aan laaggeschoolden bijv. vraagt een andere methode.
Wat zijn de meetbare resultaten van een opleiding?

Interactief leren

E-Learning staat voor interactief leren via multimedia. Dankzij e-Learning kan de trainee op elk ogenblik en op eigen tempo leren,
ook tijdens de stille momenten in het bedrijf.
Alle trainingen bestaan uit online modules, beschikbaar via computer, tablet en smartphone. Het volgen van een training vraagt zo
goed als geen computerkennis.

Doel e-Learning

 • Aanleren van nieuwe vaardigheden
 • Snel inwerken van nieuwkomers
 • Communiceren van wijzigingen
 • Herhaling van procedures
 • Stimuleren van gedragsverandering
 • Testen van medewerkers

stappenplan e-Learning

Stappenplan

I. De opleidingsbehoefte bepalen
e-Learning is niet altijd de juiste keuze. Soms is een klassikale training of Blended Learning beter. Om na te gaan of e-Learning geschikt is als opleidingsmethode wordt het doel van de training of bijscholing in kaart gebracht.

 • Informatieoverdracht
 • Kennisoverdracht
 • Aanleren theoretische vaardigheden
 • Aanleren manuele vaardigheden
 • Gedragsverandering

II. De doelgroep bepalen
Wat zijn de kenmerken van de doelgroep die opgeleid of geïnformeerd moet worden? Is de doelgroep homogeen of moet er rekening gehouden worden met verschillen?

 • Aantal
 • Geografische verspreiding
 • Welke opleidingsmomenten
 • Zelfde doelstelling
 • Zelfde voorkennis

III. Het leerprofiel bepalen
Een succesvolle e-Learning module valt of staat met de keuze van de juiste soort e-Learning. Door een grondige analyse van het leerprofiel van uw medewerkers bent u zeker dat uw leerdoelen bereikt worden.

 • Opleidingsniveau
 • Taalproblemen
 • Niveau computervaardigheid
 • Leervorm (intellectueel, informeel, imaginair, intuïtief)

IV. Content
Na het bepalen van voorgaande stappen komt de inhoud van de modules aan bod.

 •  Inhoud cursus en inhoud testmodules
 • Bestaande cursus (papier, film…) omvormen en/of aanmaken content
 • Didactische aanpak (toepassingsgericht leren, educatieve games, simulaties…)
 • Look & feel bedrijf (e-Learning visueel in lijn met andere communicatie van de          onderneming)
 • Bedrijfscultuur

V. Opvolging
Door de implementatie van een LMS (Learning Management Systeem) wordt de volledige didactische omkadering van de e-Learning gewaarborgd.

 • E-Learning toekennen aan groepen of personen
 • Overzicht deelnemers
 • Testresultaten
 • Tools voor R.O.I opvolging
Onze klanten
Wilt u graag een stappenplan voor e-Learning implementatie?
Laat hier uw gegevens na.

  Naam

  Mail

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Meer lezen?

  Uw Team Opleiden en Bijscholen
  Online Trainingen in de Bedrijfslift
  Refresher Training of Retraining
  Salestraining
  Onboarding
  Toolbox en Toolboxmeeting