De wetenschap van het leren

Wat weten we vandaag over leren?

Nee, we hebben nog niet alle geheimen van het menselijk brein doorgrond. Maar dankzij doorgedreven onderzoek, weten we vandaag wel al stukken meer over hoe we die grijze hersencellen moeten gebruiken. Onyx vertelt het je.

Emotie beïnvloedt het leervermogen

Het vermogen om informatie te begrijpen, op te slaan en te gebruiken is verbonden aan onze emotionele toestand. Onderwijssituaties (klassieke training of leren via e-Learning) waarin de lerende zich gestresst, beschaamd of gewoon ongemakkelijk voelt hebben een negatieve invloed op de kwaliteit en de snelheid van het leren. Je negatieve emotie wordt onlosmakelijk onderdeel van de leerstof. De intellectuele activiteit is niet langer neutraal, maar krijgt een emotionele lading. Die emotionele reacties geven toekomstige gedrag vorm.

Emoties beïnvloeden leren

Minder informatie zorgt voor meer leren

Onze hersenen zijn uitgerust om een ​​vrij zware lading aan informatie en sensorische input aan te pakken, maar er is een moment waarop ze overweldigd raken. Dit heet cognitieve overbelasting. Het zorgt ervoor dat de hersenen de informatie niet of onvoldoende kunnen filteren.  Een steeds groter probleem gezien de informatie-verzadigde wereld waarin we leven. Vandaag wordt steeds vaker voor een nieuwe aanpak van aanleren gekozen.  Zoals chunking (opdelen van informatie in stukjes), het elimineren van niet-essentiële elementen en micro-learning (het verpakken van leerstof in hapklare brokken).

hoeveelheid informatie heeft invloed op leren

Fout is helemaal goed

Een recente studie toont aan dat studenten beter presteren op school als hen wordt verteld dat falen een normaal onderdeel is van leren.  Net zoals leren fietsen begint met falen, geldt dit ook voor academische taken.  Neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat focussen op fouten de bestaande incorrecte neurale route vergroot. Met als gevolg dat de fout opnieuw gemaakt wordt. We besteedden, in het verleden, teveel aandacht aan ‘uit het hoofd leren’ en testresultaten. Daar waar de focus zou moeten liggen op creativiteit en probleemoplossing.

Je leet echt uit fouten

Nieuwe informatie boost het geheugen

Herhaling is van cruciaal belang bij het leren, maar waar het brein echt naar snakt, is nieuwe informatie. Onderzoekers hebben ontdekt dat het in aanraking komen met nieuwe informatie, ervoor zorgt dat het dopaminesysteem in de hersenen geactiveerd wordt. Er wordt een chemische stof door de hersenen gestuurd. Naast zorgen voor een goed gevoel, heeft dopamine een invloed op de motivatie, met betere leerresultaten als positief gevolg. Deze doorbraak heeft geleid tot enkele grote veranderingen in de manier waarop we over leren denken. Meer en meer gaan we op zoek naar leermethodes die de hersenen stimuleren met nieuwe ervaringen.

nieuwe informatie doet leren

Slim worden kan op elke leeftijd

Vroeger werd aangenomen dat, eens je een tiener was, het aantal neuronen in je hersenen stagneerde. Een van de grootste doorbraken in het begrijpen van de wetenschap van leren gebeurde toen wetenschappers zich gingen realiseren dat dit gewoon niet het geval was. Het toenemen van het hersenvolume stopt rond de leeftijd van zes jaar. Maar op elke leeftijd, ook al ben je honderd, kan je nieuwe neuronen aanmaken. Dit wordt neuroplasticiteit genoemd.  Enkel de snelheid van het aanmaken van neuronen neemt met de leeftijd af.

neuroplacticiteit

Niet gebruikte info gaat verloren

Hersenen werken volgens het principe “gebruiken of verliezen”.
Uit onderzoek is gebleken dat het brein meer cellen genereert dan het nodig heeft. Enkel de cellen die chemische en elektrische stimuli ontvangen overleven. De rest van de cellen sterft af.  De hersenen moeten regelmatig worden gestimuleerd om een ​​bepaald pad in de hersenen te krijgen en de informatie in stand te houden. Dat is de reden waarom je bijvoorbeeld een taal vergeet te spreken. Refresher training (ook retraining genoemd) is hierop het antwoord.

Niet gebruikte info gaat verloren

Er zijn geen leerstijlen

Wat voor soort leerling ben jij? De kans is groot dat iemand je op een bepaald moment tijdens je schoolloopbaan bestempelde als een specifiek type leerling: visueel, auditief of kinesthetisch (gericht op gevoel). Dit idee is volledig achterhaald. Een lerende behaalt gelijkwaardige resultaten, ongeacht de manier waarop de informatie wordt aangeboden. Aandacht besteden aan de emotionele en sociale behoeften van de lerende verbetert dan weer wel het leervermogen en is dus belangrijker dan het toespitsen op een leerstijl.